Nagradna igra KTC Poljoljekarne nagrađuju proljeće 2023.

Ostvari kupnju odabranog proizvoda koji je uvjet sudjelovanja u pojedinom  krugu i sudjeluj u nagreadnoj igri.

Pravila nagradne igre

Nagradna igra održava se od 1.3. do 30.4.2023. godine.

Prvi krug traje od 1.3. do 31.3.2023.
Drugi krug traje od 1.4. do 30.4.2023.

Pravo sudjelovanja imaju svi  građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01.03. do 30.04.2023. godine  ostvare kupnju odabranog proizvoda koji je uvjet sudjelovanja u pojedinom  krugu
(U SVIM KRUGOVIMA POTREBNO JE KUPITI SAMO JEDAN ODABRANI PROIZVOD)

1. krug - od 01.03. do 31.03. 2023. – uvjet sudjelovanje je
-sadnica maline ili kupine kontejnirane (Fragaria planta)
-vreća BC hibrida kukuruza 25 MK (BC institut)
-smjesa za piliće PPT-1 21 % 25 kg  ili superkoncentrat za svinje ST – Do 35 % 25 kg (Koka Vindija)
-Humokompovit  H-1 50  l ( Agrohoblaj)
-plantella Organik 25 kg ili  Biogrena 25 kg 

2. krug - od 01.04. do 30.04. 2023. – uvjet sudjelovanja je
-lucerna 1 kg (Marcon)
-Brostarter 10 kg  (TSH Čakovec)
-Talisman Mural Pack za 2 ha ( Novag Agrochemicals) 
- travna smjesa univerzalna 1 kg (Mladen commerce)
- Polyamin 1 l ili  0,2 l  ili  Polyfeed 9-12-36  200 g ili  20-20-20 200 g (Zeleni hit)Javno izvlačenje nagrada održat će se za svaki krug posebno po isteku perioda trajanja u Vrtnom centru Križevci:
Prvi krug: 13.04.2023.
Drugi krug i završno izvlačenje: 13.05.2023.
 
Pravila nagradne igre
Na temelju čl.69.Zakona o igrama  na  sreću  Nar. Nov. br. 87 -  2009., a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara  Nar. Nov. br.8  - 2010., uprava trgovačkog društva  KTC d.d. iz Križevaca, Ulica N. Tesle 18,  je dana  23.veljače 2023. godine, nakon  dobivenog  odobrenja  Ministarstva   financija  od 10.veljače   2023.  godine  donijela sljedeća
 
 
P R A V I L A   N A G R A D N E    I G R E
 
Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „KTC POLJOLJEKARNE nagrađuju -  nagradna igra proljeće 2023. godine“,  je KTC  d.d. N.Tesle 18,  Križevci, MB 3953467. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i nagrađivanja kupaca u maloprodaji SVIH POLJOLJEKARNI KTC..
 
Članak 2.
Nagradna igra održava se od  01.03.2023. do 30.04.2023.
 
Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, ur.broja i datuma izdavanja odobrenja biti će objavljena na internetskim stranicama tvrtke KTC.
 
Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi  građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01.03. do 30.04.2023. godine  ostvare kupnju odabranog proizvoda koji je uvjet sudjelovanja u pojedinom  krugu
(U SVIM KRUGOVIMA POTREBNO JE KUPITI SAMO JEDAN ODABRANI PROIZVOD)
 
1. krug - od 01.03. do 31.03. 2023. – uvjet sudjelovanje je
-sadnica maline ili kupine kontejnirane (Fragaria planta)
-vreća BC hibrida kukuruza 25 MK (BC institut)
-smjesa za piliće PPT-1 21 % 25 kg  ili superkoncentrat za svinje ST – Do 35 % 25 kg (Koka Vindija)
-Humokompovit  H-1 50  l ( Agrohoblaj)
-plantella Organik 25 kg ili  Biogrena 25 kg
 
 
2. krug - od 01.04. do 30.04. 2023. – uvjet sudjelovanja je
-lucerna 1 kg (Marcon)
-Brostarter 10 kg  (TSH Čakovec)
-Talisman Mural Pack za 2 ha ( Novag Agrochemicals)
- travna smjesa univerzalna 1 kg (Mladen commerce)
- Polyamin 1 l ili  0,2 l  ili  Polyfeed 9-12-36  200 g ili  20-20-20 200 g (Zeleni hit)
 
Na blagajni će kupac dobiti kopiju računa za kupljenu robu, na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke...
ime i prezime, adresu, broj telefona.
Ispunjenu kopiju  računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju.
 
