Nagradna igra KTC Ugostiteljstva - Otputuj u Pariz i dozvoli si Michelinov griz

Nagradna igra održava se od 1.2.2024. do 15.12.2024.

Pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01.02.2024. do 15.12.2024. godine OSTVARE jednokratnu KUPNJU u iznosu od 10 EUR i više u bilo kojem OBJEKTU KTC UGOSTITELJSTVA.

Nagradna igra se održava u 3. kruga:
1. krug - 1.2.-14.5.2024 - gastronomski vikend za dvoje u Makarskoj
2. krug - 15.5.-31.8.2024. - VIP večera u Lovačkoj kući Sokolovac
3. krug - 1.9.-15.12.2024. - KTC Gourmet košarica - razne delikatese

GLAVNA NAGRADA
Kulinarsko putovanje autobusom u Pariz s romantičnom večerom u Michelinovom restoranu za dvoje

Završno izvlačenje - sudjeluju svi računi iz sva 3 kruga.

IZVLAČENJA:
1. krug:
24.5.20224.
2. krug: 13.9.2024.
3. krug: 20.12.2024.
Završno izvlačenje: 20.12.2024.
Pravila nagradne igre
Na temelju čl.69.Zakona o igrama na sreću Nar. Nov. br. 87 - 2009., a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara Nar. Nov. br.8 - 2010., uprava trgovačkog društva KTC d.d. iz Križevaca, Ulica N. Tesle 18, je dana 15.01.2024.. godine, nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija od 05. siječnja 2024. godine donijela sljedeća


PRAVILA  NAGRADNE  IGRE

Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom OTPUTUJ U PARIZ I DOZVOLI SI MICHELINOV GRIZ je KTC d.d. N.Tesle 18, Križevci, MB 3953467. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i nagrađivanja kupaca u KTC UGOSTITELJSTVU.

Članak 2.
Nagradna igra održava se od 01.02. 2024. do 15.12.2024..

Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, ur.broja i datuma izdavanja odobrenja biti će objavljena na internetskim stranicama tvrtke KTC.

Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01.02.2024. do 15.12.2024.godine OSTVARE jednokratnu KUPNJU u iznosu od 10 EUR i više u bilo kojem OBJEKTU KTC UGOSTITELJSTVA. Kupac koji ostvari jednokratnu kupnju u iznosu od 100 eura ili više ima pravo na duplo sudjelovanje (blagaajnica mu daje dvije kopije računa za ubacivanje u nagradnu kutiju)..
Kupci će na blagajni dobiti kopiju računa za kupljenu robu (ili dvije kopije računa ako kupe preko 100 eura), na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke...
ime i prezime, adresu, broj telefona.
Ispunjenu kopiju računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju.


Članak 5.
Svaki sudionik može u za to predviđene kutije na blagajnama KTC- a ubacivati neograničeni broj ispunjenih kopija računa za sudjelovanje u nagradnoj igri.

Članak 6.
U nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici KTC-a , te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 7.
Nagradni fond sastoji se od
1. krug - 01.02.- 14.05.2024.
(jedan dobitnik) -.gastronomski vikend za dvoje u Makarskoj
(smještaj i konzumacija ribljih specijaliteta, prijevoz nije uključen) - vrijednost 500,00 eura
Iskoristivo do 30.09.2024.
2. krug - 15.05. -31.08.2024 (5 dobitnika) - VIP večera u Lovačkoj kući Sokolovac
uz lovačke specijalitete, prijevoz nije uključen
Vrijednost na grade za jednog dobitnika je 200 eura.
Ukupno : 5 dobitnika po 200 eura……………………………………vrijednost 1.000,00 eura
Iskoristivo do 31.12.2024.
3. krug - 01.09.- 15.12. 2024 (10 dobitnika) - KTC Gourmet košarica - razne delikatese
Vrijednost nagrade za jednog dobitnika 100 eura.
Ukupno : 10 dobitnika po 100 eura…………………………………vrijednost 1.000,00 eura
Iskoristivo do 31.03.2025.
GLAVNA NAGRADA
(završno izvlačenje- sudjeluju svi računi iz sva 3 kruga)
Kulinarsko putovanje autobusom u Pariz s romantičnom večerom u Michelinovom restoranu za dvoje .
Vrijednost nagrade……………………………………………………………………. 1.700 ,00 eura
Iskoristivo do 30.09.2025.

UKUPNO FOND NAGRADA.................................................................................……4.200,00 eura

Članak 8. .
Javno izvlačenje nagrada održat će se u restoranu Klara Križevci
1. KRUG - 24.05.2024.
2.KRUG - 13.09.2024.
3.KRUG I ZAVRŠNO IZVLAČENJE - 20.12.2024.
U slučaju da kopija računa nije uredno popunjena i ne sadrži propisane podatke, izvući će se druga kopija računa. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 3 predstavnika KTC-a.
O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju.

Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena NA KTC INTERNETSKIM STRANICAMA najkasnije u roku od 10 dana nakon izvlačenja. Dobitnici nagrada bit će telefonski obavješteni o dobivenoj nagradi u roku od 2 dana od izvlačenja ili pismeno u roku od 8 dana ako u međuvremenu ne podignu nagradu.Rok za preuzimanje nagrada je 30 dana.

Članak 10.
Dobitnici poklone preuzimaju u RESTORANIMA KTC uz predočenje osobne iskaznice, te potpisivanje formulara o preuzimanju nagrade.

Članak 11.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 12.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviđene nagradnim fondom , dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.

Članak 13.
Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne podignu svoje nagrade, priređivač ih je dužan pismeno izvjestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavjesti.Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo , a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija .Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona /N.Novine 127/00/.

Članak 14.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 15.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.

Članak 16.
Sudionik koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri a KTC d.d. ih objavi na svojim intrnetskim stranicama.

Članak 17.
U slučaju spora izmeđa priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud Križevci.


KLASA:UP/I-460-02/24-01/2
URBROJ:513-07-21-01-24-2

 
Prvi krug
Izvlačenje 1. kruga održati će se 24.5.2024. 
Drugi krug
Izvlačenje 2. kruga održati će se 13.9.2024. 
Treći krug
Izvlačenje 3. kruga i završno izvlačenje održati će se 20.12.2024. 

Novosti u KTC-u

Prijavite se na newsletter

Budite uvijek u toku i ne propustite korisne informacije.