Nagradna igra “Violeta i KTC nagrađuju”

Sudjeluj u nagradnoj igri i osovji glavnu nagradu Hyundi Bayon.

Pravila nagradne igre

Kupi bilo koji omekšivač Violeta 1,8l u KTC supermarketima te sudjeluj u nagradnoj igri i osvoji vrijedne nagrade.
Pravila nagradne igre
Na temelju čl.69. Zakona o igrama  na  sreću  Nar. Nov. br. 87 -  2009., a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara  Nar. Nov. br.8  - 2010., uprava trgovačkog društva  KTC d.d. iz Križevaca, Ulica N. Tesle 18, je dana 14.svibnja 2022., nakon  dobivenog  odobrenja  Ministarstva   financija   od  11.svibnja  2022.  godine donijela
 
P R A V I L A      N A G R A D N E    I G R E

Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „VIOLETA i KTC NAGRAĐUJU“,  je KTC  d.d. N.Tesle 18,  Križevci, MB 3953467. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i nagrađivanja kupaca u svim  supermarketima  KTC.
 
Članak 2.
Nagradna igra održava se  od  01.06.  do  30.06. 2022. godine.
 
Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, ur.broja i datuma izdavanja odobrenja biti će objavljena na internetskim stranicama tvrtke KTC.
 
Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi  građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01. do 30.06.2022. godine OSTVARE KUPNJU  BILO KOJEG OMEKŠIVAČA VIOLETA 1,8 LITARA
 Na blagajni će dobiti  kopiju računa za kupljenu robu,  na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke...
ime i prezime, adresu, broj telefona.
Ispunjenu kopiju  računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju.
 
Članak 5.
Svaki sudionik može u za to predviđene kutije na blagajnama KTC- a ubacivati  neograničeni broj ispunjenih kopija računa za sudjelovanje u nagradnoj igri.
 
Članak 6.

U nagradnoj  igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici KTC-a  I Violete , te  članovi njihovih užih obitelji.
 
Članak 7.
Nagradni fond sastoji se od   NAGRADA
 
1. NAGRADA AUTOMIBIL HYUNDAI BAYON 1,2  DOHC 84 KS 5MT CO. BITON………….…...106.300,00 kn
 
2.-11. NAGRADA  (10 poklon paketa Violeta u vrijednosti po 200,00 kn)………...……..2.000,00 kn                  
 
 Ukupno fond nagrada ……………..………………….…..…108.300,00 kn
                                      
Članak  8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se 08.07. 2022. u  Upravi KTC d.d.
U slučaju da kopija računa nije uredno popunjena i ne sadrži propisane podatke, izvući će se druga kopija  računa. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 3 predstavnika KTC-a .
 O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani  sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju.
 
Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena  na  KTC INTERNETSKIM STRANICAMA najkasnije u roku od 14 dana od izvlačenja.  Dobitnici  nagrada bit će kontaktirani telefonom ili pismeno obavješteni o dobivenoj nagradi u roku od 8 dana od izvlačenja.
 
Članak 10.

Preuzimanjem  nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
 
Članak 11.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviđene nagradnim fondom , dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.
 
Članak 12.
Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne podignu svoje nagrade, priređivač ih je dužan pismeno izvjestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavjesti.Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo , a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija .Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona /N.Novine 127/00/.
 
Članak 13.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri  sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom  i video materijalu.
  
Članak 14.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici  će o prekidu igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.
 
Članak 15.
Sudionik koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri a KTC d.d. ih objavi na svojim intrnetskim stranicama.
 
Članak 16.
U slučaju spora izmeđa priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud Križevci.
 
KLASA:UP/I-460-02/22-01/211
URBROJ: 513-07-21-01-22-2
URBROJ: 513-07-21-01-22-2
Izvučeni dobitnici
Automobil Hyundai Bayon 1,2 Dohc 84 Ks 5mt Co. Biton
 1. Ruža Kos, Švaljkovec 46, Krapina, RC-77 Krapina

10 Poklon Paketa Violeta U Vrijednosti 200,00 Kn
 1. Gordana Šimunija, Otrovanec 21, Pitomača, RC-42 Pitomača
 2. Ivana Šaronja, Matije Gupca 12a, Zabok, RC-60 Zabok
 3. Lucija Pavanić, Kebel 1, Bedekovčina, RC-60 Zabok
 4. Slavko Holek, Miklinovec 58, Koprivnica, RC-40 Koprivnica
 5. Zdravko Forjan, Lužani Zagorski 60, Jesenje, RC-77 Krapina
 6. Sanja Paša, Cvjetna 11, Sveti Đurđ, RC62 Prelog
 7. Martina Škurdija, Škurdijeva 9, Đurđevac, RC-42 Pitomača
 8. Goran Kolar, Ivana Mažuranića 4, Đurđevac, RC-42 Pitomača
 9. Lucija Mihalić, Ulica Ive Lole Ribara 8, Vrbovec, RC-48 Vrbovec
 10. Tatjana Čukelj, Šuplja Lipa 77a, Končanica, RC-78 Daruvar

Novosti u KTC-u

Prijavite se na newsletter

Budite uvijek u toku i ne propustite korisne informacije.