Nagradna igra KTC Poljoljekarne nagrađuju proljeće 2022.

Za sudjelovanje kupi jedan od odabranih proizvoda i osovji vrijedne nagrade.

Pravila nagradne igre

Nagradna igra održava se od 01.03.2022. do 30.04.2022.

Pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01.03. do 30.04.2022 godine ostvare kupnju odabranog proizvoda koji je uvjet sudjelovanja.

Uvjet sudjelovanje u prvom krugu (01.03. do 31.03. 2022.):
- sadnica kupine, ribiza ili jagode (Fragaria planta)
- vreća BC hibrida kukuruza 25 MK (BC institut)
- smjesa PPT-1 25 kg ili superkoncentrat za piliće PPT -DO -40% 25/1 (Koka Vindija)
- travna smjesa univerzalna 1 kg (Mladen commerce)
- Humokompovit H 1 50 l ( Agrohoblaj)

Uvjet sudjelovanje u drugom krugu (01.04. do 30.04. 2022.):
- Lucerna 1 kg (Marcon)
- Brostarter 10 kg (TSH Čakovec)
- Talisman Mural Pack za 2 ha (Genera)
- Plantella Balkonia 45 l (Unichem)
- Polyamin 1 l ili 0,2 l ili Polyfeed 9-12-36 200 g ili 20-20-20 200 g

Glavna nagrada –ŠKODA KAMIQ style 1,0 TSI
Nagrade u prvom krugu:  – 21 poklon bon KTC po 500,00 kn
Nagrade u drugom krugu:  – 21 poklon bon KTC po 1.000,00 kn
Pravila nagradne igre
Na temelju čl.69.Zakona o igrama  na  sreću  Nar. Nov. br. 87 -  2009., a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara  Nar. Nov. br.8  - 2010., uprava trgovačkog društva  KTC d.d. iz Križevaca, Ulica N. Tesle 18,  je dana  10. veljače 2022. godine, nakon  dobivenog  odobrenja  Ministarstva   financija  od 09.veljače  2022.  godine  donijela sljedeća
 
 
P R A V I L A   N A G R A D N E    I G R E
 
Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „KTC POLJOLJEKARNE nagrađuju -  nagradna igra proljeće 2022. godine“,  je KTC  d.d. N.Tesle 18,  Križevci, MB 3953467. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i nagrađivanja kupaca u maloprodaji SVIH POLJOLJEKARNI KTC..
 
Članak 2.
Nagradna igra održava se od  01.03.2022. do 30.04.2022.
 
Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, ur.broja i datuma izdavanja odobrenja biti će objavljena na internetskim stranicama tvrtke KTC.
 
Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi  građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01.03. do 30.04.2022. godine  ostvare kupnju odabranog proizvoda koji je uvjet sudjelovanja u pojedinom  krugu
(U SVIM KRUGOVIMA POTREBNO JE KUPITI SAMO JEDAN ODABRANI PROIZVOD)
 
1. krug - od 01.03. do 31.03. 2022. – uvjet sudjelovanje je
-sadnica kupine, ribiza ili jagode  (Fragaria planta)
-vreća BC hibrida kukuruza 25 MK (BC institut)
-smjesa PPT-1 25 kg  ili superkoncentrat za piliće PPT -DO -40% 25/1 (Koka Vindija)
- travna smjesa univerzalna 1 kg  (Mladen commerce)
-Humokompovit H 1 50 l ( Agrohoblaj)
 
 
2. krug - od 01.04. do 30.04. 2022. – uvjet sudjelovanja je
-lucerna 1 kg (Marcon)
-Brostarter 10 kg  (TSH Čakovec)
-Talisman Mural Pack za 2 ha ( Genera)
- Plantella Balkonia 45 l (Unichem)
- Polyamin 1 l ili  0,2 l  ili  Polyfeed 9-12-36  200 g ili  20-20-20 200 g
 
Na blagajni će kupac dobiti kopiju računa za kupljenu robu, na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke...
ime i prezime, adresu, broj telefona.
Ispunjenu kopiju  računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju.
 
