Nagradna igra KTC Ugostiteljstva-“Pametno jedi-more zavrijedi”

Pravila nagradne igre

Nagradna igra održava se od 01.02. 2021.  do 15.01.2022.
Pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od <em>od 01.02.2021. do 15.01.2022. godine OSTVARE KUPNJU u iznosu od 50,00 kn i više u bilo kojem OBJEKTU KTC UGOSTITELJSTVA.

Nagradna igra se održava u 4. kruga:
1. krug – 01.02. - 30.04.2021. - TRAKA ZA TRČANJE KETTLER
2. krug - 01.05. - 31.07.2021. - SPORTSKI SAT SUUNTO 9
3. krug – 01.08. - 30.10.2021. - ORBITRECK INSPORTLINE inCondi ET660i
4. krug – 01.11.2021.– 15.01.2022. - SOBNI BICIKL SPINNER L5
GLAVNA NAGRADA – Ljetovnje u KTC Vili Verici, Baška Voda
za dvije osobe noćenje s doručkom, iskoristivo do kraja lipnja 2022. godine
(završno izvlačenje- sudjeluju svi računi iz sva 4 kruga)
Pravila nagradne igre
Na temelju čl.69.Zakona o igrama  na  sreću  Nar. Nov. br. 87 -  2009., a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara  Nar. Nov. br.8  - 2010., uprava trgovačkog društva  KTC d.d. iz Križevaca, Ulica N. Tesle 18, je dana 01.veljače 2021. godine, nakon dobivenog  odobrenja  Ministarstva   financija  od  18.siječnja  2021.  godine  donijela sljedeća
 
P R A V I L A      N A G R A D N E    I G R E
Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „PAMETNO JEDI – MORE ZAVRIJEDI* je  KTC  d.d. N.Tesle 18,  Križevci, MB 3953467. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i nagrađivanja kupaca u KTC  UGOSTITELJSTVU.
 
Članak 2.
Nagradna igra održava se  od  01.02. 2021.  do 15.01.2022.
 
Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, ur.broja i datuma izdavanja odobrenja biti će objavljena na internetskim stranicama tvrtke KTC.
 
Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi  građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01.02.2021. do 15.01.2022.godine OSTVARE KUPNJU u iznosu od 50,00 kn i više u bilo kojem OBJEKTU KTC UGOSTITELJSTVA.
Na blagajni će dobiti  kopiju računa za kupljenu robu , na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke...
ime i prezime, adresu, broj telefona.
Ispunjenu kopiju  računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju.
U slučaju da kupac na računu ima proizvod Vindija (proteini – mliječni napitak, skyrjogurt ili puding) imat će mogućnost sudjelovanja duplo – tj. dobit će dvije kopije računa - koje će moći ubaciti u nagradnu kutiju.
 
Članak 5.
Svaki sudionik može u za to predviđene kutije na blagajnama KTC- a ubacivati  neograničeni broj ispunjenih kopija računa za sudjelovanje u nagradnoj igri.
 
Članak 6.
U nagradnoj  igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici KTC-a , te  članovi njihovih užih obitelji.
 
Članak 7.
Nagradni fond sastoji
1. krug – 01.02.- 30.04.2021…………..…..TRAKA ZA TRČANJE KETTLER ….…………...…8.999,00 kn
2. krug -  01.05. -31.07.2021.......………...SPORTSKI SAT SUUNTO 9…..……….……………2.999,00 kn
3. krug – 01.08.-30.10. 2021.......………....ORBITRECK INSPORTLINE ……………………...7.649,10 kn
4. krug – 01.11. 2021.– 15.01.2022..........SOBNI BICIK SPINNER…………………………….5.680,00 kn
GLAVNA NAGRADA – LJETOVNJE U KTC VILI VERICI, BAŠKA VODA
za dvije osobe  7 noćenja s doručkom, iskoristivo do kraja lipnja 2022. godine………………...5.215,00 kn
 (završno izvlačenje- sudjeluju svi računi iz sva 4 kruga)
UKUPNO FOND NAGRADA.................................................................................………...30.542,10 kn
                                        
Članak  8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se u restoranu Klara Križevci
1. KRUG – 10.05.2021. u 10 sati
2.KRUG – 10.08.2021. u 10 sati
3.KRUG – 10.11.2021. u 10 sati
4.KRUG – 25.01.2022. u 10 sati
U slučaju da kopija računa nije uredno popunjena i ne sadrži propisane podatke, izvući će se druga kopija  računa. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 3 predstavnika KTC-a.
 O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani  sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju.
 
Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena  NA KTC INTERNETSKIM STRANICAMA ODMAH NAKON IZVLAČENJA.  Dobitnici  nagrada bit će telefonski obavješteni o dobivenoj nagradi u roku od 2 dana od izvlačenja ili pismeno u roku od 8 dana ako u međuvremenu ne podignu nagradu.Rok za preuzimanje nagrada je 30 dana.
 
Članak 10.
Dobitnici  poklone preuzimaju u RESTORANIMA KTC uz predočenje osobne iskaznice, te potpisivanje formulara o preuzimanju nagrade.
 
Članak 11.
Preuzimanjem  nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
 
Članak 12.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviđene nagradnim fondom , dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.
 
Članak 13.
Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne podignu svoje nagrade, priređivač ih je dužan pismeno izvjestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavjesti.Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo , a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija .Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona /N.Novine 127/00/.
 
Članak 14.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri  sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom  i video materijalu.
 
Članak 15.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici  će o prekidu igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.
 
Članak 16.
Sudionik koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri a KTC d.d. ih objavi na svojim intrnetskim stranicama.
 
Članak 17.
U slučaju spora izmeđa priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud Križevci.
 
KLASA:UP/I-460-02/21-01/7
URBROJ: 513-07-21-01-21-2
Prvi krug-izvučeni dobitnici
TRAKA ZA TRČANJE KETTLER
Marko Gračak, Banjavčićeva 15, 10000 Zagreb, Restoran i catering Karlovac
Drugi krug-izvučeni dobitnici
SPORTSKI SAT SUUNTO 9
Feliks Horvat, A. Šenoe 48, Sv. Križ, 40321 Mala Subotica, Restoran i catering Prelog
Treći krug-izvučeni dobitnici
ORBITRECK INSPORTLINE inCondi ET660i
Daglas Račić, Josipa Runjanina 24, 43000 Bjelovar, Restoran *Snježana* Bjelovar
Četvrti krug i glavna nagrada-izvučeni dobitnici
Glavna nagrada - LJETOVNJE U KTC VILI VERICI, BAŠKA VODA
7 noćenja s doručkom za dvije osobe, iskoristivo do kraja lipnja 2022. godine
Tomislav Markić, Selište 38, Kutina, Restoran Dalia Kutina

Nagrada 4. kruga: SOBNI BICIKL SPINNER L5
Ivica Sremec, Radešić 41, Breznički Hum, Restoran Barok Varaždin

Novosti u KTC-u

Prijavite se na newsletter

Budite uvijek u toku i ne propustite korisne informacije.