Nagradna igra “KTC Supermarketi nagrađuju-ožujak 2021.”

Kupi odabrani omekšivač Violeta 900 ili 1000 ml i sudjeluj u nagradnoj igri.

Pravila nagradne igre


Nagradna igra se održava od 01. do 31.03.2021.

Pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01.03. do 31.03.2021. ostvare kupnju jednog od odabranih proizvoda koji su uvjet sudjelovanja.
Uvjet sudjelovanja je kupnja ODABRANOG OMEKŠIVAČA VIOLETA 900 ili 1000 ml

Za sudjelovanje, na poleđini kopije računa ispišite svoje ime, prezime, adresu i broj telefona te ispunjenu kopiju računa ubacite u za to predviđenu kutiju.

Nagradni fond se sastoji od 50 nagrada:
 1. GLAČALO PHILIPS GC4537/80 - 10x
 2. PARNA POSTAJA TEFAL GV6721ED - 8x
 3. PARNA POSTAJA SIEMENS TS22 XTRM - 9x
 4. SUŠILICA BEKO D58133G - 5x
 5. SUŠILICA GORENJE DP7B - 5x
 6. SUŠILICA GORENJE DE72 - 5x
 7. Poklon paket VIOLETA - 8x

Javno izvlačenje nagrada održalo se u robnom centru KTC KRIŽEVCI , Nikole Tesle 18. 09.travnja 2021.godine u 10 sati.
 
Pravila nagradne igre
Na temelju čl.69.Zakona o igrama  na  sreću  Nar. Nov. br. 87 -  2009., a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara  Nar. Nov. br.8  - 2010., uprava trgovačkog društva  KTC d.d. iz Križevaca, Ulica N. Tesle 18, je dana 13 veljače 2021., nakon  dobivenog  odobrenja  Ministarstva   financija   od  12. veljače 2021.  godine  donijela
 
P R A V I L A      N A G R A D N E    I G R E
Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „ KTC SUPERMARKETI NAGRAĐUJU – ožujak 2021.“,  je KTC  d.d. N.Tesle 18,  Križevci, MB 3953467. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i nagrađivanja kupaca u maloprodaji  svih SUPERMARKETA  KTC.
 
Članak 2.
Nagradna igra održava se  od  01. do 31.03..2021.
 
Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, ur.broja i datuma izdavanja odobrenja biti će objavljena na internetskim stranicama tvrtke KTC.
 
Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01..do 31.03.2021. godine OSTVARE KUPNJU jednog od odabranih proizvoda koji su uvjet sudjelovanja.
Uvjet sudjelovanja je kupnja ODABRANOG OMEKŠIVAČA VIOLETA 900 ili  1000 ml.
Kupac će na blagajni  dobiti  kopiju računa za kupljenu robu, na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke...
ime i prezime, adresu, broj telefona.
Ispunjenu kopiju  računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju.
 
Članak 5.
Svaki sudionik može u za to predviđene kutije na blagajnama KTC- a ubacivati  neograničeni broj ispunjenih kopija računa za sudjelovanje u nagradnoj igri.
 
Članak 6.
U nagradnoj  igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici KTC-a , te  članovi njihovih užih obitelji.
 
Članak 7.
Nagradni fond sastoji se od  50 nagrada:.
 
1.   do 10.   GLAČALO PHILIPS GC4537/80…………...10 komada  po 419,99 kn……..…..4.199,90 kn
11. do18.   PARNA POSTAJA TEFAL GV6721ED…….....8 komada  po 949,99 kn…....… .7.599,92 kn
19. do27.  PARNA POSTAJA  SIEMENS TS22 XTRM….9 komada po 1.399,00 kn…..… .12.591,00 kn
28.do32.   SUŠILICA BEKO D58133G……………….…..5 komada po 2.699,00 kn…...… .13.495,00 kn
33.do37.  SUŠILICA GORENJE DP7B………………......5 komada po 2.999,00 kn…..…...14.995,00 kn
38.do42.  SUŠILICA GORENJE DE72……….… …….…5 komada po 4.399,00 kn……....21.995,00 kn
                        
Ukupno nagrade od 1. do 42………………...……..….……………...……..74.875,82 kn
 
43. do 50. Poklon paket VIOLETA  8 komada po  700,00 kn……..………...5.600,00 kn
 
SVEUKUPNO FOND NAGRDA……………………………………..…….80.475,82 kn
                                                                  
Članak  8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se u robnom centru  KTC KRIŽEVCI , Nikole Tesle 18.
09. .travnja 2021.godine u 10 sati.
U slučaju da kopija računa nije uredno popunjena i ne sadrži propisane podatke, izvući će se druga kopija  računa. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 3 predstavnika KTC-a.i javnog bilježnika. O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani  sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju.
 
Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena  NA KTC INTERNETSKIM STRANICAMA ODMAH NAKON IZVLAČENJA.  Dobitnici  nagrada bit će telefonski obavješteni o dobivenoj nagradi u roku od 2 dana od izvlačenja ili pismeno u roku od 8 dana ako u međuvremenu ne podignu nagradu.
 
Članak 10.
Dobitnik  poklone  preuzima u SUPERMARKETU KTC  uz predočenje osobne iskaznice, te potpisivanje formulara o preuzimanju nagrade.
 
Članak 11.
Preuzimanjem  nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
 
Članak 12.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviđene nagradnim fondom , dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.
 
Članak 13.
Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne podignu svoje nagrade, priređivač ih je dužan pismeno izvjestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavjesti.Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo , a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija .Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona /N.Novine 127/00/.
 
Članak 14.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri  sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom  i video materijalu.
 