Članak 5.
Svaki sudionik može u za to predviđene kutije na blagajnama KTC- a ubacivati  neograničeni broj ispunjenih kopija računa za sudjelovanje u nagradnoj igri.
 
Članak 6.
U nagradnoj  igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici KTC-a , te  članovi njihovih užih obitelji.
 
Članak 7.
Nagradni fond sastoji se od :.
1. KRUG- 21 poklon bona KTC po 500,00 kn...................................................10.500,00 kn
2.KRUG – 21 poklon bona KTC po  1.000,00 kn...............................................21.000,00 kn
                                                                                                                           31.500,00 kn
 
glavna nagrada – ULAZE RAČUNI OBA KRUGA
automobil ŠKODA KAMIQ style 1,0 TSI…………………………………   154.467,65  kn
 
 
                                                                Ukupno fond nagrada....................185.967,65  kn                 
NAGRADE NISU ZAMJENJIVE ZA NOVAC.  
                                     
Članak  8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se za svaki krug posebno po isteku perioda trajanja u Vrtnom centru
Križevci kako slijedi
 
a) za prvi krug izvlačenje je............................................ 14.04.2022.
b) za drugi krug izvlačenje je .....................................… 14.05.2022.
 
U slučaju da kopija računa nije uredno popunjena i ne sadrži propisane podatke, izvući će se druga kopija računa. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 3 predstavnika KTC-a  I JAVNI BILJEŽNIK .
 
 O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani  sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju.
 
Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena  NA KTC INTERNETSKIM STRANICAMA najkasnije 14 dana nakon izvlačenja..  Dobitnici  nagrada bit će telefonski obavješteni o dobivenoj nagradi u roku od 2 dana od izvlačenja ili pismeno u roku od 8 dana ako u međuvremenu ne podignu nagradu.
 
Članak 10.

Dobitnik  poklon bonove može iskoristiti u poljoljekarnama KTC  uz predočenje osobne iskaznice, te potpisivanje formulara o preuzimanju nagrade.. Glavnu nagradu dobitnik preuzima u Vrtnom centru KTC Križevci.
 
Članak 11.

Preuzimanjem  nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
 
Članak 12.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviđene nagradnim fondom , dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.
  
Članak 13.
Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne podignu svoje nagrade, priređivač ih je dužan pismeno izvjestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavjesti.Ako dobitnik ni u naknadnom roku
 ne podigne nagradu gubi na nju pravo , a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija .Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona /N.Novine 127/00/.
 
Članak 14.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri  sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom  i video materijalu.
 
Članak 15.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici  će o prekidu igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.
 
Članak 16.
Sudionik koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.
Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri a KTC d.d. ih objavi na svojim internetskim stranicama.
 
Članak 17.
U slučaju spora izmeđa priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud Križevci.
 
