Nagradna igra "Saponia i KTC nagrađuju"

Kupi  jedan omekšivač Ornel 1,6 litara (bilo kojeg mirisa) i osvoji vrijedne nagrade.

Pravila nagradne igre


Nagradna igra održava se od 1.6. do 30.6.2023. godine.
 
Pravo sudjelovanja imaju svi  građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01. do 30.06.2023. godine OSTVARE KUPNJU jednog OMEKŠIVAČA ORNEL 1,6 litara (bilo kojeg mirisa).
 
Na blagajni će dobiti  kopiju računa za kupljenu robu,  na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke:
 1. Ime i prezime, adresu, broj telefona.
 2. Ispunjenu kopiju  računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju

NAGRADE:
13X Perilica-sušilica
5x Robotski usisavač
 
Javno izvlačenje nagrada održano je 12.7.2023. u Upravi KTC d.d.
Pravila nagradne igre
Na temelju čl.69.Zakona o igrama  na  sreću  Nar. Nov. br. 87 -  2009., a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara  Nar. Nov. br.8  - 2010., uprava trgovačkog društva  KTC d.d. iz Križevaca, Ulica N. Tesle 18, je dana 25. svibnja 2023., nakon  dobivenog  odobrenja  Ministarstva   financija   od  23.svibnja  2023.  godine donijela
 
P R A V I L A      N A G R A D N E    I G R E
 
Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „SAPONIA  I KTC NAGRAĐUJU“,  je KTC  d.d. N.Tesle 18,  Križevci, MB 3953467. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i nagrađivanja kupaca u svim  supermarketima  KTC.
 
Članak 2.
Nagradna igra održava se  od  01.06.  do  30.06. 2023. godine.
 
Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, ur.broja i datuma izdavanja odobrenja biti će objavljena na internetskim stranicama tvrtke KTC.
 
Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi  građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01. do 30.06.2023. godine OSTVARE KUPNJU  jednog OMEKŠIVAČA ORNEL 1,6 litara (bilo kojeg mirisa).
 Na blagajni će dobiti  kopiju računa za kupljenu robu,  na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke...
ime i prezime, adresu, broj telefona.
Ispunjenu kopiju  računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju.
 
Članak 5.
Svaki sudionik može u za to predviđene kutije na blagajnama KTC- a ubacivati  neograničeni broj ispunjenih kopija računa za sudjelovanje u nagradnoj igri.
 
Članak 6.
U nagradnoj  igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici KTC-a , te  članovi njihovih užih obitelji.
 
Članak 7.
Nagradni fond sastoji se od: 
1. do 8. nagrada
PERILICA-SUŠILICA GORENJE WD 105145
svaka nagrada u vrijednosti 759,99 eura……………….ukupna vrijednost 8 nagrada   6.079,92 eura

9. do 13. nagrada
PERILICA-SUŠILICA KONČAR PS148
svaka nagrada u vrijednosti 579,99 eura……………..ukupna vrijednost  5 nagrada     2.899,95 eura

14. do 18. nagrada
XIAOMI ROBOT USUSAVAČ
svaka nagrada u vrijednosti  829,99 eura…………... ukupna vrijednost 5 nagrada     4.149,95 eura
 
Ukupno fond nagrada …………………………………………...…………………....13.129,82 eura  (98.926,63 kn)
                                      
Članak  8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se 12.07. 2023. u  Upravi KTC d.d.
U slučaju da kopija računa nije uredno popunjena i ne sadrži propisane podatke, izvući će se druga kopija  računa. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 3 predstavnika KTC-a .
O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani  sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju.
 
Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena  na  KTC INTERNETSKIM STRANICAMA najkasnije u roku od 14 dana od izvlačenja.  Dobitnici  nagrada bit će kontaktirani telefonom ili pismeno obavješteni o dobivenoj nagradi u roku od 8 dana od izvlačenja.
 
Članak 10.
Preuzimanjem  nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
 
Članak 11.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviđene nagradnim fondom , dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.
  
Članak 12.
Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne podignu svoje nagrade, priređivač ih je dužan pismeno izvjestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavjesti.Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo , a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija .Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona /N.Novine 127/00/.
 
Članak 13.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri  sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom  i video materijalu.
 
Članak 14.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici  će o prekidu igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.
 
Članak 15.
Sudionik koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri a KTC d.d. ih objavi na svojim intrnetskim stranicama.
 
Članak 16.
U slučaju spora izmeđa priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud Križevci.
 
KLASA:UP/I-460-02/23-01/248
URBROJ: 513-07-21-01-23-2
Izvučeni dobitnici
PERILICA -SUŠILICA GORENJE WD 105145
 1. Gordana Besten, Koprivnički Ivanec, Vinogradska 28 C, RC-40 Koprivnica
 2. Štefanija Rašperger, Čakovec, O. Župančića 32, RC-64 Čakovec
 3. Marija Ralašić, Velika, Radovanci 2C, RC-44 Požega
 4. Zoran Topljak, Bjelovar, Letičani 7, RC-50, Bjelovar
 5. Nikola Radošević, Garešnica, Veliki Prokop 24A, RC-50, Bjelovar
 6. Miljenko Tršan, Zagorska Sela, Zagorska Sela 106, RC-60 Zabok
 7. Katarina Pleić, Koprivnica, Varaždinska c. 119, RC-40 Koprivnica
 8. Marija Domitrović, Koprivnica, Kozarnjak 36, RC-40 Koprivnica

PERILICA -SUŠILICA KONČAR PS148
 1. Slađana Mudri, Ivanec, Prigorec 40C, RC-58 Ivanec
 2. Robert Grabar, Mikleuš, I. Pl. Zajca 1C, RC-43 Slatina
 3. Ljiljana Kuprešanin, Bjelovar, Julija Makanca 10, RC-50 Bjelovar
 4. Božena Tinodi, Križevci, M. Kiepacha 18, RC-95 Križevci
 5. Valentina Mikolić, Slatina, Potoćani 198, RC-43 Slatina

XIAOMI ROBOT USISAVAČ
 1. Sandra Valopvac, Čađavica, Noskovci 57, RC-43 Slatina
 2. Ljiljana Sragar, Varaždin, M. Trnine 3, RC-87 Varaždin
 3. Štefica Orišković, Požega, Brestovac, Skenderovci 45, RC-44 Požega
 4. Branka Golub, Kalnik, Starogradska 40, RC-95 Križevci
 5. Nevenka Žvorc, Goričan, Kalnička 13, RC-64 Čakovec

Novosti u KTC-u

Prijavite se na newsletter

Budite uvijek u toku i ne propustite korisne informacije.