Nagradna igra "Vindija i KTC nagrađuju"

Ostvari kupnju barem jednog proizvoda marke Vindija, Cekin, Vindon, Latica ili Rozeto i sudjeluj u nagradnoj igri!

Pravila nagradne igre

Nagradna igra održava se od 2.4. do 30.4.2024. godine.

Pravo sudjelovanja imaju svi  građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 2. do 30.4.2024. godine ostvare kupnju  bilo kojeg proizvoda iz asortimana Vindija, Cekin, Vindon, Latica ili Rozeto (potrebno je kupiti samo jedan proizvod).

Nagrade:
3x 2.000 eura poklon kartice KTC 
3x 1.000 eura poklon kartice KTC
20x 200 eura poklon kartice KTC 
 
Pravila nagradne igre
Na temelju čl.69.Zakona o igrama na sreću Nar. Nov. br. 87 - 2009., a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara Nar. Nov. br.8 - 2010., uprava trgovačkog društva KTC d.d. iz Križevaca, Ulica N. Tesle 18, je dana 14.03.2024., nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija od 13.03.2024. godine donijela

P R A V I L A N A G R A D N E I G R E

Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „VINDIJA I KTC NAGRAĐUJU“, je KTC d.d. N.Tesle 18, Križevci, MB 3953467. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i nagrađivanja kupaca u svim supermarketima KTC.

Članak 2.
Nagradna igra održava se od 01.04. do 30.04 2024. godine.

Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, ur.broja i datuma izdavanja odobrenja biti će objavljena na internetskim stranicama tvrtke KTC.

Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01. do 30.04.2024. godine OSTVARE KUPNJU BAREM JEDNOG PROIZVODA MARKE VINDIJA, CEKIN, VINDON, VIR ili LATICA.
Na blagajni će dobiti kopiju računa za kupljenu robu, na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke...
ime i prezime, adresu, broj telefona.
Ispunjenu kopiju računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju.

Članak 5.
Svaki sudionik može u za to predviđene kutije na blagajnama KTC- a ubacivati neograničeni broj ispunjenih kopija računa za sudjelovanje u nagradnoj igri.

Članak 6.
U nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici KTC-a i Vindije, te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 7.

Nagradni fond sastoji se od

1. do 3. nagrada - 3 dobitnika po 2.000 eura poklon kartice KTC ……………….6.000,00 eura
4. do 6. nagrada - 3 dobitnika po 1.000 eura poklon kartice KTC……………….3.000,00 eura
7. do 26. nagrada - 20 dobitnika po 200 eura poklon kartice KTC ……………...4.000, 00 eura

Ukupno fond nagrada .………………………………………………………………...13.000,00 eura

Članak 8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se 10. 05. 2024 u Upravi KTC d.d.
U slučaju da kopija računa nije uredno popunjena i ne sadrži propisane podatke, izvući će se druga kopija računa. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 3 predstavnika KTC-a i javnog bilježnika. O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju.

Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena na KTC INTERNETSKIM STRANICAMA najkasnije u roku od 14 dana od izvlačenja. Dobitnici nagrada bit će kontaktirani telefonom ili pismeno obavješteni o dobivenoj nagradi u roku od 8 dana od izvlačenja.

Članak 10.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 11.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviđene nagradnim fondom , dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.

Članak 12.
Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne podignu svoje nagrade, priređivač ih je dužan pismeno izvjestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavjesti.Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo , a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija .Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona /N.Novine 127/00/.

Članak 13.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 14.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.

Članak 15.
Sudionik koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri a KTC d.d. ih objavi na svojim intrnetskim stranicama.

Članak 16.
U slučaju spora izmeđa priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud Križevci.

KLASA:UP/I-460-02/24-01/94
URBROJ: 513-07-21-01-24-2
 
Izvučeni dobitnici
Javno izvlačenje nagrada održat će se 10. 05. 2024 u Upravi KTC d.d.

Novosti u KTC-u

Prijavite se na newsletter

Budite uvijek u toku i ne propustite korisne informacije.