Nagradna igra-KTC Supermarketi nagrađuju 2020./2021.

Za sudjelovanje kupi jedan od proizvoda koji su uvjet sudjelovanja.

Pravila nagradne igre

Prvi krug traje od 01. do 31.10..2020.
Drugi krug traje od 01. do 30. 11.2020.
Treći krug traje od 01.12.2020. do  05.01.2021..

Pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01.10.2020..do 05.01.2021. godine OSTVARE KUPNJU jednog od odabranih proizvoda koji su uvjet sudjelovanja.

U prvom krugu koji traje od 01.10. do 31.10.2020. uvjet sudjelovanja je kupnja
Lino lade 750 g duo ili milk ili gold 700g ili Kranjske kobasice Sljeme 680g

U drugom krugu koji traje od 01.11.do 30.11.2020. uvjet sudjelovanja je kupnja
Paprike slatke ili ljute Šafram 100g ili Paštete Gavrilović 100g

U trećem krugu koji traje od 01.12.2020. do 05.01.2021. uvjet sudjelovanja je kupnja
Čokolada Dorina 200 - 300g ili omekšivača Silan 1200 - 1800ml

Glavna nagrada-MERCEDES  CLA 180

Bogate nagrade svakog kruga
Pravila nagradne igre
Na temelju čl.69.Zakona o igrama  na  sreću  Nar. Nov. br. 87 -  2009., a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara  Nar. Nov. br.8  - 2010., uprava trgovačkog društva  KTC d.d. iz Križevaca, Ulica N. Tesle 18, je dana 24.rujna 2020., nakon  dobivenog  odobrenja  Ministarstva   financija   od  23.rujna 2020.  godine  donijela
 
P R A V I L A      N A G R A D N E    I G R E

Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „ KTC SUPERMARKETI NAGRAĐUJU – jesen/zima 2020.“,  je KTC  d.d. N.Tesle 18,  Križevci, MB 3953467. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i nagrađivanja kupaca u maloprodaji  svih SUPERMARKETA  KTC.
 
Članak 2.
Nagradna igra održava se  od  01.10.2020. do 05.01.2021. u 3 kruga.
Prvi krug traje od 01. do 31.10..2020.
Drugi krug traje od 01. do 30. 11.2020.
Treći krug traje od 01. 12.2020. do  05.01.2021.
 
Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, ur.broja i datuma izdavanja odobrenja biti će objavljena na internetskim stranicama tvrtke KTC.
 
Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi  građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01.10.2020..do 05.01.2021. godine OSTVARE KUPNJU jednog od odabranih proizvoda koji su uvjet sudjelovanja.
U prvom krugu koji traje od 01.10. do 31.10.2020. uvjet sudjelovanja je kupnja
 Podravka Lino lade 750 g duo ili milk ili gold 700 g
ili Kranjske kobasice 680 g Sljeme
U drugom krugu koji traje od 01.11 .do 30.11.2020. uvjet sudjelovanja je kupnja
Paprike Šafram slatke ili ljute 100 g
ili Paštete Gavrilović 100 g
 
U  trećem krugu koji traje od 01.12.2020.  do 05.01.2021. uvjet sudjelovanja je kupnja  
Kraš čokolada Dorina od 200 do 300 g 
ili Henkel omekšivača Silan 1200 do 1800 ml
 
Kupac će na blagajni  dobiti  kopiju računa za kupljenu robu, na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke...
ime i prezime, adresu, broj telefona.
Ispunjenu kopiju  računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju.
 
Članak 5.
Svaki sudionik može u za to predviđene kutije na blagajnama KTC- a ubacivati  neograničeni broj ispunjenih kopija računa za sudjelovanje u nagradnoj igri.
 
Članak 6.
U nagradnoj  igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici KTC-a , te  članovi njihovih užih obitelji.
 
Članak 7.
Nagradni fond sastoji se od :.
 
