Nagradna igra "Matis i KTC nagrađuju"

Kupi bilo koji bicikl dobavljača Matis Outdoor u KTC supermarketima te sudjeluj u nagradnoj igri i osvoji vrijedne nagrade.

Pravila nagradne igre


Nagradna igra održava se od 19.05. do 04.06. 2022. godine.

Nagradni fond sastoji se od 3 NAGRADE.

Pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 19.05. do 04.06. 2022. godine ostvare kupnju bilo kojeg bicikla dobavljača Matis outdoor.


Izvlačenje nagrada biti će 10.06.2022., u Upravi KTC d.d.
Pravila nagradne igre
Na temelju čl.69.Zakona o igrama  na  sreću  Nar. Nov. br. 87 -  2009., a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara  Nar. Nov. br.8  - 2010., uprava trgovačkog društva  KTC d.d. iz Križevaca, Ulica N. Tesle 18, je dana 12.svibnja 2022., nakon  dobivenog  odobrenja  Ministarstva   financija   od  10.svibnja  2022.  godine donijela
 
P R A V I L A      N A G R A D N E    I G R E
 
Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „MATIS OUTDOOR  i  KTC NAGRAĐUJU“,  je KTC  d.d. N.Tesle 18,  Križevci, MB 3953467. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i nagrađivanja kupaca u svim  supermarketima  KTC.
 
Članak 2.
Nagradna igra održava se  od  19.05.  do  04.06. 2022. godine.
 
Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, ur.broja i datuma izdavanja odobrenja biti će objavljena na internetskim stranicama tvrtke KTC.
 
Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi  građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 19.05. do 04.06.2022. godine OSTVARE KUPNJU  BILO KOJEG  BICIKLA DOBAVLJAČA MATIS OUTDOOR.
 Na blagajni će dobiti  kopiju računa za kupljenu robu,  na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke...
ime i prezime, adresu, broj telefona.
Ispunjenu kopiju  računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju.
 
Članak 5.
Svaki sudionik može u za to predviđene kutije na blagajnama KTC- a ubacivati  neograničeni broj ispunjenih kopija računa za sudjelovanje u nagradnoj igri.
 
Članak 6.
U nagradnoj  igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici KTC-a , te  članovi njihovih užih obitelji.
 
Članak 7. 
Nagradni fond sastoji se od   NAGRADA
 
1. NAGRADA: SUP DASKA SUPERBA……………………………………………………………….2.000,00 kn
2. NAGRADA: SOBNI BICIKL  FIT IN.…………………………………………………………….. 1.800,00 kn
3. NAGRADA: ELIPTIČNI TRENAŽER  FIT IN...………………………………………………… 2.000,00 kn
 
 
Ukupno fond nagrada ……………..………………….…..… 5.800,00 kn
                                      
Članak  8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se  10.06.2022. u  Upravi KTC d.d.
U slučaju da kopija računa nije uredno popunjena i ne sadrži propisane podatke, izvući će se druga kopija  računa. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 3 predstavnika KTC-a .
 O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani  sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju.
 
Članak 9.

Imena dobitnika bit će objavljena  na  KTC INTERNETSKIM STRANICAMA najkasnije u roku od 14 dana od izvlačenja.  Dobitnici  nagrada bit će kontaktirani telefonom ili pismeno obavješteni o dobivenoj nagradi u roku od 8 dana od izvlačenja.
 
Članak 10.
Preuzimanjem  nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
 
Članak 11.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviđene nagradnim fondom , dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.
 
Članak 12.

Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne podignu svoje nagrade, priređivač ih je dužan pismeno izvjestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavjesti.Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo , a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija .Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona /N.Novine 127/00/.
 
Članak 13.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri  sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom  i video materijalu.
 
Članak 14.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici  će o prekidu igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.
 
Članak 15.
Sudionik koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri a KTC d.d. ih objavi na svojim intrnetskim stranicama.
 
Članak 16.
U slučaju spora izmeđa priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud Križevci.
 
KLASA:UP/I-460-02/22-01/210
URBROJ: 513-07-21-01-22-2
Izvučeni dobitnici
SUP daska Superba
Ivana Smrček, Donja Stubica, Lepa Ves 118, RC-60 Zabok

Sobni bicikl fit in
Nikolina Sinković, Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 4, RC-40 Koprivnica

Eliptični trenažer fit in
Dijana Tukša, Gornja Rijeka, Kostanjevec Riječki 68, RC-06, Križevci

Novosti u KTC-u

Prijavite se na newsletter

Budite uvijek u toku i ne propustite korisne informacije.