Nagradna igra “KTC Supermarketi i Zagrebačka pivovara nagrađuju-srpanj 2021.”

Kupi minimalno 5 litara Ožujskog piva u bilo kojem pakiranju i sudjeluj u nagradnoj igri.

Pravila nagradne igre


Nagradna igra se održava od 01. do 31.07.2021.

Pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01..do 31.07.2021. godine OSTVARE KUPNJU jednog od odabranih proizvoda koji su uvjet sudjelovanja.
Uvjet sudjelovanja je kupnja minimalno 5 litara OŽUJSKOG PIVA u bilo kojem pakiranju.

Za sudjelovanje, na poleđini kopije računa ispišite svoje ime, prezime, adresu i broj telefona te ispunjenu kopiju računa ubacite u za to predviđenu kutiju.

Nagradni fond se sastoji od 60 nagrada:
Bicikl Devron 26120 460 MM BLACK MAT - 3x
Električni romobil XIAOMI MI PRO 2 - 3x
Poklon bon KTC 500,00 kn - 25x

Javno izvlačenje nagrada održano je u robnom centru KTC KRIŽEVCI, Nikole Tesle 18. 10.srpnja 2021. godine u 10 sati.
Pravila nagradne igre
Na temelju čl.69.Zakona o igrama  na  sreću  Nar. Nov. br. 87 -  2009., a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara  Nar. Nov. br.8  - 2010., uprava trgovačkog društva  KTC d.d. iz Križevaca, Ulica N. Tesle 18, je dana  11. lipnja 2021., nakon  dobivenog  odobrenja  Ministarstva   financija   od 10. lipnja  2021.  godine  donijela
 
P R A V I L A      N A G R A D N E    I G R E

Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „ KTC SUPERMARKETI i ZAGREBAČKA PIVOVARA NAGRAĐUJU – SRPANJ 2021.“,  je KTC  d.d. N.Tesle 18,  Križevci, MB 3953467. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i nagrađivanja kupaca u maloprodaji  svih SUPERMARKETA  KTC.
 
Članak 2.
Nagradna igra održava se  od  01. do 31.07.2021.
 
Članak 3
.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, ur.broja i datuma izdavanja odobrenja biti će objavljena na internetskim stranicama tvrtke KTC.
 
Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01. do 30.06.2021. godine OSTVARE KUPNJU  MINIMALNO 5 LITARA OŽUJSKOG PIVA u bilo kojem pakiranju.
 
Kupac će na blagajni  dobiti  kopiju računa za kupljenu robu, na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke...ime i prezime, adresu, broj telefona.
Ispunjenu kopiju  računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju.
 
Članak 5.
Svaki sudionik može u za to predviđene kutije na blagajnama KTC- a ubacivati  neograničeni broj ispunjenih kopija računa za sudjelovanje u nagradnoj igri.
 
Članak 6.
U nagradnoj  igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici KTC-a , te  članovi njihovih užih obitelji.
 
Članak 7.
Nagradni fond sastoji se od   nagrada:
1. do 3. nagrada
BICIKL DEVRON 26120 460 MM BLACK MAT (1 nagrada  10.000,00 kn)
                                                   3 nagrade…………………………………………………..30.000,00 kn
4.do 6. nagrada
 EL. ROMOBIL XIAOMI MI PRO 2 (1 nagrada  5.000,00 KN
                                                  3 nagrade..………………………………………………….15.000,00 kn
7. do 31.nagrada
POKLON BONOVI KTC ( 25  KTC poklon bonova po 500,00 kn)
                                                    ukupno poklon bonovi……………………………….….12.500,00 kn                                                                         
SVEUKUPNO FOND NAGRADA………………………….…………….57.500,00 kn                                        
                                
Članak  8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se u robnom centru  KTC KRIŽEVCI, Upravna zgrada ili neka lokacija u blizini na kojoj mogu biti zadovoljeni epidemiološki uvjeti, kako bi se maksimalno zaštitili članovi komisije. Izvlačenje će se održati 10. KOLOVOZA 2021..godine u 10 sati.
U slučaju da kopija računa nije uredno popunjena i ne sadrži propisane podatke, izvući će se druga kopija  računa. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 3 predstavnika KTC-a.i javnog bilježnika. O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani  sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju.
 
