Nagradna igra “Škola zove KTC daruje 2021.”

Potroši 200,00 kn na školski program ili radne bilježnice i osvoji SAT ili SMARTPHONE

Pravila nagradne igre


Nagradna igra održava se od 04.08.2021. do 22.09.2021.

Pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 04.08.2020. do 22.09.2021.godine ostvare kupnju  proizvoda iz školskog programa i radnih bilježnica u minimalnom iznosu od 200,00 kn, u bilo kojem KTC supermarketu ili KTC dječjem centru.

Javno izvlačenje nagrada održano je u Dječjem centru Ivana Križevci 02.10. 2021. godine.

Nagradni fond se sastoji od 31 nagrada:
Huawei Watch GT 2e - Lava Red- 6x
Smartphone Motorola E 6s 4/64 - Meteor Gray - 4x
Pravila nagradne igre
Na temelju čl.69.Zakona o igrama  na  sreću  Nar. Nov. br. 87 -  2009., a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara  Nar. Nov. br.8  - 2010., uprava trgovačkog društva  KTC d.d. iz Križevaca, Ulica N. Tesle 18, je dana 28.07.2021., nakon  dobivenog  odobrenja  Ministarstva   financija   od  21.07.2021. godine donijela
 
P R A V I L A      N A G R A D N E    I G R E
Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „ŠKOLA ZOVE – KTC DARUJE“,  je KTC  d.d. N.Tesle 18,  Križevci, MB 3953467. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i nagrađivanja kupaca u svim  supermarketima  KTC.
 
Članak 2.
Nagradna igra održava se  od  04.08.  do  22.09.2021. godine.
 
Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, ur.broja i datuma izdavanja odobrenja biti će objavljena na internetskim stranicama tvrtke KTC.
 
Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi  građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 04.08..-22.09.2021. godine OSTVARE KUPNJU proizvoda iz ŠKOLSKOG PROGRAMA  i RADNIH BILJEŽNICA  u  VRIJEDNOSTI OD MINIMALNO 200,00 KN .
 Na blagajni će dobiti  kopiju računa za kupljenu robu,  na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke...
ime i prezime, adresu, broj telefona.
Ispunjenu kopiju  računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju.
 
Članak 5.
Svaki sudionik može u za to predviđene kutije na blagajnama KTC- a ubacivati  neograničeni broj ispunjenih kopija računa za sudjelovanje u nagradnoj igri.
 
Članak 6.
U nagradnoj  igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici KTC-a , te  članovi njihovih užih obitelji.
 
Članak 7.
Nagradni fond sastoji se od NAGRADA:
 
1. do 6.nagrada
6 HUAWEI WATCH GT 2E LAVA RED……………………..…...6 nagrada po 1.299,00 kn….  7.794,00 kn
 
7. do 10. nagrada
4 SMARTPHONEA MOTOROLA E 6S 4/64 METEOR GRAY…...4 nagrade po  899,99 kn….3.599,96 kn
 
 
                                                                                  SVEUKUPNO………………..…………...11.393,96 kn
                                         
Članak  8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se u Dječjem centru Ivana Križevci 02.10. 2021. godine..
U slučaju da kopija računa nije uredno popunjena i ne sadrži propisane podatke, izvući će se druga kopija  računa. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 3 predstavnika KTC-a .
 O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani  sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju.
 
Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena  NA KTC INTERNETSKIM STRANICAMA ODMAH NAKON IZVLAČENJA.  Dobitnici  nagrada bit će kontaktirani telefonom ili pismeno obavješteni o dobivenoj nagradi u roku od 8 dana od izvlačenja.
 
Članak 10.
Dobitnik  poklon  preuzima u ROBNOM CENTRU KTC uz predočenje osobne iskaznice, te potpisivanje formulara o preuzimanju nagrade.
 
Članak 11.
Preuzimanjem  nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
 
Članak 12.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviđene nagradnim fondom , dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.
 
Članak 13.
Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne podignu svoje nagrade, priređivač ih je dužan pismeno izvjestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavjesti.Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo , a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija .Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona /N.Novine 127/00/.
 
Članak 14.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri  sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom  i video materijalu.
 
Članak 15.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici  će o prekidu igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.
 
Članak 16.
Sudionik koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri a KTC d.d. ih objavi na svojim intrnetskim stranicama.
 
 
Članak 17.
U slučaju spora izmeđa priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud Križevci.

KLASA:UP/I-460-02/21-01/315
URBROJ: 513-07-21-01-21-2
Izvučeni dobitnici
Huawei Watch GT 2e - Lava Red
  1. Ana Matešić, Prigorska 60, 48260 Križevci, KTC Križevci 95
  2. Sanja Prohaska, Hrvatskih branitelja 173, 44320 Kutina, KTC Kutina
  3. Martina Kuzma, Vukanovec 49, 40306 Macinec, KTC Čakovec
  4. Jasna Ferček, Velika Ves 81A, 49000 Krapina, KTC Krapina
  5. Suzana Kraus, Hrženica Varaždinska 5, 42233 Sv. Đurđ, KTC Prelog
  6. Lana Kovačević, Zibelska 13, 44000 Sisak, KTC 73 Sisak

Smartphone Motorola E 6s 4/64 - Meteor Gray
  1. Blaženka Horvatec, Dolinska 13, Andraševec, Oroslavje, KTC Zabok
  2. Jasnica Prelec Vučeta, Trg Sv. Jurja 4, 48350 Đurđevac, KTC Koprivnica 40
  3. Barbara Ramić, Jadranska 72, 34551 Lipik, KTC Pakrac
  4. Viljevac Valerija, Matije Gupca 88, Brezovica, KTC Virovitica

Novosti u KTC-u

Prijavite se na newsletter

Budite uvijek u toku i ne propustite korisne informacije.