Nagradna igra “KTC Supermarketi nagrađuju-svibanj 2021.”

Kupnjom omekšivača Silan Sensitive 2*1,8 l ili Silan Magnolia 2*1,45 l ili Silan Fresh sky 2*1,8 l ostvarujete pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri.

Pravila nagradne igre

Nagradna igra se održava od 01. do 31.05.2021.
Pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01.04. do 30.04.2021. ostvare kupnju jednog od odabranih proizvoda koji su uvjet sudjelovanja.
Uvjet sudjelovanja je kupnja OMEKŠIVAČA SILAN SENSITIVE 2*1,8 L ili SILAN MAGNOLIA 2*1,45 L ili SILAN FRESH SKY 2*1,8 L
Za sudjelovanje, na poleđini kopije računa ispišite svoje ime, prezime, adresu i broj telefona te ispunjenu kopiju računa ubacite u za to predviđenu kutiju.


Nagradni fond se sastoji od 60 nagrada:
- PERILICA - SUŠILICA GORENJE WD10514 - 10x
- PARNA POSTAJA PHILIPS GC6730/30 - 20x
- RUČNI STEAMER PHILIPS STH3020/10 - 30x

Javno izvlačenje nagrada održalo se u robnom centru KTC KRIŽEVCI, Nikole Tesle 18. 10.svibnja 2021. godine u 10 sati.
Pravila nagradne igre
Na temelju čl.69.Zakona o igrama  na  sreću  Nar. Nov. br. 87 -  2009., a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara  Nar. Nov. br.8  - 2010., uprava trgovačkog društva  KTC d.d. iz Križevaca, Ulica N. Tesle 18, je dana 22.travnja .2021., nakon  dobivenog  odobrenja  Ministarstva   financija   od  20. travnja  2021.  godine  donijela
 
P R A V I L A      N A G R A D N E    I G R E

Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „ KTC SUPERMARKETI i SILAN (HENKEL) NAGRAĐUJU – svibanj 2021.“,  je KTC  d.d. N.Tesle 18,  Križevci, MB 3953467. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i nagrađivanja kupaca u maloprodaji  svih SUPERMARKETA  KTC.
 
Članak 2.
Nagradna igra održava se  od  01. do 31.05.2021.
 
Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, ur.broja i datuma izdavanja odobrenja biti će objavljena na internetskim stranicama tvrtke KTC.
 
Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01..do 31.05.2021. godine OSTVARE KUPNJU jednog od odabranih proizvoda koji su uvjet sudjelovanja.
Uvjet sudjelovanja je kupnja OMEKŠIVAČA SILAN SENSITIVE 2*1,8 L ili  SILAN MAGNOLIA 2*1,45 ili SILAN FRESH SKY 2*1,8 L (proizvođač Henkel)
Kupac će na blagajni  dobiti  kopiju računa za kupljenu robu, na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke...
ime i prezime, adresu, broj telefona.
Ispunjenu kopiju  računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju.
 
Članak 5.

Svaki sudionik može u za to predviđene kutije na blagajnama KTC- a ubacivati  neograničeni broj ispunjenih kopija računa za sudjelovanje u nagradnoj igri.
 
Članak 6.
U nagradnoj  igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici KTC-a , te  članovi njihovih užih obitelji.
 
Članak 7.
Nagradni fond sastoji se od   nagrada:
1. - 10. nagrada
PERILICA – SUŠILICA GORENJE WD10514…….10 KOMADA po 4.200,00 kn...42.000,00 kn
11. .-  30.nagrada
PARNA POSTAJA PHILIPS GC6730/30…….…….20 KOMADA po 1.000,00 kn...20.000,00 kn
31. - 60.nagrada
RUČNI STEAMER PHILIPS STH3020/10………...30 KOMADA po 600,00 kn…...18.000,00 kn
Ukupno 60 nagrada.
SVEUKUPNO FOND NAGRDA……………………………………..…….80.000,00 kn                                       
                                
