Nagradna igra “KTC Supermarketi nagrađuju-lipanj 2021.”

Kupi jedan od PIK narezaka (svi naresci unutar PIK brenda) ili pakirano svježe meso PIK (pod nazivom *VOLIM ROŠTILJ *.) i sudjeluj u nagradnoj igri.

Pravila nagradne igre


Nagradna igra se održava od 01. do 30.06.2021.

Pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01..do 30.06.2021. godine OSTVARE KUPNJU jednog od odabranih proizvoda koji su uvjet sudjelovanja.
Uvjet sudjelovanja je kupnja PIK narezaka (svi naresci unutar PIK brenda) ili pakirano svježe meso PIK (pod nazivom *VOLIM ROŠTILJ *.
Za sudjelovanje, na poleđini kopije računa ispišite svoje ime, prezime, adresu i broj telefona te ispunjenu kopiju računa ubacite u za to predviđenu kutiju.


Nagradni fond se sastoji od 60 nagrada:
TRAKTORSKA KOSILICA CUB CADET LT2 NR92 - 1x
ROMOBIL MI ELECTRIC SCOOTER PRO 2 - 3x
PLINSKI ROŠTILJ  BARBECOOK SIESTA 412 BE - 3x
POKLON BONOVI KTC 500,00 kn - 50x

Javno izvlačenje nagrada održano je u robnom centru KTC KRIŽEVCI, Nikole Tesle 18. 10.srpnja 2021. godine u 10 sati.
 
Pravila nagradne igre
Na temelju čl.69.Zakona o igrama  na  sreću  Nar. Nov. br. 87 -  2009., a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara  Nar. Nov. br.8  - 2010., uprava trgovačkog društva  KTC d.d. iz Križevaca, Ulica N. Tesle 18, je dana  25.svibnja 2021., nakon  dobivenog  odobrenja  Ministarstva   financija   od  18.svibnja 2021.  godine  donijela
 
P R A V I L A      N A G R A D N E    I G R E

Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „ KTC SUPERMARKETI i PIK VRBOVEC NAGRAĐUJU – LIPANJ 2021.“,  je KTC  d.d. N.Tesle 18,  Križevci, MB 3953467. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i nagrađivanja kupaca u maloprodaji  svih SUPERMARKETA  KTC.
 
Članak 2.
Nagradna igra održava se  od  01. do 30.06.2021.
 
Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, ur.broja i datuma izdavanja odobrenja biti će objavljena na internetskim stranicama tvrtke KTC.
 
Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01..do 30.06.2021. godine OSTVARE KUPNJU jednog od odabranih proizvoda koji su uvjet sudjelovanja.
Uvjet sudjelovanja je kupnja PIK narezaka (svi naresci unutar PIK brenda)  ili pakirano svježe meso PIK (pod nazivom *VOLIM ROŠTILJ *.
Kupac će na blagajni  dobiti  kopiju računa za kupljenu robu, na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke...ime i prezime, adresu, broj telefona.
Ispunjenu kopiju  računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju.
 
Članak 5.
Svaki sudionik može u za to predviđene kutije na blagajnama KTC- a ubacivati  neograničeni broj ispunjenih kopija računa za sudjelovanje u nagradnoj igri.
 
Članak 6.
U nagradnoj  igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici KTC-a , te  članovi njihovih užih obitelji.
 
Članak 7.
Nagradni fond sastoji se od   nagrada:
1. nagrada
TRAKTORSKA KOSILICA CUB CADET LT2 NR92..…………………………….…..……......22.000,00 kn
2.  – 4. nagrada
ROMOBIL MI ELECTRIC SCOOTER PRO 2 (3 nagrade po 5.000,00 kn)..………………....15.000,00 kn
5. - 7. nagrada
PLINSKI ROŠTILJ  BARBECOOK SIESTA 412 BE(3 nagrade  po 6.000,00 kn)…………….18.000,00 kn
8 – 57. nagrada
POKLON BONOVI KTC ( 50  poklon bonova po 500,00 kn)……………………………….….25.000,00 kn
                                                                            .
SVEUKUPNO FOND NAGRADA………………………………….…….80.000,00 kn                                        
                                