Članak 9.
Ministarstvu financija dostavlja se . Zapisnik od tijeku izvlačenja..
Izvješće o rezultatima izvlačenja bit će objavljeno najkasnije u roku od sedam dana od izvlačenja na  KTC INTERNETSKIM STRANICAMA.  Dobitnici  nagrada bit će telefonski obavješteni o dobivenoj nagradi u roku od 7 dana od izvlačenja ili pismeno u roku od 14 dana ako u međuvremenu ne podignu nagradu.
 
Članak 10.
Dobitnik  poklone  preuzima u SUPERMARKETU KTC  uz predočenje osobne iskaznice, te potpisivanje formulara o preuzimanju nagrade.
 
Članak 11.
Preuzimanjem  nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
 
Članak 12.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviđene nagradnim fondom , dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.
 
Članak 13.
Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne podignu svoje nagrade, priređivač ih je dužan pismeno izvjestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavjesti.Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo , a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija .Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona /N.Novine 127/00/.
 
Članak 14.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri  sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom  i video materijalu.
 
Članak 15.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici  će o prekidu igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.
 
Članak 16.
Sudionik koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri a KTC d.d. ih objavi na svojim intrnetskim stranicama.
 
Članak 17.
U slučaju spora izmeđa priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud Križevci.

KLASA: UP/I-460-02/21-01/258
URBROJ: 513-07-21-01-21-2
Izvučeni dobitnici
Bicikl Devron 26120 460 MM BLACK MAT - 3x
 1. Jadranka Straga, Roberta Žilija 13, Donji Čaglić, Lipik, RC-69 Pakrac
 2. Ivanka Miholić, Kunovci 16, RC-44 Požega
 3. Pavle Kristić, S. cesta 32B, Vrbovec, RC-48 Vrbovec

Električni romobil XIAOMI MI PRO 2 - 3x
 1. Slađana Jakupčević Halauk, Vidikovac 50, Bjelovar, RC-50 Bjelovar
 2. Marijana Žinić, Ferde Livadića 20, Sisak, RC-41 Sisak
 3. Branko Svećnjak, Rovno 9, Petrovsko, RC-77 Krapina

Poklon bon KTC 500,00 kn - 25x
 1. Jadranka Smiljanić, Ul. Miroslava Krleže 261, Bjelovar, RC-50 Bjelovar
 2. David Golubić, Trg I. Perkovca 7, Varaždin, RC-87 Varaždin
 3. Zorica Perković, Kostelčeva 25A, Budaševo,RC-41 Sisak
 4. Franjo Burek, Velika Črešnjevica 158, RC-42 Pitomača
 5. Stevica Strnić, Perinčići 4, Karlovac, RC-8A Karlovac
 6. Dragica Milican, Miholjanac Ledine 11, RC-59 Đurđevac
 7. Vedrana Matić, Žunci 12, Vrbovec, RC-48 Vrbovec
 8. Slavko Stapić, Prilesje 32, Vrbovec, RC-48 Vrbovec
 9. Ivan Huđek, Veslačka 12, Zagreb, RC-8B Velika Gorica
 10. Biljana Vukelić, Rimljanska 18, Daruvar, RC-78 Daruvar
 11. Marija Anušić, Matije Mrazovića 19, Petrinja, RC-79 Petrinja
 12. Gojko Kovačić, A. Mihanovića 114, Kutina, RC Kutina
 13. Darko Kaselj, Ul. bana Jelačića 14, Tomaševec Biškupečki, Turčin, RC-74 Jalžabet
 14. Tamara Kutan, Kneza Branimira 7, Krapina, RC-60 Zabok
 15. Ivanka Miholić, Kunovci 16, RC-44 Požega
 16. Danijel Posavec, Križevčine 33, RC-95 Križevci
 17. Nadica Marjanović, Ivanečka Željeznica 69, Ivanec, RC-58 Ivanec
 18. Martina Trstenjak, Slatine 3, Mursko Središće, RC-86 M. Središće
 19. Jasna Kralj, M. Pavića 2, Krapina, RC-77 Krapina
 20. Ljiljana Grubač, Milke Trnine 35, RC-43 Slatina
 21. Branko Ivić, Kralja Tomislava 2, Đulovac, RC-40 Koprivnica
 22. Igor Lapaš, A. Hebranga 5/17, Pakrac, RC-69 Pakrac
 23. Željko Medved, B. Radić 67, Pribislavec, RC-62 Prelog
 24. Marina Bartolac, Donje Zastinje 52, RC-8A Karlovac
 25. Katica Buhinjak, Trnovac 9, Virje, P-88 Koprivnica

Novosti u KTC-u

Prijavite se na newsletter

Budite uvijek u toku i ne propustite korisne informacije.