Članak 5.
Svaki sudionik može u za to predviđene kutije na blagajnama KTC- a ubacivati  neograničeni broj ispunjenih kopija računa za sudjelovanje u nagradnoj igri.
 
Članak 6.
U nagradnoj  igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici KTC-a , te  članovi njihovih užih obitelji.
 
Članak 7.
Nagradni fond sastoji se od :.
1. KRUG- 22 poklon bona KTC  po    70 ,00 eur...................................................1.540,00  eur
2.KRUG – 22 poklon bona KTC po  100,00 eur......................……………………..2.200,00 eur
                                                                                                                               3.740,00 eur
                                                                                                                              (28.179,03 kn)
glavna nagrada – ULAZE RAČUNI OBA KRUGA
automobil HYUNDAI KONA HEV FL 1,6 GDI…………………………………24.230,00 eur
                                                                                                                                  (182.560,94 kn)
 
                                                                Ukupno fond nagrada..……..............…27.970,00 eur
                                                                                                                               210.739,97 kn                 
 NAGRADE NISU ZAMJENJIVE ZA NOVAC.  
                                    
Članak  8.

Javno izvlačenje nagrada održat će se za svaki krug posebno po isteku perioda trajanja u Vrtnom centru
Križevci kako slijedi
 
a) za prvi krug izvlačenje je............................................ 13.04.2023.
b) za drugi krug izvlačenje je .....................................… 13.05.2023.
 
U slučaju da kopija računa nije uredno popunjena i ne sadrži propisane podatke, izvući će se druga kopija računa. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 3 predstavnika KTC-a  I JAVNI BILJEŽNIK .
 
O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani  sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju.
 
Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena  NA KTC INTERNETSKIM STRANICAMA najkasnije 14 dana nakon izvlačenja..  Dobitnici  nagrada bit će telefonski obavješteni o dobivenoj nagradi u roku od 2 dana od izvlačenja ili pismeno u roku od 8 dana ako u međuvremenu ne podignu nagradu.
 
Članak 10.
Dobitnik  poklon bonove može iskoristiti u poljoljekarnama KTC  uz predočenje osobne iskaznice, te potpisivanje formulara o preuzimanju nagrade.. Glavnu nagradu dobitnik preuzima u Vrtnom centru KTC Križevci.
 
Članak 11.
Preuzimanjem  nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
 
Članak 12.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviđene nagradnim fondom , dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.
 
Članak 13.
Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne podignu svoje nagrade, priređivač ih je dužan pismeno izvjestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavjesti.Ako dobitnik ni u naknadnom roku
ne podigne nagradu gubi na nju pravo , a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija .Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona /N.Novine 127/00/.
 
Članak 14.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri  sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom  i video materijalu.
 
Članak 15.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici  će o prekidu igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.
 
Članak 16.
Sudionik koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.
Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri a KTC d.d. ih objavi na svojim internetskim stranicama.
 
Članak 17.
U slučaju spora izmeđa priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud Križevci.
 
