Nagradna igra "Vindija i KTC nagrađuju"

Ostvari kupnju bilo kojeg proizvoda iz asortimana Vindija, Cekin, Vindon  ili Vir (potrebno je kupiti samo jedan proizvod) i osvoji jednu od vrijednih nagrada.

Pravila nagradne igre


Nagradna igra održava se od 01.05. do 31.05.2022. godine.

Nagradni fond sastoji se od 30 NAGRADA.

Pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01.04. do 30.04.2022. godine ostvare kupnju  bilo kojeg proizvoda iz asortimana Vindija, Cekin, Vindon  ili Vir (potrebno je kupiti samo jedan proizvod).

Završno izvlačenje nagrada održano je 10.06.2022. u 10 sati, u Upravi KTC d.d.
Pravila nagradne igre
Na temelju čl.69.Zakona o igrama  na  sreću  Nar. Nov. br. 87 -  2009., a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara  Nar. Nov. br.8  - 2010., uprava trgovačkog društva  KTC d.d. iz Križevaca, Ulica N. Tesle 18, je dana 23.04.2022., nakon  dobivenog  odobrenja  Ministarstva   financija   od  21.travnja  2022.  godine donijela
 
P R A V I L A      N A G R A D N E    I G R E
 
Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „VINDIJA  I KTC NAGRAĐUJU“,  je KTC  d.d. N.Tesle 18,  Križevci, MB 3953467. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i nagrađivanja kupaca u svim  supermarketima  KTC.
 
Članak 2.
Nagradna igra održava se  od  01.05.  do  31.05. 2022. godine.
 
Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, ur.broja i datuma izdavanja odobrenja biti će objavljena na internetskim stranicama tvrtke KTC.
 
Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi  građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01. do 31.05.2022. godine ostvare kupnju  bilo kojeg proizvoda iz asortimana
vindija, cekin, vindon  ili vir (potrebno je kupiti samo jedan proizvod).
 Na blagajni će dobiti  kopiju računa za kupljenu robu,  na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke...
ime i prezime, adresu, broj telefona.
Ispunjenu kopiju  računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju.
 
Članak 5.
Svaki sudionik može u za to predviđene kutije na blagajnama KTC- a ubacivati  neograničeni broj ispunjenih kopija računa za sudjelovanje u nagradnoj igri.
 
Članak 6.
U nagradnoj  igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici KTC-a  I Vindije , te  članovi njihovih užih obitelji.
 
Članak 7. 
Nagradni fond sastoji se od   NAGRADA
 
1. do 6. nagrada
 6 DINERS CLUB KARTICA u vrijednosti  po 5.000,00 kn………………………….….30.0000,00 kn
Diners CLUB kartice se izrađuju  na ime i prezime dobitnika s limitiranim iznosom
od 5.000,00 kn  a  iskoristive su  isključivo u KTC poslovnicama.
 
7. do  16. nagrada
10 KTC POKLON BONOVA u vrijednosti po 1.000,00 kn………………………….……….10.000,00 kn
 
17. do 21. nagrada
5 PAMETNIH SATOVA GARMIN FENIX
647 mm silver,crni remen  po 3.750,00  kn…………………………………………….…………18.750,00 kn
 
22. do 26. nagrada
5 ELEKTRIČNIH ROMOBILA
MS ENERGY N3 DARK GREY po  3.750,00 kn  ………………………………………………….18.750,00 kn.
 
27. do 30. nagrada
4 USISAVAČA XIAOMI MI ROBOT
VACUUM MOP 2 ULTRA EU   po  3.125,00 kn………………………………………………....12.500,00 kn
 
 
Ukupno fond nagrada …………………………………………………...………………….……….90.000,00 kn
 
Članak  8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se 10.06. 2022. u  Upravi KTC d.d.
U slučaju da kopija računa nije uredno popunjena i ne sadrži propisane podatke, izvući će se druga kopija  računa. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 3 predstavnika KTC-a .
 O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani  sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju.
 
Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena  na  KTC INTERNETSKIM STRANICAMA najkasnije u roku od 14 dana od izvlačenja.  Dobitnici  nagrada bit će kontaktirani telefonom ili pismeno obavješteni o dobivenoj nagradi u roku od 8 dana od izvlačenja.
 
Članak 10.
Preuzimanjem  nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
 
Članak 11.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviđene nagradnim fondom , dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.
 
Članak 12.
Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne podignu svoje nagrade, priređivač ih je dužan pismeno izvjestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavjesti.Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo , a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija .Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona /N.Novine 127/00/.
 
Članak 13.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri  sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom  i video materijalu.
 
Članak 14.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici  će o prekidu igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.
 
Članak 15.
Sudionik koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri a KTC d.d. ih objavi na svojim intrnetskim stranicama.
 
Članak 16.
U slučaju spora izmeđa priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud Križevci.
 
KLASA:UP/I-460-02/22-01/190
URBROJ: 513-07-21-01-22-2
Izvučeni dobitnici
Diners club kartica 5000,00 kn
Marijan Varga, Hlebine, Matije Gupca 76a, RC-40 Koprivnica
Anita Seleš, Bojnikovec 112, RC-95 Križevci
Ana Vitina, Pakrac, Eugena Kvaternika 32, RC-69 Pakrac
Damir Lugarić, Lukač, Brezik 60, RC-46 Virovitica
5Katarina Lisjak, M. Središće, Miklavec 63, RC-64 Čakovec
Kristina Brezak, Zabok, Repovec 12, RC-60 Zabok

KTC poklon bon 1000,00 kn
Stanislav Kerečani, P. Sesvete, Dravska 29, RC-42 Pitomača
Marija Poslon, Krapina, Polje Krapinsko 107, RC-77 Krapina
Sebastijan Nedeljko, Mursko Središće, M. Gupca 12, RC-86 Mursko Središće
Sonja Ostojić, Daruvar, F. Buriana 11, RC-78 Daruvar
Nevenka Jurinić, Zabok, Špičkovina 140, RC-60 Zabok
Božidar Sabolić, Vrbovec, Pavleka Miškine 59, RC-48 Vrbovec
Iva Boban, Vrbovec, Poljanski Lug 142a, RC-48 Vrbovec
Tomislav Stolnik, Klenovnik, Lipovnik 29, RC-58 Ivanec
Edita Vrban, Karlovac, Mažuranićeva Obala 2, RC-8 Karlovac
Dalibor Teodorčević, Požega, Cernička 61, RC-44 Požega
Pametni sat Garmin Fenix
Matija Kaniški, Varaždin, Jurja Križanića 34, RC-87 Varaždin
Suzana Kučar, Varaždin, Trg Ivana Perkovca 18, RC-87 Varaždin
Andrea Ćosić, Petrinja, Lj. Gaja 33, RC-79 Petrinja
Saša Maksimović, Slatina, Gornji Miholjac, Kneza Domagoja 61, RC-43 Slatina
Ivana Orehovački, Križevci, G. Bohutxnskog 24, RC-95 Križevci

Električni romobil
Valentina Jardas, Karlovac, A. Hebranga 6c, RC-8a Karlovac
Martina Bencarić, Krževci, Zagorska 100, RC-07 Križevci
Ivana Martić, Križevci, Matije Gupca 32, RC-95 Križevci
Jasminka Stanković, Sisak, Barice Rapić 13, RC-41 Sisak
Danijela Jakovljević, Karlovac, Prilaz Kozjači 12, RC-8a Karlovac

Usisavač Xiaomi Mi robot
Maja Maronić, Đurđevac, Đ. Basaričeka 18, RC-59 Đurđevac
Božena Čvrk, Šemovec, Koprivnička 153, RC-74 Jalžabet
Marijana Kolar, Čazma, Kralja Tomislava 10/Ii, P-89 Čazma
Slađana Kovač, Koprivnica, Miklinovec 139, P-88 Koprivnica

Novosti u KTC-u

Prijavite se na newsletter

Budite uvijek u toku i ne propustite korisne informacije.