 
KLASA:UP/I-460-02/22-01/45
URBROJ: 513-07-21-01-22-2
 
Prvi krug-izvučeni dobitnici
21 poklon bon KTC po 500,00 kn
 1. Natalija Grđan, Ivanec, Ivanuševec 7, RC-6B Ivanec
 2. Josip Žižek, Štrigova, Prekopa 91, RC-6N Čakovec
 3. Ana Jalšovec Vratišinec, Mursko Središće, Crkvene 17, P-6Y Mursko Središće
 4. Oliver Stojčević, Jakšić, Treštanovci 5, RC-6K Požega
 5. Ivan Vrhovec, Jelerišće 19A, RC-6I Krapina
 6. Leon Koren, Zagreb, Zavidovićka 15, P-6J Bjelovar
 7. Ana Žufika, Kloštar Podravski, 1.svibnja 52, RC-6S Pitomača
 8. Božica Prebeg, Kutina, Selište 31, RC-6L Kutina
 9. Marijan Čavlaić, Karlovac, Turanjski Goljaki 24, RC-6T Karlovac
 10. Ivan Sabol, Vrbovec, I.G. Kovačića 1, P-6V Vrbovec
 11. Andrea Krivačić, V. Pisanica, Hrv. Mučenika 135, RC-6P
 12. Katarina Bodalec, Virje, Miholjanska 14, RC-6F Koprivnica
 13. Slavka Valečić, Daruvar, M. Gupca 130, RC-6G Daruvar
 14. Slava Lovrenčić, D. Kraljevec, Palinovec 117, RC-6A Prelog
 15. Nada Lukinec, Bočkovec 51, Križevci
 16. Drago Lukočević, Gradina, St. Brezovica M. Gupca 22, Virovitica
 17. Anica Stepić, Trgovišće, Jalšje 18A, RC-6M Zabok
 18. Đuro Halavuk, Nova Bukovica, Dobrović 6, RC-6D Slatina
 19. Ljiljana Novković, Križevci, Koprivnička 38, RC-6Z Križevci
 20. Jasminka Đermanović-Borota, Sisak, Slavonska 54, RC-6C Sisak
 21. Slađan Satončić, D. Kneginec, Braće Radića 5, RC-6U Jalžabet
Drugi krug-izvučeni dobitnici
21 poklon bon KTC po 1.000,00 kn
 1. Blaženka Ruganec, Ivanec Križevački 85, poljoljekarna 10 Križevci
 2. Slavko Holek, Koprivnica, Miklinovec 58, poljoljekarna 6F Koprivnica
 3. Snježana Kovač, Pitomača, Lj. Gaja 120, poljoljekarna 6S Pitomača
 4. Laura Cukar, Ivanec, Ivanečki Vrhovec 36A, poljoljekarna 6B Ivanec
 5. Marijan Stančin, Hrženica, Ulica Ludbreška 34, poljoljekarna 6A Prelog
 6. Darinka Antolić, Klanac 2b, Severin na Kupi, poljoljekarna 6T Karlovac
 7. Mihael Šmideral, Čemernica, Zagrebačka ulica 5, poljoljekarna Virovitica
 8. Ivanka Franković, Oroslavje, M. Prpića 16, poljoljekarna 6M Zabok
 9. Ivanka Kranjčec, Krapina, Kralja Tomislava 59, poljoljekarna 6I Krapina
 10. Anita Herenčić, Štrigova, Grabrovnik 30, poljoljekarna P-6Y Mursko Središće
 11. Ruža Horžinek, Kapela, Novi Skucani 18, poljoljekarna 6J Bjelovar
 12. Danica Novak, Gornji Hrašćan, Čakovečka 20, poljoljekarna 6N Čakovec
 13. Boro Savić, Gradec, Grabrić 25, poljoljekarna 6V Vrbovec
 14. Jasmina Matekalo, Slavonski Brod, Dalmatinska 14, poljoljekarna 6K Požega
 15. Brigita Starc, Križevci, Frana Supila 31, poljoljekarna 6Z Križevci
 16. Jasminka Kuharić, Lipovljani, Kolodvorska 21, poljoljekarna 6L Kutina
 17. Ankica Bereš, Velika Pisanica, Bjelovarska 2, poljoljekarna 6P Velika Pisanica
 18. Dušanka Lekić, SIsak, D. Cesarića 27, poljoljekarna 6C Sisak
 19. Zdenko Mezak, Feričanci, Valenovac 28, poljoljekarna 6D Slatina
 20. Lucija Benček, Jakopovec, Varaždinska 127, poljoljekarna 6U Jalžabet
 21. Mario Brus, Daruvar, Vrlika 23, poljoljekarna 6G Daruvar
Glavna nagrada-izvučeni dobitnik
Automobil - ŠKODA KAMIQ style 1,0 TSI
Antun Zobić, Strahoninec, Poljska 27, poljoljekarna 6N Čakovec

Novosti u KTC-u

Prijavite se na newsletter

Budite uvijek u toku i ne propustite korisne informacije.