Članak  8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se u robnom centru  KTC KRIŽEVCI, Upravna zgrada ili neka lokacija u blizini na kojoj mogu biti zadovoljeni epidemiološki uvjeti, kako bi se maksimalno zaštitili članovi komisije. Izvlačenje će se održati 10. lipnja 2021.godine u 10 sati.
U slučaju da kopija računa nije uredno popunjena i ne sadrži propisane podatke, izvući će se druga kopija  računa. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 3 predstavnika KTC-a.i javnog bilježnika. O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani  sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju.
 
Članak 9.
Ministarstvu financija dostavlja se . Zapisnik od tijeku izvlačenja..
Izvješće o rezultatima izvlačenja bit će objavljeno najkasnije u roku od sedam dana od izvlačenja na  KTC INTERNETSKIM STRANICAMA.  Dobitnici  nagrada bit će telefonski obavješteni o dobivenoj nagradi u roku od 7 dana od izvlačenja ili pismeno u roku od 14 dana ako u međuvremenu ne podignu nagradu.
 
Članak 10.
Dobitnik  poklone  preuzima u SUPERMARKETU KTC  uz predočenje osobne iskaznice, te potpisivanje formulara o preuzimanju nagrade.
 
Članak 11.

Preuzimanjem  nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
 
Članak 12.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviđene nagradnim fondom , dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.
 
Članak 13.
Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne podignu svoje nagrade, priređivač ih je dužan pismeno izvjestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavjesti.Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo , a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija .Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona /N.Novine 127/00/.
 
Članak 14.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri  sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom  i video materijalu.
 
Članak 15.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici  će o prekidu igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.
 
Članak 16.
Sudionik koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri a KTC d.d. ih objavi na svojim intrnetskim stranicama.
 
Članak 17.
U slučaju spora izmeđa priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud Križevci.

KLASA: UP/I-460-02/21-01/143
URBROJ: 513-07-21-01-21-2
Izvučeni dobitnici
PERILICA – SUŠILICA GORENJE WD10514 - 10x
Zdenka Šostarić, Gora 114, RC-79 Petrinja
Ksenija Horvat, V. Nazora 12, Sv. Marija, RC-62 Prelog
Marija Štefulić, Donje Mokrice 17, Petrinja, RC-41 Sisak
Marijana Muzar, Goričanovec 73, Petrovsko, RC-77 Krapina
Alenka Jakopčević, Frankopanska 67, Daruvar, RC-78 Daruvar
Ariana Božičković, Dobriše Cesarića 19, Vukovar, RC-43 Slatina
Zdenko Ščavničar, A. Mihanovića 24, Podravske Sesvete, RC-42 Pitomača
Ivana Čeredar, Frana Gundruma 1A, Križevci, TC-07 Križevci
Vesna Pašić, V. Bukovca 7, Virovitica, RC-46 Virovitica
Milica Švenda, Krbulja 06, Donja Dubrava, P-88 Koprivnica