Članak 15.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici  će o prekidu igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.
 
Članak 16.
Sudionik koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri a KTC d.d. ih objavi na svojim intrnetskim stranicama.
 
Članak 17.

U slučaju spora izmeđa priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud Križevci.

KLASA: UP/I-460-02/21-01/41
URBROJ:513-07-21-01-21-2
Izvučeni dobitnici
GLAČALO PHILIPS GC4537/80 - 10x
 1. Romana Cerjak, Sisak, Matije Fintića 7, RC-41 Sisak
 2. Robert Matička, Daruvar, Ivana Mažuranića 2B, RC-78 Daruvar
 3. Anita Pukec, Cepidlak, Cepidlak 144, RC-95 Križevci
 4. Mario Draganić, Gorjani Sutinski 68, RC-77 Krapina
 5. Ivana Sermek, Stubica, A. Šenoe 38, RC-62 Prelog
 6. Danijela Paukner, Požega, J. Paviševića 27, RC-44 Požega
 7. Zdenko Zeman, Daruvar, Vrlika 73, RC-78 Daruvar
 8. Matija Govor, Tuhelj, Prosenik 123, RC-60 Zabok
 9. Ivan Zauhar, Krapina, K. Stepinca 17, RC-77 Krapina
 10. Jelena Čaukoš, Prelog, Sajmišna 46, RC-62 Prelog

PARNA POSTAJA TEFAL GV6721ED - 8x
 1. Davorka Bedek, Oroslavje, Stubička Slatina 194, RC-60 Zabok
 2. Goran Krajačić, Vrbovec, Celine 132, RC-48 Vrbovec
 3. Vjekoslava Doneski, Daruvar, P. Zrinskog 30A, RC-78 Daruvar
 4. Valentina Pukec, Orehovec, G. Miholečke 29, RC-95 Križevci
 5. Renata Marić, Sopje, J. Kozarca 62, RC-43 Slatina
 6. Vesna Amić, Draganić Lug 8, RC-8A Karlovac
 7. Ivo Kopasić, D. Vidovec, R. Končara 43, RC-40 Koprivnica
 8. Milena Cetlin, Križevci, Vujići 18, RC-95 Križevci

PARNA POSTAJA SIEMENS TS22 XTRM - 9x
 1. Blaženka Mlinarić, Križevci, D. Cubinec 15, RC-95 Križevci
 2. Draženka Hatlak, Dekanovec, Turčišće 55, RC-62 Prelog
 3. Jelena Čaukoš, Prelog, Sajmišna 46, RC-44 Čakovec
 4. Marija Sikora, Dubrava, Stara Kapela 41, RC-48 Vrbovec
 5. Oliver Prpić, Daruvar, Vrlika 49, RC-78 Daruvar
 6. Tihana Puljko, Krapina, Bobovje 95A, RC-77 Krapina
 7. Ljiljana Paulinek, Bednja, Cvetlin 33, RC-58 Ivanec
 8. Mateja Šatrak, Farkaševac, Zvonik 10, RC-50 Bjelovar
 9. Mirjana Vlahović, Požega, G. Emovci 25, RC-44 Požega

SUŠILICA BEKO D58133G - 5x
 1. Andreja Šifarek, N. Bukovec, Jalšićeva 72, RC-87 Varaždin
 2. Martina Čakija, Orehovec, Miholec 30, RC-95 Križevci
 3. Marijana Filipović, Đurđevac, Bjelovarska 6, RC-59 Đurđevac
 4. Jelena Kraljić, Andraševec, Brežna 20, RC-60 Zabok
 5. Goran Baček, Vrbovec, Brčevec 110, RC-48 Vrbovec

SUŠILICA GORENJE DP7B - 5x
 1. Doris Rujer, Sv. Đurđa, S. Antuna 16, RC-46 Virovitica
 2. Terezija Čuček, Hum na Sutli, Lupinjak 62, RC-77 Krapina
 3. Maja Horvat, Cirkovljan, Donja 29, RC-62 Prelog
 4. Ana Drk, Sivica, Sportska 38, RC-64 Čakovec
 5. Marija Čičak, Vrbovec, Gaj 60, RC-48 Vrbovec

SUŠILICA GORENJE DE72 - 5x
 1. Milena Toljan, Križevci, K. Heruca 54, RC-95 Križevci
 2. Nina Krmpotić, Križevci, M. Kiepacha 15, RC-95 Križevci
 3. Zvonko Vlah, Prelog, Matije Gupca 41, RC-62 Prelog
 4. Gordana Martinec, Prelog, Glavna 7, RC-62 Prelog
 5. Sanja Deban, Mačkovec, Breg 17, RC-64 Čakovec

Poklon paket VIOLETA - 8x
 1. Ivan Kovač, Šenkovec, A. Šenoe 82, Rc-64 Čakovec
 2. Božica Palfi, Peklenica, Cvjetna 7, RC-86 M. Središće
 3. Katarina Ćepić, G. Polje, RC-46 Virovitica
 4. Zoran Grubić, Kutina, K. Domagoja 9, RC-Kutina
 5. Zora Šljivar, Sisak, O. Augusta 12, RC-41 Sisak
 6. Andrijana Majer Devald, Suhopolje, I. Zajca 1, RC-46 Virovitica
 7. Martina Berend, Gornja Rijeka, Fajerovec 20, RC-95 Križevci
 8. Petra Pavrlišak, Zabok, Tisanić Jarek 2A, RC-60 Zabok

Novosti u KTC-u

Prijavite se na newsletter

Budite uvijek u toku i ne propustite korisne informacije.