Prvi krug:
1.TELEVIZOR LG 32LK610BPLB ……………………………………………...1.729,00 KN
2.TV LED SHARP LC 40F13122E……………………………………………….1.699,00 KN
3.TV LG 32LM6300PLA…………………………………………………………..1.899,00 KN
4.TV LED SAMSUNG UE43RU7172UXXH……………………………………..2.699,00 KN
5.TV LED SHARP LC32HI3122E………………………………………………..1.099 ,00 KN
                               UKUPNO  5 NAGRADA VRIJEDNOSTI……………………9.125,00 KN
 
Drugi krug:
1. TV LED SAMSUNG UE40M5002ALXXH…………………………………….2.779,00 KN
2.TV LED SHARP LC 49CUG8052E……………………………………………..3.349,00 KN
3.TV LED SHARP LC40F13122E………………………………………………...1.699,00 KN
4.TV LED LG 32LH590U………………………………………………………….2.149,00 KN
5.TV LED LG 43UJ635V………………………………………………………….3.129,00 KN
                              UKUPNO  5 NAGRADA VRIJEDNOSTI……………………13.105,00 KN
 
 
Treći krug:
1. TV LED SAMSUNG UE43NU7092UXXH…………………………………..3.219,00 KN
2. TV LED SAMSUNG UE43RU7402UXXH…………………………………..3.139,00 KN
3. TV LED LG 32LK61OBPLB…………………………………………………...1.729,00 KN
4.TV LED LG 32LM6300PLA…………………………………………………..1.889,00 KN
5.TV LED SAMSUNG UE43RU7402UXXH…………………………………...3.139,00 KN
6.TV LED LG32LM63OOPLA…………………………………………………..1.889,00 KN
7.TV LED LG32LM63OOPLA…………………………………………………..1.889,00 KN
8.TV LED SAMSUNG UE43RU7402UXXH…………………………………...3.139,00 KN
9.TV LED LG 32LM6300PLA…………………………………………………..1.899,00 KN
10.TV LED LG 32LM6300PLA………………………………………………...1.899,00 KN
11.TV LED LG 32LM6300PLA………………………………………………….1.899,00 KN
12.TV LED LG 32LM6300PLA………………………………………………….1.899,00 KN
13.TV LED LG 32LM6300PLA………………………………………………….1.899,00 KN
14.TV LED SAMSUNG UE43RU7402UXXH…………………………………..3.139,00 KN
 
UKUPNO  14 NAGRADA VRIJEDNOSTI…………..…………32.666,00 KN
 
UKUPNO UTJEŠNE NAGRADE U   3 KRUGA…………………………………54.896,00 KN                                           
 
 (sudjeluju računi sva 4 kruga)
GLAVNA NAGRADA :
MERCEDES  CLA 180……………………………………………………..…… 266.945,50 KN
 
SVEUKUPNO ………………..……………………………….……321.841,50 KN                                       
 
  
Članak  8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se u robnom centru  KTC KRIŽEVCI -uprava  u tri kruga
1. krug – izvlačenje 10. 11. 2020.
2. krug – izvlačenje   10. 12.  2020.
3.krug – izvlačenje   16. 01.  2021.
 
U slučaju da kopija računa nije uredno popunjena i ne sadrži propisane podatke, izvući će se druga kopija  računa. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 3 predstavnika KTC-a.i javnog bilježnika. O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani  sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju.
 
Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena  NA KTC INTERNETSKIM STRANICAMA ODMAH NAKON IZVLAČENJA.  Dobitnici  nagrada bit će telefonski obavješteni o dobivenoj nagradi u roku od 2 dana od izvlačenja ili pismeno u roku od 8 dana ako u međuvremenu ne podignu nagradu.
 
Članak 10.
Dobitnik  poklone  preuzima u SUPERMARKETU KTC  uz predočenje osobne iskaznice, te potpisivanje formulara o preuzimanju nagrade.
 
Članak 11.
Preuzimanjem  nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
 
Članak 12.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviđene nagradnim fondom , dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.
 
Članak 13.
Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne podignu svoje nagrade, priređivač ih je dužan pismeno izvjestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavjesti.Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo , a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija .Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona /N.Novine 127/00/.
 
Članak 14.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri  sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom  i video materijalu.
 
Članak 15.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici  će o prekidu igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.
 
Članak 16.
Sudionik koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri a KTC d.d. ih objavi na svojim intrnetskim stranicama.
 
Članak 17.
U slučaju spora izmeđa priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud Križevci.

