Nagradna igra "Zvijezda i KTC supermarketi nagrađuju"

Kupi Zvijezda proizvod, ABC svježi krem sir Belje ili bilo koji proizvod Kravica u KTC supermarketima i osvoji vrijedne nagrade na Diners kartici.

Pravila nagradne igre


Pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01.09.2021. do 30.09.2021. godine OSTVARE KUPNJU Zvijezda proizvoda, ABC krem sira Belje ili proizvoda Kravica u KTC supermarketima.

Nagradni fond sastoji se od NAGRADA
1. Diners Club kartica - vrijednost 20.000,00 kn
2. Diners Club kartica - vrijednost 10.000,00 kn
3. Diners Club kartica - vrijednost 6.000,00 kn
4. Diners club kartica - vrijednost 2.000,00 kn - 22 dobitnika

Završno izvlačenje nagrada održano je 15.10. 2021. u 10 sati, u Upravi KTC d.d.
Pravila nagradne igre
Na temelju čl.69.Zakona o igrama  na  sreću  Nar. Nov. br. 87 -  2009., a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara  Nar. Nov. br.8  - 2010., uprava trgovačkog društva  KTC d.d. iz Križevaca, Ulica N. Tesle 18, je dana 19.08.2021., nakon  dobivenog  odobrenja  Ministarstva   financija   od  09. kolovoza  2021. godine donijela
 
P R A V I L A      N A G R A D N E    I G R E
 
Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „ZVIJEZDA I KTC NAGRAĐUJU“,  je KTC  d.d. N.Tesle 18,  Križevci, MB 3953467. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i nagrađivanja kupaca u svim  supermarketima  KTC.
 
Članak 2.

Nagradna igra održava se  od  01.09.  do  30.09. 2021. godine.
 
Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, ur.broja i datuma izdavanja odobrenja biti će objavljena na internetskim stranicama tvrtke KTC.
 
Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi  građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01. do 30.09.2021. godine OSTVARE KUPNJU  bilo kojeg proizvoda  Zvijezda ili bilo kojeg ABC krem sira Belje ili bilo kojeg proizvoda Kravica Kraljica.
 Na blagajni će dobiti  kopiju računa za kupljenu robu,  na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke...
ime i prezime, adresu, broj telefona.
Ispunjenu kopiju  računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju.
 
Članak 5.
Svaki sudionik može u za to predviđene kutije na blagajnama KTC- a ubacivati  neograničeni broj ispunjenih kopija računa za sudjelovanje u nagradnoj igri.
 
Članak 6.
U nagradnoj  igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici KTC-a , te  članovi njihovih užih obitelji.
 
Članak 7.
Nagradni fond sastoji se od NAGRADA
      1.Diners  Cub kartica – vrijednost 20.000,00 kn……………………………………..20.000,00 kn
     2.Diners Club kartica – vrijednost 10.000,00 kn…………………………… ………..10.000,00 kn
     3.Diners Club kartica – vrijednost  6.000,00 kn…………………………………  …….6.000,00 kn
 4.-25. Diners Club kartica – vrijednost 2.000,00 kn
    (22 dobitnika po 2.000,00 kn)…………………………………………………...………..44.000,00 kn
 
Ukupno fond nagrada …………………………………………………...…………………....80.000,00 kn
 
Sve nagrade su u obliku limitirane Diner Club kartice  (Erste Card Club) koja  se ispostavlja na ime i prezime dobitnika  (s iznosom na kartici koja je iznos dobitka).
Po završetku izvlačenja Diners Club šalje dobitnicima dopis u kojem pojašnjava što sve dobitnik treba dostaviti za izradu kartice. ( ime i prezime, OIB, adresu, poštanski broj i mjesto).
                                      
Članak  8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se 15.10. 2021. u  Upravi KTC d.d.
U slučaju da kopija računa nije uredno popunjena i ne sadrži propisane podatke, izvući će se druga kopija  računa. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 3 predstavnika KTC-a .
O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani  sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju.
 
Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena  na  KTC INTERNETSKIM STRANICAMA najkasnije u roku od 14 dana od izvlačenja.  Dobitnici  nagrada bit će kontaktirani telefonom ili pismeno obavješteni o dobivenoj nagradi u roku od 8 dana od izvlačenja.
 
Članak 10.
Dobitnici  će Diners poklon kartice primiti poštom na kućnu adresu a nakon  dostave dokumentacije.
 
Članak 11.
Preuzimanjem  nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
 
Članak 12.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviđene nagradnim fondom , dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.
 
Članak 13.
Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne podignu svoje nagrade, priređivač ih je dužan pismeno izvjestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavjesti.Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo , a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija .Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona /N.Novine 127/00/.
 
Članak 14.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri  sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom  i video materijalu.
 
Članak 15.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici  će o prekidu igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.
 
Članak 16.
Sudionik koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri a KTC d.d. ih objavi na svojim intrnetskim stranicama.
 
Članak 17.
U slučaju spora izmeđa priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud Križevci.
 
KLASA:UP/I-460-02/21-01/338
URBROJ: 513-07-21-01-21-2
Izvučeni dobitnici
Diners Club kartica - 20.000,00 kn
Spomenka Pavlović, Kokinac 63, 43000 Bjelovar

Diners Club kartica - 10.000,00 kn
Anica Blažeković, Trg Sv. Jurja 4a, 48350 Đurđevac

Diners Club kartica - 6.000,00 kn
Boris Matučec, Salinovec 88, 42240 Ivanec

Diners Club kartica - 2.000,00 kn
 1. Marija Jozić, Veliki Bastaji 92, 43500 Daruvar
 2. Nevenka Ljevaković,Vuk. Avenija 1/11, 34551 Lipik
 3. Boris Ipša, Zagrebačka 15, 42000 Varaždin
 4. Marija Užar, M. Krleže 6, 34000 Požega
 5. Nataša Dadasović, Otok Oštarski 50B, 47300 Ogulin
 6. Elizabeta Zagorec, Koprivnička 44, 48260 Križevci
 7. Snježana Mihanović, K.Rudolfa 15, Vrbanovec, 42232 Martijanec
 8. Vinko Stepić, Novi Antunovac 43, 33404 Špišić Bukovica
 9. Mirjana Posavec, Prvomajska 98, Mihovljan, 40000 Čakovec
 10. Irena Kos, A. Mihanovića 38, 49217 Krapinske Toplice
 11. Martina Dobranić, Kostelčeva 16, 44000 Sisak
 12. Ankica Jakovljević, Otona Kučere 111, 44250 Petrinja
 13. Kristina Nerer, Poljska 41, 40315 Mursko Središće
 14. Edith Novota, Bana Jelačića 18, 42230 Ludbreg
 15. Luca Radulović, Palešnik 26, 43284 Hercegovac
 16. Anita Ivanković, Cvjetkova ul. 10B, 31000 Osijek
 17. Nives Orešić, Ulica Kolarija 71, 49218 Pregrada
 18. Mirjana Kraljičec, Žunci 2D, 10340 Vrbovec
 19. Marijana Ivanović, Budrovačka 5, 48362 Kloštar Podravski
 20. Žarko Kočiš, Sisačka 25, 10410 Velika Gorica
 21. Mladen Turković, Struga 111a, 42233 Sv. Đurđ
 22. Ivanka Pavlović, Goilska 17, 44320 Kutina

Novosti u KTC-u

Prijavite se na newsletter

Budite uvijek u toku i ne propustite korisne informacije.