Politika sustava upravljanja

POLITIKA SUSTAVA UPRAVLJANJA
 
KTC d.d. se obvezuje prodavati, proizvoditi i isporučivati proizvode, te pružati usluge poštujući odgovarajuće interne i nacionalne norme i propise koji se odnose na kvalitetu, zaštitu okoliša i sigurnost hrane u opsegu:
TRGOVINA (VELEPRODAJA, MALOPRODAJA I DISTRIBUCIJA), UGOSTITELJSTVO, AUTOPRAONICA, SKLADIŠTENJE ROBE, PRODAJA NAFTNIH DERIVATA, POLJOLJEKARNA I USLUGE SMJEŠTAJA
MALOPRODAJA I VELEPRODAJA AMBIJENTALNE, RASHLAĐENE I SMRZNUTE HRANE. PRIPREMA I POSLUŽIVANJE HRANE I PIĆA.

Također, veliku brigu posvećujemo kontinuiranom usklađivanju svojih djelatnosti sa svim zakonskim propisima i ostalim zahtjevima svih zainteresiranih strana (vlasnika, zaposlenika, društva, dobavljača i kupaca). Usklađeni smo sa svim primjenjivim zakonskim zahtjevima i međunarodnim standardima vezanim za ljudska prava, prava na zemljište i prirodne resurse, sigurnost hrane, te ćemo promovirati i podržavati njihovo usvajanje kod naših poslovnih partnera i dobavljača.

Za KTC d.d. je ispunjenje zahtjeva naših kupaca za prodajni asortiman, proizvode i usluge i poštivanje utvrđenih normi obveza od najveće važnosti, pa se za svaki proizvod i uslugu provodi planiranje i upravljanje procesima prema utvrđenim postupcima.
Odnosi s kupcima, dobavljačima i ostalim partnerima se zasnivaju i održavaju na međusobnom povjerenju, a posebno prilikom usklađivanja termina, specifikacija i zahtjeva za kvalitetu, okoliš i sigurnost hrane. Planski donosimo ciljeve kvalitete, okoliša i sigurnosti hrane, kojima poboljšavamo sustav upravljanja.

Trajno provodimo stručno osposobljavanje radnika sa svrhom podizanja kvalitete, zaštite okoliša, sigurnosti hrane, prava radnika i odgovornosti za izvršenje njihovih zadataka. U svojem poslovanju trudimo se spriječiti nastanak ozljeda na radu i profesionalnih bolesti kontinuiranim promišljanjem svih mogućih izvora rizika za radnike, nabavkom zaštitne opreme i odgovarajućih strojeva i uređaja, te njihovim pravovremenim ispitivanjem i zamjenom, redovitim zdravstvenim pregledima, prevencijom izloženosti štetnim utjecajima i stresu.

U cilju stalnog poboljšanja kvalitete, zaštite okoliša i sigurnosti hrane, razvijamo nova tehnička i tehnološka rješenja, a po njihovom usvajanju, prihvaćamo ih kao nova standardna rješenja. KTC d.d. održava sustav upravljanja koji internom i eksternom komunikacijom utvrđuje i trajno poboljšava sigurnost hrane, kvalitetu prodajnog asortimana i izvršenih usluga, a usvajanjem i održavanjem standarda za zaštitu okoliša brinemo se da spriječimo onečišćavanje okoliša u okviru obavljanja svojih djelatnosti.
Međunarodne norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 22000:2018 zahtijevaju redovito praćenje i ocjenjivanje sustava osiguranja kvalitete, sigurnosti hrane i zaštite okoliša, kako interno, tako i eksterno i to od organizacije ovlaštene za certifikaciju. Osvojeno priznanje, certifikat, nastojat ćemo sačuvati i obraniti u svim sljedećim provjerama.

Upravina ocjena sustava upravljanja provodi se jednom godišnje, a planske interne provjere su podloga za poduzimanje korektivnih mjera, analizu rizika i prilika i stalnu kontrolu svih radnih aktivnosti u daljnjem razvoju integriranog sustava upravljanja za sljedeće razdoblje. Periodična provjera politike sustava upravljanja osigurava njenu trajnu primjerenost i svrhu.

Ova politika je dostupna svim zainteresiranim stranama, te komunicirana sa svima koji rade za i u ime KTC d.d.
 
U Križevcima, 12.01.2024. godine.    

Pogledajte dokument u pdf obliku: Politika sustava upravljanja

Prijavite se na newsletter

Budite uvijek u toku i ne propustite korisne informacije.