Nagradna igra "Saponia i KTC nagrađuju"

Ostvari kupnju jednog omekšivača Ornel 1,8 litara (bilo kojeg mirisa) i sudjeluj u nagradnoj igri.

Pravila nagradne igre


Nagradna igra održava se od 01.03. do 31.03. 2022. godine

Nagradni fond sastoji se od 30 NAGRADA.

Pravo sudjelovanja imaju svi  građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01.03. do 31.03.2022. godine ostvare kupnju jednog omekšivača Ornel 1,8 litara (bilo kojeg mirisa).

Završno izvlačenje nagrada održano je 08.04. 2022. u 10 sati, u Upravi KTC d.d.
Pravila nagradne igre
Na temelju čl.69.Zakona o igrama  na  sreću  Nar. Nov. br. 87 -  2009., a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara  Nar. Nov. br.8  - 2010., uprava trgovačkog društva  KTC d.d. iz Križevaca, Ulica N. Tesle 18, je dana 18.veljače 2022., nakon  dobivenog  odobrenja  Ministarstva   financija   od  17.veljače 2022.  godine donijela
 
P R A V I L A      N A G R A D N E    I G R E
 

Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „SAPONIA  I KTC NAGRAĐUJU“,  je KTC  d.d. N.Tesle 18,  Križevci, MB 3953467. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i nagrađivanja kupaca u svim  supermarketima  KTC.
 
Članak 2.
Nagradna igra održava se  od  01.03.  do  31.03. 2022. godine.
 
Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, ur.broja i datuma izdavanja odobrenja biti će objavljena na internetskim stranicama tvrtke KTC.
 
Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi  građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01. do 31.03.2022. godine OSTVARE KUPNJU  jednog OMEKŠIVAČA ORNEL 1,8 litara (bilo kojeg mirisa).
 Na blagajni će dobiti  kopiju računa za kupljenu robu,  na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke...
ime i prezime, adresu, broj telefona.
Ispunjenu kopiju  računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju.
 
Članak 5.
Svaki sudionik može u za to predviđene kutije na blagajnama KTC- a ubacivati  neograničeni broj ispunjenih kopija računa za sudjelovanje u nagradnoj igri.
 
Članak 6.
U nagradnoj  igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici KTC-a , te  članovi njihovih užih obitelji.
 
Članak 7.
Nagradni fond sastoji se od  30 NAGRADA: 
  1.  SUŠILICA RUBNJA DE8B GORENJE…………………………………………………..4.299,00 KN
  2. SUŠILICA RUBLJA DE7B729317………………………………………………………..3.999,00 KN
  3. PERILICA RUBLJA WE6253 GORENJE………………………………………………..2.999,00 KN
  4. PERILICA RUBLJAWA844 729405 GORENJE………………………………………..3.899,00 KN
  5. PERILICA RUBLJA WA 844 …………….……………………………………………….3.899,00 KN
  6. VIVAX HOME PERILICA RUBLJA WE6053……….………………………………….2.999,00 KN
  7. VIVAX HOME PERILICA RUBLJA WFL 100523BS………………………………….2.399,00 KN
  8. PERILICA SUŠILICA GORENJE WFL100523BS……………………………….…...2.399,00 KN
  9. PERILICA SUŠILICA GORENJE WD105145…………………………………….……5.699,00 KN
10. SUŠILICA  RUBLJA GORENJE DP7C………………………………………………....2.999,00 KN
11. SUŠILICA RUBLJA VIVAX CDR-0812A……………………………………………….2.799,00 KN
12.PERILICA RUBLJA SAMSUNG WWT80TA026AE1L………………………………...3.499,00 KN
13.PERILICA RUBLJA SAMSUNG WWW71T301MWW/3…………………….………...2.999,00 KN
14.PERILICA RUBLJA SAMSUNG WW71T301MWW/31…………………….………….2.999,00 KN
15.PERILICA RUBLJA SAMSUNG WW71T301MWW/31……………..………………...2.999,00 KN
16.PERILICA RUBLJA ELEKTROLUX EW2TN5061E…………………………………..3.099,00 KN
17.PERILICA RUBLJA ELEKTORLUX EW2TN5061E…………………………………..3.099,00 KN
18.PARNA POSTAJA TEFAL SV8030E0…………………………………………………...1.899,00 KN
19.PARNA POSTAJA TEFAL SV8030E0…………………………………………………...1.899,00 KN
20.TEFAL PARNA POSTAJA GV7556EO………………………………………………….1.899,00 KN
21.TEFAL PARNA STANICA GV7556EO…………………………………………………..1.899,00 KN
22.TEFAL PARNA STANICA GV7556EO…………………………………………………..1.899,00 KN
23.TEFAL PARNA STNICCA GV7555EO…………………………………………………...1.899,00 KN
24.PARNA POSTAJA SIEMENS TS 22 XTRM……………………………………………….1.699,00 KN 
25.PARNA POSTAJA SIEMENS TS 22  XTRM……………………………………………...1.699,00 KN
26.PARNA POSTAJA SIEMENS TS 22 XTRM……………………………………………….1.699,00 KN
27.PARNA POSTAJA ELECTROLUX E6STI1-8EG……………………………………….. 1.599,00 KN
28.PARNA POSTAJA VOX DPS 6220………………………………………………………….899,00 KN
29.PARNA POSTAJA VOX DPS 6220………………………………………………………...899,00 KN
30.PARNA POSTAJA VOX DPS 6220………………………………………………………...899,00 KN
 
Ukupno fond nagrada …………………………………………………...…………………....77.870,00 kn
                                    
Članak  8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se 08.04. 2021. u  Upravi KTC d.d.
U slučaju da kopija računa nije uredno popunjena i ne sadrži propisane podatke, izvući će se druga kopija  računa. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 3 predstavnika KTC-a .
 O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani  sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju.
 
Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena  na  KTC INTERNETSKIM STRANICAMA najkasnije u roku od 14 dana od izvlačenja.  Dobitnici  nagrada bit će kontaktirani telefonom ili pismeno obavješteni o dobivenoj nagradi u roku od 8 dana od izvlačenja.
 
Članak 10.
Preuzimanjem  nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
 
Članak 11.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviđene nagradnim fondom , dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.
 
Članak 12.
Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne podignu svoje nagrade, priređivač ih je dužan pismeno izvjestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavjesti.Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo , a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija .Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona /N.Novine 127/00/.
 
Članak 13.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri  sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom  i video materijalu.
 
Članak 14.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici  će o prekidu igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.
 
Članak 15.
Sudionik koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri a KTC d.d. ih objavi na svojim intrnetskim stranicama.
 
Članak 16.
U slučaju spora izmeđa priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud Križevci.
 
KLASA:UP/I-460-02/22-01/63
URBROJ: 513-07-21-01-22-2
Izvučeni dobitnici
SUŠILICA RUBNJA DE8B GORENJE
 1. Nada Šalio, Sisak, Frankopanska 2, RC-41 Sisak

SUŠILICA RUBLJA DE7B729317
 1. Sandra Županić, Lepoglava, A. Mihanovića 3, RC-58 Ivanec

PERILICA RUBLJA WE6253 GORENJE
 1. Suzana Polović, Karlovac, Mala Švarča 145a, RC-8A Karlovac

PERILICA RUBLJA WA844 729405 GORENJE
 1. Blaženka Skupnjak, Martijanec, Cvjetna 4, RC-74 Jalžabet

PERILICA RUBLJA WA844 GORENJE
 1. Ljubica Menjak, Velika Gorica, Vukovina školska BB, RC-8B Velika Gorica

2x VIVAX HOME PERILICA RUBLJA WE6053
 1. Dragutin Poljak, Sveta Marija, Cvijetna 9, RC-62 Prelog
 2. Suzana Ivanček, Kalnik, Borje 5, TC-07 Križevci

PERILICA SUŠILICA GORENJE WFL100523BS
 1. Katica Zec, Virovitica, Trg fra Bonifacije Gerbera 14, RC-46 Virovitica

PERILICA SUŠILICA GORENJE WD105145
 1. Inga Jajčević, Sisak, Lička 2, RC-79 Petrinja

SUŠILICA RUBLJA GORENJE DP7C
 1. Marija Lovreković, Đurđevac, Bana Jelačića 125, RC-59 Đurđevac

SUŠILICA RUBLJA VIVAX CDR-0812A
 1. Sanela Batković, Grubišno Polje, D. Brđani 1, RC-76 Grubišno Polje

PERILICA RUBLJA SAMSUNG WWT80TA026AE1L
 1. Arijan Grđan, Turčin, Zagrebačka 23, RC-87 Varaždin

PERILICA RUBLJA SAMSUNG WWW71T301MWW/3
 1. Melita Sanić, Dežanovac, Gornji Sređani 57, RC-78 Daruvar

2x PERILICA RUBLJA SAMSUNG WW71T301MWW/31
 1. Ivana Medač, Ivanska, Ivana Mažuranića 132, RC-50 Bjelovar
 2. Josip Strbad, Koprivnica, S. Miklaužića 21, RC- 40 Koprivnica

2x PERILICA RUBLJA ELEKTROLUX EW2TN5061E
 1. Ivica Orehovački, Križevci, G. Bohutinskog 24, RC-95 Križevci
 2. Mirjana Vodičina, Požega, Dr. Matije Kožića 28, RC- 44 Požega

2x PARNA POSTAJA TEFAL SV8030E0
 1. Helena Karlovčec, Sv. Martin na Muri, Jurovčak 89, RC-64 Čakovec
 2. Dragan Vucelja, Lipik, Hrvatskih Branitelja 7, RC-69 Pakrac

3x TEFAL PARNA POSTAJA GV7556EO
 1. Marija Jarić, Slatina, Dravska 43, RC-43 Slatina
 2. Siniša Kozumplik, Dubrava, Koritna 63, RC-48 Vrbovec
 3. Željka Borondić, Špišić Bukovica, Lozan, Ive Marinkovića 109,RC-42 Pitomača

TEFAL PARNA STNICCA GV7555EO
 1. Novotny Andreja, Popovača, Trg grofova Erdodyja 1, RC -54 Kutina

3x PARNA POSTAJA SIEMENS TS 22 XTRM
 1. Vedran Klanjčić, Gornja Stubica, Modrovec 1, RC-60 Zabok
 2. Nataša Kovačec, Sveti Križ Začretje, Donja Pačetina 160, RC-77 Krapina
 3. Sandra Betlehem, Turčec, Braće Radića 49, P-88 Koprivnica

PARNA POSTAJA ELECTROLUX E6STI1-8EG
 1. Klaudija Bratjanuščak, Sv.i M. na Muri, Žabnik, Ribička 6, RC-86 Mursko Središće

3x PARNA POSTAJA VOX DPS 6220
 1. Krunoslav Picig, Orehovec, Potok Kalnički 41, RC-95 Križevci
 2. Iva Klasnić, Petrinja, Otona Župančića 2, RC-79 Petrinja
 3. Ivančica Ptiček, Trnovec Bartolovečki, Varaždinska 81, RC-87 Varaždin

Novosti u KTC-u

Prijavite se na newsletter

Budite uvijek u toku i ne propustite korisne informacije.