Nagradna igra „Plaćajte mudro-plaćajte karticama-osvojite ljetovanje“

Plaćajte karticom i osvojite ljetovanje!

Pravila nagradne igre


Nagradna igra održava se od 02.01.2023. do 14.01.2023.
Pravo sudjelovanja imaju svi  građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 02.do 14.01.2023. godine OSTVARE  PLAĆENJE BILO KOJOM KARTICOM  - CARD ONLY (A NE GOTOVINOM ).

Završno izvlačenje nagrada održano je 20.01.2023. u Upravi KTC d.d.
Pravila nagrade igre
Na temelju čl.69.Zakona o igrama  na  sreću  Nar. Nov. br. 87 -  2009., a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara  Nar. Nov. br.8  - 2010., uprava trgovačkog društva  KTC d.d. iz Križevaca, Ulica N. Tesle 18, je dana  30.studenog 2022., nakon  dobivenog  odobrenja  Ministarstva   financija   od  28.11. 2022.  godine  donijela
 
P R A V I L A      N A G R A D N E    I G R E
Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „ Plaćajte mudro – plaćajte karticama – osvojite ljetovanje “  je KTC  d.d. N.Tesle 18,  Križevci, MB 3953467. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i nagrađivanja kupaca u maloprodaji svih supermarketa, poljoljekarni, benzinskih postaja i restorana  KTC.
 
Članak 2.

Nagradna igra održava se  od  02.  do  14. siječnja 2023.
 
Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, ur.broja i datuma izdavanja odobrenja biti će objavljena na internetskim stranicama tvrtke KTC.
 
Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi  građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 02.do 14.01.2023. godine OSTVARE  PLAĆENJE BILO KOJOM KARTICOM  - CARD ONLY (A NE GOTOVINOM ).
 
Kupac će na blagajni  dobiti  kopiju računa za kupljenu robu, na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke...
ime i prezime, adresu, broj telefona.
Ispunjenu kopiju  računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju.
 
Članak 5.
Svaki sudionik može u za to predviđene kutije na blagajnama KTC-a ubacivati  neograničeni broj ispunjenih kopija računa za sudjelovanje u nagradnoj igri.
 
Članak 6.
U nagradnoj  igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici KTC-a , te  članovi njihovih užih obitelji.
 
Članak 7.
 FOND NAGRADA
1. nagrada
Ljetovanje za 4 osobe - 7 punih pansiona (suite 2+2)  s garažom i boravišnom pristojbom u hotelu Milenij Makarska  - iskoristite  do 15.06.2023.
Vrijednost nagrade : 2.600,00 eur ( 19.589,70 kn)

2. do 31. nagrada
poklon bon u vrijednosti 50 eur (376,72 kn) -
30 poklon bonova

Vrijednost nagrada : 1.500 eur ( 11.301,75 kn)
Ukupna vrijednost nagradnog fonda : 4.100,00 eur ( 30.891,45 kn)                           
 
Članak  8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se u robnom centru  KTC KRIŽEVCI – Uprava 20.siječnja 2023. 
U slučaju da kopija računa nije uredno popunjena i ne sadrži propisane podatke, izvući će se druga kopija  računa. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 3 predstavnika KTC-a.i javnog bilježnika. O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani  sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju.
 
Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena  NA KTC INTERNETSKIM STRANICAMA NAJKASNIJE 14 DANA  NAKON IZVLAČENJA.  Dobitnici  nagrada bit će telefonski obavješteni o dobivenoj nagradi u roku od 2 dana od izvlačenja ili pismeno u roku od 8 dana ako u međuvremenu ne podignu nagradu.
 
Članak 10.
Dobitnik  poklone  preuzima u SUPERMARKETU KTC  uz predočenje osobne iskaznice, te potpisivanje formulara o preuzimanju nagrade.
 
Članak 11.
Preuzimanjem  nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
 
Članak 12.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviđene nagradnim fondom , dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.
 
