Nagradna igra "PIK i KTC nagrađuju"

U razdoblju od 1.7. do 31.7.2023. godine ostvari kupnju bilo kojeg proizvoda pik pakiranog svježeg mesa ili tirolske 750 g xxl pik ili kranjske 680 g xxl Sljeme i osvoji Hyundai bayon ili PIK poklon paket.

Pravila nagradne igre


Nagradna igra održava se od 1.7. do 31.7.2023. godine.
 
Pravo sudjelovanja imaju svi  građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 1. do 31.7.2023. godine OSTVARE KUPNJU BILO KOJEG PROIZVODA PIK PAKIRANOG SVJEŽEG MESA ili TIROLSKA 750 G XXL PIK  ili KRANJSKA 680 G XXL SLJEME.

Na blagajni će dobiti  kopiju računa za kupljenu robu,  na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke:
 1. Ime i prezime, adresu, broj telefona
 2. Ispunjenu kopiju  računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju

NAGRADE:
Glavna nagrada: HYUNDAI BAYON 1,0 T-GDI 100 KS ISG GMT COMFORT PAK COOL C182
10x poklon paket PIK
 
Javno izvlačenje nagrada održano je 11.8.2023. u Upravi KTC d.d.
Pravila nagradne igre
Na temelju čl.69.Zakona o igrama  na  sreću  Nar. Nov. br. 87 -  2009., a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara  Nar. Nov. br.8  - 2010., uprava trgovačkog društva  KTC d.d. iz Križevaca, Ulica N. Tesle 18, je dana 29.lipnja 2023., nakon  dobivenog  odobrenja  Ministarstva   financija   od  26.lipnja. 2023.  godine donijela
 
P R A V I L A      N A G R A D N E    I G R E
 
Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „PIK VRBOVEC i KTC NAGRAĐUJU“,  je KTC  d.d. N.Tesle 18,  Križevci, MB 3953467. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i nagrađivanja kupaca u svim  supermarketima  KTC.
 
Članak 2.
Nagradna igra održava se od  01.07.  do  31.07. 2023. godine.
 
Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, ur.broja i datuma izdavanja odobrenja biti će objavljena na internetskim stranicama tvrtke KTC.
 
Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi  građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01. do 31.07.2023. godine OSTVARE KUPNJU  BILO KOJEG PROIZVODA PIK PAKIRANOG SVJEŽEG MESA ili TIROLSKA 750 G XXL PIK  ili KRANJSKA 680 G XXL SLJEME.

Na blagajni će dobiti  kopiju računa za kupljenu robu,  na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke...
ime i prezime, adresu, broj telefona.
Ispunjenu kopiju  računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju.
 
Članak 5.
Svaki sudionik može u za to predviđene kutije na blagajnama KTC- a ubacivati  neograničeni broj ispunjenih kopija računa za sudjelovanje u nagradnoj igri.
 
Članak 6.
U nagradnoj  igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici KTC-a  , te  članovi njihovih užih obitelji.
 
Članak 7. 
Nagradni fond sastoji se od   NAGRADA
 
1. nagrada
HYUNDAI BAYON 1,0 T-GDI 100 KS ISG GMT COMFORT PAK COOL C182………………………..………17.415,04 EURA
                                                                                                                                   
 
2.-11.  nagrada –poklon paketi PIK u vrijednosti po 20 eura…………. ukupno: 200,00 EURA
                                                                                                                                                                                                                                              
 
Ukupno fond nagrada……………..…………….………….17.615,04 EURA (132.711,71 KN)
                                  
                                                                                                                                        
Članak  8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se 11.08..2023. u  Upravi KTC d.d.
U slučaju da kopija računa nije uredno popunjena i ne sadrži propisane podatke, izvući će se druga kopija  računa. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 3 predstavnika KTC-a .
O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani  sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju.
 
Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena  na  KTC INTERNETSKIM STRANICAMA najkasnije u roku od 14 dana od izvlačenja.  Dobitnici  nagrada bit će kontaktirani telefonom ili pismeno obavješteni o dobivenoj nagradi u roku od 8 dana od izvlačenja.
 
Članak 10.
Preuzimanjem  nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
 
Članak 11.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviđene nagradnim fondom , dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.
 
Članak 12.
Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne podignu svoje nagrade, priređivač ih je dužan pismeno izvjestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavjesti.Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo , a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija .Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona /N.Novine 127/00/.
 
Članak 13.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri  sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom  i video materijalu.
 
Članak 14.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici  će o prekidu igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.
 
Članak 15.
Sudionik koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri a KTC d.d. ih objavi na svojim intrnetskim stranicama.
 
Članak 16.
U slučaju spora izmeđa priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud Križevci.
 
KLASA:UP/I-460-02/23-01/270
URBROJ: 513-07-21-01-23-2
Izvučeni dobitnici

HYUNDAI 1,0 T-GDI
 1. Slava Keceuš, Pemija 40A, Drnje, RC-40 Koprivnica

POKLON PAKETI PIK U VRIJEDNOSTI PO 20 EURA
 1. Klaudija Šimunko, Mirogojska 2, Kloštar Podravski, RC-42 Pitomača
 2. Ivanka Čulina, Andrije Hebranga 6/2, Pakrac, RC-69 Pakrac
 3. Mario Vrbančić, Stjepana Radića 31, Suha Katalena, RC-42 Pitomača
 4. Nena Kralj, Žrtava Fašizma 8, Rijeka, RC-42 Pitomača
 5. Anica Hršak, Polje Krapinsko 48, Krapina, RC-77 Krapina
 6. Nada Meštrović, Novoselci 69, Pleternica, RC-44 Požega
 7. Anamari Fučkar, Dolac 4, Krapina, RC-77 Krapina
 8. Sabina Jembki, Matije Uradina 12, Vrbovec, RC-48 Vrbovec
 9. Snježana Završki, Putkovec 15, Đurmanec, RC-77 Krapina
 10. Sintija Lukša, Glavina 4, Sveta Marija, RC-64 Čakovec

Novosti u KTC-u

Prijavite se na newsletter

Budite uvijek u toku i ne propustite korisne informacije.