Članak  8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se u robnom centru  KTC KRIŽEVCI, Upravna zgrada ili neka lokacija u blizini na kojoj mogu biti zadovoljeni epidemiološki uvjeti, kako bi se maksimalno zaštitili članovi komisije. Izvlačenje će se održati 10. srpnja 2021..godine u 10 sati.
U slučaju da kopija računa nije uredno popunjena i ne sadrži propisane podatke, izvući će se druga kopija  računa. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 3 predstavnika KTC-a.i javnog bilježnika. O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani  sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju.
 
Članak 9.
Ministarstvu financija dostavlja se . Zapisnik od tijeku izvlačenja..
Izvješće o rezultatima izvlačenja bit će objavljeno najkasnije u roku od sedam dana od izvlačenja na  KTC INTERNETSKIM STRANICAMA.  Dobitnici  nagrada bit će telefonski obavješteni o dobivenoj nagradi u roku od 7 dana od izvlačenja ili pismeno u roku od 14 dana ako u međuvremenu ne podignu nagradu.
 
Članak 10.
Dobitnik  poklone  preuzima u SUPERMARKETU KTC  uz predočenje osobne iskaznice, te potpisivanje formulara o preuzimanju nagrade.
 
Članak 11.
Preuzimanjem  nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
 
Članak 12.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviđene nagradnim fondom , dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.
 
Članak 13.
Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne podignu svoje nagrade, priređivač ih je dužan pismeno izvjestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavjesti.Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo , a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija .Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona /N.Novine 127/00/.
 
Članak 14.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri  sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom  i video materijalu.
 
Članak 15.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici  će o prekidu igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.
 
Članak 16.
Sudionik koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri a KTC d.d. ih objavi na svojim intrnetskim stranicama.
 
Članak 17.
U slučaju spora izmeđa priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud Križevci.

KLASA: UP/I-460-02/21-01/186
URBROJ: 513-07-21-01-21-2
Izvučeni dobitnici
TRAKTORSKA KOSILICA CUB CADET LT2 NR92 - 1x
Marko Kolarić, Gornji Vukšinac 29, Dubrava, RC-48 Vrbovec

ROMOBIL MI ELECTRIC SCOOTER PRO 2 - 3x
 1. Mladen Maček, Žarovnica 175, Lepoglava, RC-58 Ivanec
 2. Rudolf Levak, Petrovsko 64, Petrovsko, RC-77 Krapina
 3. Ranko Đumić, Nikole Sertića 100A, RC-40 Koprivnica

PLINSKI ROŠTILJ  BARBECOOK SIESTA 412 BE - 3x
 1. Ana Kasapović, Ferde Kerna 50, Križevci, RC-95 Križevci
 2. Kristijan Filipaj, Škaričevo 98, RC-77 Krapina
 3. Marina Škudar, Frana Galovića 1, Pitomača, RC-42 Pitomača

