Nagradna igra "KTC Supermarketi i Intersnack Adria nagrađuju-srpanj 2021."

Kupi jedno pakiranje bilo koje vrste Čipi čipsa( 65g, 70g, 130g, 140g, 190g ili 200g) i sudjeluj u nagradnoj igri.

Pravila nagradne igre


Nagradna igra se održava od 01. do 31.07.2021.

Pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01. do 31.07.2021. godine OSTVARE KUPNJU jednog od odabranih proizvoda koji su uvjet sudjelovanja.
Uvjet sudjelovanja je kupnja ČIPI ČIPSA 65g, 70g, 130g, 140g, 190g ili 200g (jedno pakiranje, bilo koje vrste).
Za sudjelovanje, na poleđini kopije računa ispišite svoje ime, prezime, adresu i broj telefona te ispunjenu kopiju računa ubacite u za to predviđenu kutiju.

Nagradni fond se sastoji od 60 nagrada:
Quad Linhai 300 EFI 4*4 T3b - 1x
PlayStation 5 + dvije igrice - 5x
Poklon bon KTC 1.000,00 kn - 10x

Javno izvlačenje nagrada održano je u robnom centru KTC KRIŽEVCI, Nikole Tesle 18. 10.srpnja 2021. godine u 10 sati.
Pravila nagradne igre
Na temelju čl.69.Zakona o igrama  na  sreću  Nar. Nov. br. 87 -  2009., a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara  Nar. Nov. br.8  - 2010., uprava trgovačkog društva  KTC d.d. iz Križevaca, Ulica N. Tesle 18, je dana  22.lipnja 2021., nakon  dobivenog  odobrenja  Ministarstva   financija   od  21. lipnja 2021.  godine  donijela
 
P R A V I L A      N A G R A D N E    I G R E

Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „ KTC SUPERMARKETI i INTERSNACK ADRIA  NAGRAĐUJU – SRPANJ 2021.“,  je KTC  d.d. N.Tesle 18,  Križevci, MB 3953467. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i nagrađivanja kupaca u maloprodaji  svih SUPERMARKETA  KTC.
 
Članak 2.
Nagradna igra održava se  od  01. do 31.07.2021.
 
Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, ur.broja i datuma izdavanja odobrenja biti će objavljena na internetskim stranicama tvrtke KTC.
 
Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01. do 31.07.2021. godine OSTVARE KUPNJU  ČIPI ČIPSA 65g,70g,130g,140g,190g ili 200g (jedno pakiranje, bilo koje).
 
Kupac će na blagajni  dobiti  kopiju računa za kupljenu robu, na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke...ime i prezime, adresu, broj telefona.
Ispunjenu kopiju  računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju.
 
Članak 5.
Svaki sudionik može u za to predviđene kutije na blagajnama KTC- a ubacivati  neograničeni broj ispunjenih kopija računa za sudjelovanje u nagradnoj igri.
 
Članak 6.
U nagradnoj  igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici KTC-a , te  članovi njihovih užih obitelji.
  
Članak 7.
Nagradni fond sastoji se od   nagrada:
1. NAGRADA  - QUAD   LINHAI 300 EFI 4*4  T 3 b………………………………..40.000,00 kn
 
2. do 6. nagrada
PLAY  S. 5 …………….5.211,00 kn komad……………………...ukupno ……….…..26.055,00 kn                            
 
7. do 18. nagrada
POKLON BONOVI KTC….
10 poklon bonova po 1.000,00 kn - ukupno poklon bonovi…………………………….10.000,00 kn
                                                                         
SVEUKUPNO FOND NAGRADA…………………………...………….76.055,00 kn                                       
                                
Članak  8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se u robnom centru  KTC KRIŽEVCI, Upravna zgrada ili neka lokacija u blizini na kojoj mogu biti zadovoljeni epidemiološki uvjeti, kako bi se maksimalno zaštitili članovi komisije. Izvlačenje će se održati 10. KOLOVOZA 2021..godine u 11 sati.
U slučaju da kopija računa nije uredno popunjena i ne sadrži propisane podatke, izvući će se druga kopija  računa. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 3 predstavnika KTC-a.i javnog bilježnika. O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani  sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju.
 
Članak 9.
Ministarstvu financija dostavlja se . Zapisnik od tijeku izvlačenja..
Izvješće o rezultatima izvlačenja bit će objavljeno najkasnije u roku od sedam dana od izvlačenja na  KTC INTERNETSKIM STRANICAMA.  Dobitnici  nagrada bit će telefonski obavješteni o dobivenoj nagradi u roku od 7 dana od izvlačenja ili pismeno u roku od 14 dana ako u međuvremenu ne podignu nagradu.
 
Članak 10.
Dobitnik  poklone  preuzima u SUPERMARKETU KTC  uz predočenje osobne iskaznice, te potpisivanje formulara o preuzimanju nagrade.
 
Članak 11.
Preuzimanjem  nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
 
Članak 12.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviđene nagradnim fondom , dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.
 
Članak 13.
Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne podignu svoje nagrade, priređivač ih je dužan pismeno izvjestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavjesti.Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo , a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija .Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona /N.Novine 127/00/.
 
Članak 14.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri  sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom  i video materijalu.
 
Članak 15.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici  će o prekidu igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.
 
Članak 16.
Sudionik koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri a KTC d.d. ih objavi na svojim intrnetskim stranicama.
 
Članak 17.

U slučaju spora izmeđa priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud Križevci.

KLASA: UP/I-460-02/21-01/273
URBROJ: 513-07-21-01-21-2
Izvučeni dobitnici
Quad Linhai 300 EFI 4*4 T3b - 1x
Danijela Muškić, Tome Bakača 12, Virovitica, RC-46 Virovitica

PlayStation 5 + dvije igrice - 5x
 1. Ana Klarić, Kolodvorska 36, Donji Mihaljevec, Sveta Marija, RC-62 Prelog
 2. Mihaela Zakoić, Ul. dr. Vinka Žganca 4, Gornji Hrašćan, RC-64 Čakovec
 3. Dragica Krivan, Gornji Marinkovac, Dubrava, RC-48 Vrbovec
 4. Danijel Belščak, Druškovec 54B, Maruševec, RC-58 Ivanec
 5. Darko Abramović, Grabrovnica 25, RC-42 Pitomača

Poklon bon KTC 1.000,00 kn - 10x
 1. Božidar Krejči, Put Vrakovice 4, Kusonje, Pakrac, RC-69 Pakrac
 2. Dijana Matić, Gornji Kovačica 112A, Veliki Grđevac, RC-50 Bjelovar
 3. Zora Šljivar, Oktavijana Augusta 12, Sisak, RC-41 Sisak
 4. Zoran Blažević, Mirka Viriusa 97, Đelekovec, RC-40 Koprivnica
 5. Paula Mirović, Bjelovarska 4, Đurđevac, RC-59 Đurđevac
 6. Manuela Munđak, Matekovec 9, Podturen, RC-86 Mursko Središće
 7. Jasna Bratić, Gračina 16, Križevci, RC-95 Križevci
 8. Milan Mikovčić, Rezovački vinogradi 3. odvojak 12, Virovitica, RC-46 Virovitica
 9. Marija Matejić, Slavka Kolara 10, Velika Gorica, RC-8B Velika Gorica
 10. Nataša Sirovec, B. J. Jelačića 4, Krapina, RC-77 Krapina

Novosti u KTC-u

Prijavite se na newsletter

Budite uvijek u toku i ne propustite korisne informacije.