PARNA POSTAJA PHILIPS GC6730/30 - 20x
Branka Škrtić, Andrije Hebranga 17, Karlovac, RC-8A Karlovac
Anita Sejdić, Veliko Korenovo 85, Bjelovar, RC-50 Bjelovar
Nada Mežnarić, Belska 10, Beretinec, RC-87 Varaždin
Zrinka Vulić, Ulica 123 brigade 10, Požega, RC-44 Požega
Ana Vurtz, Cirkvena 49, Kutina, RC Kutina
Ana Zekić, S. Širca 26, Pakrac, RC-69 Pakrac
Jasna Sukreški, Bistrica 6, Ivanec, RC-58 Ivanec
Dragana Kobelščak, Lug Zabočki 54, Zabok, RC-60 Zabok
Zdravka Manjić, Koledinec 39, RC-40 Koprivnica
Vesna Dragija, Livadarska 12, Vrbovec, RC-48 Vrbovec
Jelica Babić, Tome Ludvaića 42A, Graberje Ivanićko, RC-8B V. Gorica
Damir Valdec, S. Radića 14, Martijanec, RC-74 Jalžabet
Nikolina Kušec, Ul. Ivana Lepušića 57, Križevci, RC-95 Križevci
Nevenka Makovec, Zasadbreg 51, Lopatinec, RC86 Mursko Središće
Margita Marušić, I. G. Kovačića 30, Čakovec, RC-64 Čakovec
Vlatka Kosina, Zagrebačka 37, Grubišno Polje, RC-76 G. Polje
Marija Lovreković, Bana Jelačića 125, Đurđevac, RC-59 Đurđevac
Irena Hršak, Kneza Domagoja 7, Sisak, RC-79 Petrinja
Vesna Bergovec, Vrtna 45, Goričan, RC-62 Prelog
Ivica Posavec, Kratečko 134, Gušće, RC-41 Sisak

RUČNI STEAMER PHILIPS STH3020/10 - 30x
Tamara Rukav, Gornjani Selinski 38, RC-77 Krapina
Željka Vujić, Šibovac 91A, Daruvar, RC-78 Daruvar
Branka Dolovski, Dobrović 4, Nova Bukovica, RC-43 Slatina
Marina Škudar, F. Galovića 1, Pitomača, RC-42 Pitomača
Valentina Baburek, Srednji Dubovec 30, Križevci, TC-07 Križevci
Ivana Mandek, Krnjak 30A, Krnjak, RC-8A Karlovac
Verica Rokinger, Pčelić 26, RC-46 Virovitica
Ana Jukić, Međurača 182, N. Rača, RC-50 Bjelovar
Barbara Vuđan, Zelengaj 54, Kucan Donji, Varaždin, RC-87 Varaždin
Smiljka Kolar-Tot, Milinovec 178, Koprivnica, P-88 Koprivnica
Štefanija Kaniški, Kralja Zvonimira 47, RC-87 Varaždin
Danica Soldo, Zelena 16, Požega, RC-44 Požega
Davor Filipović, A.B. Šimića 18, Kutina, RC Kutina
Marica Vrbka, Grigora Viteza 68, Pakrac, RC-69 Pakrac
Ana Strugar, Vuglovec 32, Ivanec, RC-58 Ivanec
Ana Brajković, Lug 55, Zabok, RC-60 Zabok
Anica Pokos, M. P. Miškine 50, Koprivica, RC-40 Koprivnica
Ivana Sabolić, Zleninska 42, Vrbovec, RC-48 Vrbovec
Slađana Dabac Babić, Tome Ludvaića 42A, Graberje Ivanićko, RC-8B V. Gorica
Slavek Cukor, Čičkovina 48, Ludbreg, RC-74 Jalžabet
Valentina Višak, Selanec 95, Orehovec, RC-95 Križevci
Vedran Balog, Vrtno Naselje 16, Kotoriba, RC-64 Čakovec
Ruhide Pajaziti, D. Basaričeka 27, Đurđevac, RC-59 Đurđevac
Eva Korša, Poljani 69A, Grubišno Polje, RC-76 Grubišno Polje
Antonija Škvorc, Zaveščak 87A, RC-86 Mursko Središće
Melita Šurić, Franje Mraza 22, Koprivnica, P-88 Koprivnica
Sanja Hemetec, Halić 4, Varaždin Breg, RC-87 Varaždin
Marica Janton, Kraljev Vrh 25, Jakovlje, RC-60 Zabok
Amalija Jambrečak, Gradec 114, Gradec, RC-95 Križevci
Ana Marija Balent Žemlić, Braće Radića 57, Donji Vidovec, RC-64 Čakovec

Novosti u KTC-u

Prijavite se na newsletter

Budite uvijek u toku i ne propustite korisne informacije.