 
KLASA:UP/I-460-02/23-01/52
URBROJ: 513-07-21-01-23-2
Prvi krug-izvučeni dobitnici
22 POKLON BON KTC PO 70,00 EUR
 1. Božo Tripcat, Veliki Bukovec, Dravska 88, RC-6A Prelog
 2. Verica Pavičić, Ulica Huga Ehrlicha, Zagreb, RC-6K Požega
 3. Zlata Pesch-Starčević, Stjepana Radića 210, Kutina, RC-6L Kutina
 4. Ivan Kušteljega, Priogorec 68, Ivanec, RC-6B Ivanec
 5. Slađan Starc, Apatovec, Brežanci 19, Križevci
 6. Ljubica Škvorc, Padnička 6, Belica, RC-6N Čakovec
 7. Dalibor Brezina, Selačića 90, Daruvar, RC-6G Daruvar
 8. Mirjana Kuljko, Zagrebačka 136, Vrbovec, P-6V Vrbovec
 9. Marica Gmaz, Ptičekove ul. odv. 3, Oroslavje, RC-6M Zabok
 10. Jelena Glavak, Bistrička 33, Donji Vidovec, RC-6F Koprivnica
 11. Biljana Dijanešić, Novi Senkovac, Varaždinska 2, Slatina, RC-6D Slatina
 12. Tomislav Orešković, A. Cestarca 101, Sisak, RC-6C Sisak
 13. Željko Pokos, Jalševec Svibovečki 66a, Varaždinske Toplice, RC-6U Jalžabet
 14. Jasenka Kadoić, Ulica Hrvatske Republike 48, V. Pisanica, RC-6P Velika Pisanica
 15. Marina Krauthaker Lovrić, Peklenica, Bana Jelačića 8, P-6Y Mursko Središće
 16. Valentina Stojanovski, Kozari bok 1D, Zagreb, RC-6Z Križevci
 17. Tanja Bedeković, Dravska 10, Pitomača, RC-6S Pitomača
 18. Nenad Jakšić, Zvečaj 147, Duga Resa, RC-6T Karlovac
 19. Dalija Požgaj, Matije Gupca 24, Krapina, RC-6I Krapina
 20. Krunoslav Stolnik, Vinogradi 65, Virovitica
 21. Josipa Fusić, Ul. Grada Vukovara 49, Đurđevac, P-6Q Đurđevac
 22. Marija Kovačević, Tuk 101, Rovišće, P-6J Bjelovar
Drugi krug-izvučeni dobitnici

22 POKLON BON KTC PO 100,00 EUR
 1. Ivan Perković, Vel. Pisanica, Hrvatske Republike 14, RC-6P Velika Pisanica
 2. Sanja Varga Trakoštanec, Pribislavec, Ulica bana Josipa Jelačića 33, Čakovec, RC-6N Čakovec
 3. Stjepan Budoš, Ul. Vanje Radauša 3, Požega, RC-6K Požega
 4. Ivan Herjavić, Strossmayerov trg 2, Popovec, Sesvete, P-6V Vrbovec
 5. Martina Horvat, Sedlavica 61, RC-6S Pitomača
 6. Nadica Blažeka, Čehovec, Vrtna 15, Prelog, RC-6A Prelog
 7. Josip Majcenić, Rad. Orehovec 77A, RC-6I Krapina
 8. Narcisa Košutić-Smiljanić, Tarašćice 7, Koprivnica, RC-6F Koprivnica
 9. Štefica Šabak, Horvatsko 55, Ivanec, RC-6B Ivanec
 10. Nikola Hodak, Branimirova 33, Sirač, RC-6G Daruvar
 11. Božo Birač, Nazorova 111, Kutina, RC-6L Kutina
 12. Veronika Ujević, Dugače 13, Bosiljevo, RC-6T Karlovac
 13. Dragan Marenčić, G. Fodorvec 64, Križevci
 14. Vesna Marušić, M. Krleže 20, Bjelovar, P-6J Bjelovar
 15. Ranka Harar, Velika Črešnjevica 59, Pitomača, P-6Q Đurđevac
 16. Zdenka Šantak, Ul. Nazora 179, Slatina, RC-6D Slatina
 17. Rudolf Ilić, Bukovićka 15 c, Špišić Bukovica, Virovitica
 18. Ivana Šivalec, Donja Pačetina 145, Sv. Križ Začretje, RC-6M Zabok
 19. Stanko Pokos, Jakopovec, Varaždinska 125, Turčin, RC-6U Jalžabet
 20. Vera Horvat, Vratišinec, Novi Brodec 2, Mursko Središće, P-6Y Mursko Središće
 21. Tatjana Brabenec, Petrovec 41, Lekenik, RC-6C Sisak
 22. Dragutin Miklečić, Gl. bune 26, Križevci, RC-6Z Križevci
Glavna nagrada-izvučeni dobitnik
GLAVNA NAGRADA HYUNDAI KONA HEV FL 1,6 GDI
Marija Bratinščak, J. Bajkovca 138, Savska Ves, Čakovec, RC-6N Čakovec

Novosti u KTC-u

Prijavite se na newsletter

Budite uvijek u toku i ne propustite korisne informacije.