KLASA: UP/I-460-02/20-01/406
URBROJ: 513-07-21-01-20-2
Prvi krug-izvučeni dobitnici
TELEVIZOR LG 32LK610BPLB
Branko Marodi, J. Slavenskog 2, Mačkovec, Čakovec, RC-64 Čakovec

TELEVIZOR LED SHARP LC 40F13122E
Đurđica Jambrešić, Vidovec, RC-62 Prelog

TELEVIZOR LG 32LM6300PLA
Ines Hečimović, Pejačevićeva 2, Virovitica, RC-46 Virovitica

TELEVIZOR LED SAMSUNG UE43RU7172UXXH
Tanja Radulović, K. Tomislava 16A, Slatina, RC-43 Slatina

TELEVIZOR LED SHARP LC32HI3122E
Željko Babac, Stjepana Radića 112, Pakrac, RC-69 Pakrac
Drugi krug-izvučeni dobitnici
TELEVIZOR LED SAMSUNG UE40M5002ALXXH
Ivan Darmopil, K.P. Svačića 9, Požega, RC-44 Požega

TELEVIZOR LED SHARP LC 49CUG8052E
Anamarija Briševac, I.G. Kovačića 1C, Vrbovec, RC-48 Vrbovec

TELEVIZOR LED SHARP LC40F13122E
Davor Matičić, D. Zvečaj 25, Duga Resa, RC-8A Karlovac

TELEVIZOR LED LG 32LH590U
Doris Tuđa, Lug Zabočki 7A, Zabok, RC-60 Zabok

TELEVIZOR LED LG 43UJ635V
Ivica Jovanović, Branovečka cesta 14, Zagreb, RC-76 Grubišno Polje
Treći krug-izvučeni dobitnici
TELEVIZOR LED SAMSUNG UE43NU7092UXXH
Višnja Prilika, Đurđevac, B. Jelačića 117/ARC-59 Đurđevac

TELEVIZOR LED SAMSUNG UE43RU7402UXXH
Marija Smešnak, Bjelovar, Ciglena 15, RC-50 Bjelovar

TELEVIZOR LED LG 32LK61OBPLB
Šestak Gordana, Tomaševec, A. Šenoe 4, RC-87 Varaždin

TELEVIZOR LED LG 32LM6300PLA
Dražen Ćoso, Karlovac, Tušilović 5, RC-8A Karlovac

TELEVIZOR LED SAMSUNG UE43RU7402UXXH
Đurđica Prelec, Rakovec, Brezani 15, RC-48 Vrbovec

TELEVIZOR LED LG32LM63OOPLA
Marija Vinković-Grabarić, Belica, A. Radića 68, RC-64 Čakovec

TELEVIZOR LED LG32LM63OOPLA
Nada Perčić, Selnica, D. Zebanec 41, RC-86 M. Središće

TELEVIZOR LED SAMSUNG UE43RU7402UXXH
Monika Tambolaš Kozarevac, P. Preradovića 92, RC-42 Pitomača

TELEVIZOR LED LG 32LM6300PLA
Željko Ivanagić, Pleternica, Brđani 27, RC-44 Požega

TELEVIZOR LED LG 32LM6300PLA
Dušanka Jelić, Sisak, K. Domagoja 18, RC-41 Sisak

TELEVIZOR LED LG 32LM6300PLA
Petra Horvat, G. Polje, 77. Samostalnog bataljuna ZNG 1, RC-76 G. Polje

TELEVIZOR LED LG 32LM6300PLA
Adriana Jurišić, Gradina, Bačevac 128, RC-46 Virovitica

TELEVIZOR LED LG 32LM6300PLA
Gumbas Martina, Krapina, Trški vrh 85A, RC-77 Krapina

TELEVIZOR LED SAMSUNG UE43RU7402UXXH
Katica Novoselec, Koprivnički Ivanec, Koprivnička 20, RC-40 Koprivnica
Glavna nagrada-izvučeni dobitnik
Glavna nagrada - MERCEDES CLA 180
Ivana Hrupec, Mali Bukovec, Kapela Podravska 153, RC-40 Koprivnica

Novosti u KTC-u

Prijavite se na newsletter

Budite uvijek u toku i ne propustite korisne informacije.