POKLON BONOVI KTC 500,00 kn - 50x
 1. Marina Uher, Ul. Rep. Hrvatske 121, V. Pisanica, RC-76 G. Polje
 2. Antun Tomljenović, I. N. Jemeršića 38, G. Polje, RC-76 G. Polje
 3. Božena Puh, Brodec 21, Vratišinec, M. Središće, RC-86 M. Središće
 4. Željko Kovač, Drage Biželja 3, Donji Daruvar, RC-78 Daruvar
 5. Josipa Keć, D. Biželja 9, Daruvar, RC-78 Daruvar
 6. Nevenka Trstenjak, Krnišće 21, Peklenica, RC-86 M.Središće
 7. Branka Slamek, K. Mesarića 18, Prelog, RC-62 Prelog
 8. Davor Gavranović, Gudovac 53a, Gudovac, RC-50 Bjelovar
 9. Gabrijela Janušić Kolenko, Antuna Mihanovića 74, Prelog, RC-62 Prelog
 10. Kata Zebec, Braće Radića 21, Sv. Ivan Žabno, RC-95 Križevci
 11. Mirela Krizmanić, M. Gupca 50, Zabok, RC-60 Zabok
 12. Josipa Dogan, Ivana Zajca 2, Virovitica, RC-46 Virovitica
 13. Barica Kovačevć, Ul. bana Josipa Jelačića 6, Križevci, TC-07 Križevci
 14. Petar Heller, Rezovački put 2, Virovitica, RC-46 Virovitica
 15. Jadranka Škoda, Ive Režeka 9, Varaždin, RC-87 Varaždin
 16. Anita Ožinger, Ledinec gornji, Briška 5, Beretinec, RC-87 Varaždin
 17. Darko Hranić, Ul. prof. Dragutina Grganića 27, Bjelovar, RC-50 Bjelovar
 18. Jasna Križan, Zleninska 41, Vrbovec, RC-48 Vrbovec
 19. Vesna Svečak, Celine 193, Vrbovec, RC-48 Vrbovec
 20. Zvjezdana Farkaš, Ante Starčevića 70, Požega, RC-44 Požega
 21. Dragica Mušić, Drage 16, Batina, Kutina, RC-Kutina
 22. Jadranka Požgaj, Mala Pačetina 7, Petrovsko, RC-77 Krapina
 23. Miro Pavić, Jezerišće 23, Đurmanec, RC-77 Krapina
 24. Kristina Legradić, Dravska 117, Kalinovac, RC-59 Đurđevac
 25. Darko Petrović, Bankovci 42, Požega, RC-44 Požega
 26. Anamarija Valent, Augusta Šenoe 5, Ferdinandovec, RC-59 Đurđevac
 27. Darko Musulin, Antunovačka 25, Poljana, RC-Kutina
 28. Ivica Magić, Leštakovec 70, Jalžabet, RC-74 Jalžabet
 29. Josip Magić, Imbriovec Jalžabetski 63, Jalžabet, RC-74 Jalžabet
 30. Marijan Bregović, Maruševec 105, RC-58 Ivanec
 31. Vedrana Putarek, Matoševa 1A, Ivanec, RC-58 Ivanec
 32. Marko Špoljarić, Novo Petrovo Polje 19a, Crnac, RC-43 Slatina
 33. Mihaela Pezer, Lj. Jonkea 17, Slatina, RC-43 Slatina
 34. Iva Perović, Vinogradska 63, Pitomača, RC-42 Pitomača
 35. Martina Tkalec, Otrovanec 97, Pitomača, RC-42 Pitomača
 36. Ivana Ramušćak, Trg narodnih učitelja 6, Petrinja, RC-79 Petrinja
 37. Drago Egić, Obala Ruđera Boškovića 4B, Sisak, RC-41 Sisak
 38. Toni Butorac, Brijunska 24, Sisak, RC-41 Sisak
 39. Milka Harambašić, Hrastovica 11, Petrinja, RC-79 Petrinja
 40. Ivan Milićević, Vukovarska 20, Pakrac, RC-69 Pakrac
 41. Ljerka Somi, Ivana Gundulića 113, Pakrac, RC-69 Pakrac
 42. Krešo Horvat, Ulica Močile 42, Koprivica, RC-40 Koprivnica
 43. Dragica Pavićević, Ante Neimarovića 4, Koprivnica, P-88 Koprivnica
 44. Natalija Zidar, V. Šipška 73, Stubičke Toplice, RC-60 Zabok
 45. Ivana Šimunović, Peršinovec 5, Donja Lomnica, RC-88 V. Gorica
 46. Marta Marodi, V. Nazora 62, Lopatinec, RC-64 Čakovec
 47. Kristijan Martinković, Otok 83, Prelog, RC-62 Prelog
 48. Ivica Čunko, Keići 17, Generalski Stol, RC-8A Karlovac
 49. Nino Gregurina, Benkovec 90, Mala Subotica, RC-64 Čakovec
 50. Albina Kovačić, Plepelićeva 12, V. Gorica, RC-8B V. Gorica

Novosti u KTC-u

Prijavite se na newsletter

Budite uvijek u toku i ne propustite korisne informacije.