Članak 13.
Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne podignu svoje nagrade, priređivač ih je dužan pismeno izvjestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavjesti.Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo , a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija .Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona /N.Novine 127/00/.
 
Članak 14.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri  sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom  i video materijalu.
 
Članak 15.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici  će o prekidu igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.
 
Članak 16.

Sudionik koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri a KTC d.d. ih objavi na svojim intrnetskim stranicama.
 
Članak 17.
U slučaju spora izmeđa priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud Križevci.
KLASA: up/i-460-02/22-01/537
URBROJ:513-07-21-01-22-2
Izvučeni dobitnici
GLAVNA NAGRADA – Ljetovanje za 4 osobe
 1. Kristijan Domjanić, Velika Ves 76, Krapina, RC-77 Krapina
Poklon bon u vrijednosti od 50 EUR
 1. Martina Svjetučić Brtan, A. Hebranga 16/10, Pakrac, RC-69 Pakrac
 2. Snježana Zvonar, B. Radića 73, P. Vidovec, RC-62 Prelog
 3. Ines Trupković, Pretetinec 207, Nedelišće, RC-64 Čakovec
 4. Ozren Desančić, B. Bušića 34, Slatina, RC-43 Slatina
 5. Ana Ištok, Čeredari 4, Sv. Ivan Žabno, RC-6Z Križevci
 6. Martina Toth Vidačić, Imbriovec 23, Jalžabet, RC-74 Jalžabet
 7. Zoran Vručina, Celine 64, Vrbovec, RC-48 Vrbovec
 8. Zdravko Kelečić, M. Goričkog 38, Sisak, RC-41 Sisak
 9. Tomislav Čupen, D. Domjanić 38, Pitomača, RC-42 Pitomača
 10. Dina Marinac, Vinka Vošickog 46, Koprivnica, P- 88 Koprivnica
 11. Martina Leskovar, Velika Horvatska 67/2, Desinić, RC-60 Zabok
 12. Maja Kunštek, Mala Erpenja 97, Krapinske Toplice, RC-77 Krapina
 13. Dalibor Beštek, Š. Ledine 3, Trnovec, RC-7B Varaždin
 14. Višnja Cik, Peščenica 2, Đurđevac, RC-42 Pitomača
 15. Magdalena Lončarić, Hrvatske državnosti 26, Herešin, Koprivnica, P-88 Koprivnica
 16. Ivanka Vujaklija, Radnička 54, Sisak, RC-41 Sisak
 17. Petar Heller, Rezovački put 2, Virovitica, RC-46 Virovitica
 18. Mateja Škarec, Obrtnička ul. 14,Križevci, RC-06 Križevci
 19. Gloria Ilijević, Augusta Šenoe 1, Petrinja, RC-79 Petrinja
 20. Vesan Ređep, Petra Preradovića 16, Đurđevac, P-2P Restoran – Kavana Verica
 21. Željka Desović, Mahičo 34J, Mahično, RC-8A Karlovac
 22. Slavica Golubić, Brodec 88, Vratišinec, RC-86 Mursko Središće
 23. Miroslav Rizner, Miljanovac 20, Sirač, RC-4C Daruvar
 24. Ksenija Knezović, Sv. Josipa 57, Požega, RC-44 Požega
 25. Damir Šulićek, Konak 4H, Vrbovec, Caffe bar Prilesje jug
 26. Darko Anđelić, Kabal 30, Farkaševac, Restoran Snježana
 27. Blaženka Pisećić, Ivana Karlovića 3, Vrbovec, P-6V Vrbovec
 28. Zoran Zenkić, Gornja Pačetina 87, RC-77 Krapina
 29. Marijan Đorđević, Nikole Tesle 6, Ćeralije, Orahovica, RC-43 Slatina
 30. Kristina Perić, Frankopanska 23, Požega, RC-4H Požega

Novosti u KTC-u

Prijavite se na newsletter

Budite uvijek u toku i ne propustite korisne informacije.