Nagradna igra "Zagrebačka pivovara i KTC nagrađuju"

Sudjeluj u nagradnoj igri i osvoji skuter ili električni romobil.

Pravila nagradne igre

Kupi 5 litara piva iz žujine obitelji (brand OŽUJSKO ) u KTC supermarketima te sudjeluj u nagradnoj igri i osvoji vrijedne nagrade.
Pravila nagradne igre
 Na temelju čl.69.Zakona o igrama  na  sreću  Nar. Nov. br. 87 -  2009., a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara  Nar. Nov. br.8  - 2010., uprava trgovačkog društva  KTC d.d. iz Križevaca, Ulica N. Tesle 18, je dana 28. srpnja 2022., nakon  dobivenog  odobrenja  Ministarstva   financija   od  25. srpnja  2022.  godine donijela
 
P R A V I L A      N A G R A D N E    I G R E
 
Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „ZAGREBAČKA PIVOVARA i KTC NAGRAĐUJU“,  je KTC  d.d. N.Tesle 18,  Križevci, MB 3953467. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i nagrađivanja kupaca u svim  supermarketima  KTC.
 
Članak 2.

Nagradna igra održava se  od  01.08.  do  31.08. 2022. godine.
 
Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, ur.broja i datuma izdavanja odobrenja biti će objavljena na internetskim stranicama tvrtke KTC.
 
Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi  građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01. do 31.08.2022. godine OSTVARE KUPNJU  5 LITARA PIVA IZ ŽUJINE OBITELJI (brand OŽUJSKO).
 Na blagajni će dobiti  kopiju računa za kupljenu robu,  na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke...
ime i prezime, adresu, broj telefona.
Ispunjenu kopiju  računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju.
 
Članak 5.
Svaki sudionik može u za to predviđene kutije na blagajnama KTC- a ubacivati  neograničeni broj ispunjenih kopija računa za sudjelovanje u nagradnoj igri.
 
Članak 6.
U nagradnoj  igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici KTC-a  , te  članovi njihovih užih obitelji.
 
Članak 7.

Nagradni fond sastoji se od  30  NAGRADA
 
1. nagrada: SKUTER SYM JET 4 RX……………………………………………..25.000,00  kn
 
2.-30. nagrada:  ELEKTRIČNI ROMOBIL MS ENERGY M10
       29 nagrada  po  3.000,00 kn…………………………………………..87.000,00 kn 
 
 
Ukupno fond nagrada ……………..…………….…112.000,00 kn
                                      
Članak  8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se 12.09. 2022. u  Upravi KTC d.d.
U slučaju da kopija računa nije uredno popunjena i ne sadrži propisane podatke, izvući će se druga kopija  računa. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 3 predstavnika KTC-a .
 O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani  sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju.
 
Članak 9.

Imena dobitnika bit će objavljena  na  KTC INTERNETSKIM STRANICAMA najkasnije u roku od 14 dana od izvlačenja.  Dobitnici  nagrada bit će kontaktirani telefonom ili pismeno obavješteni o dobivenoj nagradi u roku od 8 dana od izvlačenja.
 
Članak 10.
Preuzimanjem  nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
 
Članak 11.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviđene nagradnim fondom , dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.
 
Članak 12.
Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne podignu svoje nagrade, priređivač ih je dužan pismeno izvjestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavjesti.Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo , a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija .Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona /N.Novine 127/00/.
 
Članak 13.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri  sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom  i video materijalu.
 
Članak 14.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici  će o prekidu igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.
 
Članak 15.
Sudionik koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri a KTC d.d. ih objavi na svojim intrnetskim stranicama.
 
Članak 16.

U slučaju spora izmeđa priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud Križevci.
 
KLASA:UP/I-460-02/22-01/325
URBROJ: 513-07-21-01-22-2
Izvučeni dobitnici
Skuter Sym Jet 4 Rx
 1. Gordana Horvat, Križevci, Karane 64, Rc-95 Križevci

Električni Romobil Ms Energy M10
 1. Nevenka Grabovac, Grubišno Polje, Ul. Kralja Zvonimira 137, Rc-76 Grubišno Polje
 2. Ksenija Blažinović, Vrbovec, T. Brezovačkog 11, Rc-48 Vrbovec
 3. Ivica Baković, Daruvar, Ljudevita Gaja 55, Rc-78 Daruvar
 4. Nikolina Grčić, Đurđevac, Petra Zrinskog 8, Rc-59 Đurđevac
 5. Nikola Trstenjak, Mursko Središće, Rade Končara 61, Rc-86 Mursko Središće
 6. Đurđica Jelenčić, Ivanić Grad, Kloštranska 8, P-89 Čazma
 7. Marijan Stančin, Hrženica, Ul. Ludbreška 34, Sveti Đurđ, Rc-62 Prelog
 8. Đuro Pleša, Čakovec, Strahoninec, P. Miškine 16, Rc-64 Čakovec
 9. Mario Vrbanić, Duga Resa, Brodac 14a, Rc-8a Karlovac
 10. Sonja Pesković, Koprivnički Bregi, Matije Gupca 10b, Rc-40 Koprivnica
 11. Nada Dobrinjkić, Petrinja, Ul. Tomislava Ivkanec 11a, Rc-79 Petrinja
 12. Dalibor Lončarić, Zamlaka, Novakovečka 56, Rc-74 Jalžabet
 13. Mladen Horvat, Konjščina, Turnišće 57, Rc-87 Varaždin
 14. Ivan Matković, Gojilska 19, Kutina, Rc-Kutina
 15. Mateja Šugić, Pakrac, Grigora Viteza 78, Rc-69 Pakrac
 16. Zdravko Terman, Velika Gorica, Črnkovec 114, Rc- 8b Velika Gorica
 17. Jelena Domitrović, Šandrovac, Mali Šandrovac 38, Rc-50 Bjelovar
 18. Stjepan Mohenski, Brezova Gora 1m, Rc-58 Ivanec
 19. Ana Radinčić, Pitomača, Vinogradska 59, Rc-42 Pitomača
 20. Juro Pejić, Mikleuš, Borik 7, Rc-43 Slatina
 21. Miroslav Sokač, Stub. Toplice, Strmec 198a, Rc-60 Zabok
 22. Karlo Belačić, Krapina, Škarićevo 204a, Rc-77 Krapina
 23. Karolina Kuć, Miklinovec 50d, P-88 Koprivnica
 24. Zoran Bošnjak, Brestovac, Novljanski Put 12, Završje, Rc-44 Požega
 25. Josipa Vidović, Virovitica, Požari 13, Rc-46 Virovitica
 26. Zvjezdana Peternel, Sisak, Goldovačka 19, Rc-41 Sisak
 27. Vlaho Josip Štironja, Ulica Tadije Smičiklasa 33, Križevci, Rc-95 Križevci
 28. Elizabeta Engelman, Požega, Pavla Radića 219, Rc-44 Požega
 29. Dragica Habdija, Križevci, Žibrinovec, Tc-07 Križevci

Novosti u KTC-u

Prijavite se na newsletter

Budite uvijek u toku i ne propustite korisne informacije.