Nagradna igra KTC Ugostiteljstva - Poklopaj nam sve i osvoji vrijedne nagrade

Potroši 50,00 kn i više u bilo kojem objektu KTC ugostiteljstva i osvoji vrijedne nagrade.

Pravila nagradne igre

Nagradna igra održava se od 01.02. 2020. do 15.01.2021.

Pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01.02.2020. do
15.01.2021.godine OSTVARE KUPNJU u iznosu od 50,00 kn i više u bilo kojem OBJEKTU KTC
UGOSTITELJSTVA.

Nagradna igra se održava u 4. kruga:
1. krug - 01.02.- 30.04.2020 - SUP Daska s veslom
2. krug - 01.05. -31.07.2020 - LAY – Z ležaljke – komplet od 2 komada
3. krug - 01.08.-31.10. 2020 - doček Nove godine u KTC restoranu (10 ulaznica)
4. krug - 01.11. – 15.01.2021 - Tefal parno glačalo
GLAVNA NAGRADA – Električni romobil Chooper

Završno izvlačenje- sudjeluju svi računi iz sva 4 kruga
Pravila nagradne igre
Na temelju čl.69.Zakona o igrama  na  sreću  Nar. Nov. br. 87 -  2009., a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara  Nar. Nov. br.8  - 2010., uprava trgovačkog društva  KTC d.d. iz Križevaca, Ulica N. Tesle 18, je dana 21.siječnja 2020. godine, nakon dobivenog  odobrenja 
Ministarstva   financija  od  20. siječnja  2020.   godine  donijela sljedeća
 
P R A V I L A      N A G R A D N E    I G R E

Članak 1.
 
Priređivač nagradne igre pod nazivom „POKLOPAJ NAM SVE I OSVOJI VRIJEDNE NAGRADE* je 
KTC  d.d. N.Tesle 18,  Križevci, MB 3953467. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i nagrađivanja kupaca u KTC  UGOSTITELJSTVU.
 
Članak 2.
Nagradna igra održava se  od  01.02. 2020.  do 15.01.2021.
 
Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, ur.broja i datuma izdavanja odobrenja biti će objavljena na internetskim stranicama tvrtke KTC.
 
Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi  građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01.02.2020. do 15.01.2021.godine OSTVARE KUPNJU u iznosu od 50,00 kn i više u bilo kojem OBJEKTU KTC UGOSTITELJSTVA.
Na blagajni će dobiti  kopiju računa za kupljenu robu , na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke...
ime i prezime, adresu, broj telefona.
Ispunjenu kopiju  računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju.
 
Članak 5.
Svaki sudionik može u za to predviđene kutije na blagajnama KTC- a ubacivati  neograničeni broj ispunjenih kopija računa za sudjelovanje u nagradnoj igri.
 
Članak 6.
U nagradnoj  igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici KTC-a , te  članovi njihovih užih obitelji.
 
 Članak 7.
Nagradni fond sastoji  
krug – 01.02.- 30.04.2020………..SUP DASKA S VESLOM……………………….……..3.600,00 kn
krug -  01.05. -31.07.2020...........LAY – Z ležaljke – komplet od 2 komada……….…….2.924,75 kn
krug – 01.08.-31.10. 2020...........doček N.G u KTC RESTORANU (10 ULAZNICA)…..1.690,00 kn  
krug – 01.11. – 15.01.2021............TEFAL PARNO GLAČALO…………………………...1.859,00 kn 
GLAVNA NAGRADA – ELEKTRIČNI ROMOBIL CHOOPER…...…………………………..5.924,00 kn
 (završno izvlačenje- sudjeluju svi računi iz sva 4 kruga)
 
UKUPNO FOND NAGRADA.................................................................................………...15.997,75  kn
                                          
Članak  8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se u restoranu Klara Križevci  
1. KRUG – 11.05.2020. u 10 sati
2.KRUG – 10.08.2020. u 10 sati
3.KRUG – 10.11.2020. u 10 sati
4.KRUG – 25.01.2021. u 10 sati
U slučaju da kopija računa nije uredno popunjena i ne sadrži propisane podatke, izvući će se druga kopija  računa. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 3 predstavnika KTC-a.  O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani  sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju.
 
Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena  NA KTC INTERNETSKIM STRANICAMA ODMAH NAKON
IZVLAČENJA.  Dobitnici  nagrada bit će telefonski obavješteni o dobivenoj nagradi u roku od 2 dana od izvlačenja ili pismeno u roku od 8 dana ako u međuvremenu ne podignu nagradu.Rok za preuzimanje nagrada je 30 dana.
 
Članak 10.
Dobitnici  poklone preuzimaju u RESTORANIMA KTC uz predočenje osobne iskaznice, te potpisivanje formulara o preuzimanju nagrade.
 
Članak 11.
Preuzimanjem  nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
 
Članak 12.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviđene nagradnim fondom , dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.
 
Članak 13.

Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne podignu svoje nagrade, priređivač ih je dužan pismeno izvjestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavjesti.Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo , a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija .Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona /N.Novine 127/00/.
 
Članak 14.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri  sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom  i video materijalu.
 
Članak 15.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici  će o prekidu igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.
 
Članak 16.
Sudionik koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri a KTC d.d. ih objavi na svojim intrnetskim stranicama.
 
Članak 17.
U slučaju spora izmeđa priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud Križevci.
 
KLASA:UP/I-460-02/20-01/18

Stranica 4 od 4
Prvi krug-izvučeni dobitnici

SUP daska s veslom
Božidar Cikać, Križanec, B.Radića 6, 42294 Turčin, restoran BAROK Varaždin
Drugi krug-izvučeni dobitnici

LAY-Z LEŽALJKE (komplet od 2 komada)
Josip Vrekalić, M. Krleže 43, Virovitica - Restoran Luka Virovitica
Treći krug-izvučeni dobitnici

DOČEK NOVE GODINE (catering)
Glorija Bašnec, Zrinskih 2a, 40324 Goričan - Restoran i catering Prelog
Četvrti krug i glavna nagrada-izvučeni dobitnici
Glavna nagrada - ELEKTRIČNI ROMOBIL CHOOPER
Branko Bortiek , Vrbovo 44, Hrašćina-Trgovišće - Restoran Ivanec

TEFAL PARNO GLAČALO
Davor Šenjug, Lepajci 61, 49000 Krapina - Restoran i pripremnica obroka Čakovec

Novosti u KTC-u

Prijavite se na newsletter

Budite uvijek u toku i ne propustite korisne informacije.