Nagradna igra Vindija i KTC nagrađuju

Kupi bilo koji proizvod iz asortimana Vindija, Cekin, Vindon  ili Vir (potrebno je kupiti samo jedan proizvod) i osvoji novi Hyundai i20..

Pravila nagradne igre


Nagradna igra održava se od 1.3. do 31.3.2023. godine.

Pravo sudjelovanja imaju svi  građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01. do 31.03.2023. godine ostvare kupnju  bilo kojeg proizvoda iz asortimana Vindija, Cekin, Vindon  ili Vir (potrebno je kupiti samo jedan proizvod).

GLAVNA NAGRADA: HYUNDAI  i20 DOHC 84 KS COMFORT  D831
UTJEŠNE NAGRADE: 10 POKLON PAKETA u vrijednosti po 15 eur

Javno izvlačenje nagrada održano je 15.04. 2023. u  Upravi KTC d.d.
Pravila nagradne igre
Na temelju čl.69.Zakona o igrama  na  sreću  Nar. Nov. br. 87 -  2009., a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara  Nar. Nov. br.8  - 2010., uprava trgovačkog društva  KTC d.d. iz Križevaca, Ulica N. Tesle 18, je dana 28.veljače 2023., nakon  dobivenog  odobrenja  Ministarstva   financija   od  27.veljače  2023.  godine donijela
 
P R A V I L A      N A G R A D N E    I G R E
 
Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „VINDIJA  I KTC NAGRAĐUJU“,  je KTC  d.d. N.Tesle 18,  Križevci, MB 3953467. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i nagrađivanja kupaca u svim  supermarketima  KTC.
 
Članak 2.
Nagradna igra održava se  od  01.03.  do  31.03. 2023. godine.
 
Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, ur.broja i datuma izdavanja odobrenja biti će objavljena na internetskim stranicama tvrtke KTC.
 
Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi  građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01. do 31.03.2023. godine OSTVARE KUPNJU  BILO KOJEG PROIZVODA IZ ASORTIMANA
VINDIJA, CEKIN, VINDON  ili VIR (potrebno je kupiti samo jedan proizvod).
 Na blagajni će dobiti  kopiju računa za kupljenu robu,  na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke...
ime i prezime, adresu, broj telefona.
Ispunjenu kopiju  računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju.
 
Članak 5.
Svaki sudionik može u za to predviđene kutije na blagajnama KTC- a ubacivati  neograničeni broj ispunjenih kopija računa za sudjelovanje u nagradnoj igri.
 
Članak 6.
U nagradnoj  igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici KTC-a i Vindije , te  članovi njihovih užih obitelji.
 
Članak 7.
Nagradni fond sastoji se od: 
1. GLAVNA NAGRADA
 HYUNDAI  i20 DOHC 84 KS COMFORT  D831………………………..14.374,16 eur (108.302,11 kn)
2. UTJEŠNE NAGRADE
   10 POKLON PAKETA u vrijednosti po 15 eur…………………………….150,00 eur   (1.130,17 kn)
 
UKUPNO  VRIJEDNOST NAGRADA…... 14.524,16 eur  (109.432,28 kn)                             
 
 
Članak  8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se 15.04. 2023. u  Upravi KTC d.d.
U slučaju da kopija računa nije uredno popunjena i ne sadrži propisane podatke, izvući će se druga kopija  računa. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 3 predstavnika KTC-a  i javni bilježnik. O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani  sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju.
 
Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena  na  KTC INTERNETSKIM STRANICAMA najkasnije u roku od 14 dana od izvlačenja.  Dobitnici  nagrada bit će kontaktirani telefonom ili pismeno obavješteni o dobivenoj nagradi u roku od 8 dana od izvlačenja.
 
Članak 10.
Preuzimanjem  nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
 
Članak 11.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviđene nagradnim fondom , dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.
 
Članak 12.
Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne podignu svoje nagrade, priređivač ih je dužan pismeno izvjestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavjesti.Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo , a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija .Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona /N.Novine 127/00/.
 
Članak 13.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri  sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom  i video materijalu.
 
Članak 14.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici  će o prekidu igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.
 
Članak 15.
Sudionik koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri a KTC d.d. ih objavi na svojim intrnetskim stranicama.
 
Članak 16.
U slučaju spora izmeđa priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud Križevci.
 
KLASA:UP7i-460-02/23-01/54
URBROJ: 513-07-21-01-23-2
Izvučeni dobitnici
GLAVNA NAGRADA – HYUNDAI i20 DOHC 84 KS COMFROT D831
 1. Ivana Jendriš, Brezani 67, Rakovec, RC-48 Vrbovec

Poklon bon u vrijednosti od 15 EUR
 1. Kristijan Smrekar, Polje Krapinsko 175, RC-77 Krapina
 2. Franjo Kovačić, Ulica kralja Tomislava 71, Đurđevac, 091, RC-59 Đurđevac
 3. Marina Trstenjak, Braće Radića 12, Veliko Trojstvo, RC-50 Bjelovar
 4. Igor Igrec, Travnik 11, Čakovec, RC-62 Prelog
 5. Biserka Petković, Miroslava Krleže 6, Prelog, RC-62 Prelog
 6. Tomislav Klobučar, Prgomelje 301, Bjelovar, RC-50 Bjelovar
 7. Katica Blašković, Grdenićeva 10, Križevci, RTC-07 Križevci
 8. Mario Hošnjak, Vladimira Filakovca 11, Sesvete, RC-62 Prelog
 9. Đurđica Bratić, Većeslavec 6, TC-07 Križevci
 10. Željka Borondić, Ive Marinkovića 117, Lozan, RC-42 Pitomača

Novosti u KTC-u

Prijavite se na newsletter

Budite uvijek u toku i ne propustite korisne informacije.