Nagradna igra KTC poljoljekarne nagrađuju proljeće 2021.

Za sudjelovanje kupi jedan od odabranih proizvoda i osovji vrijedne nagrade.

Pravila nagradne igre

Nagradna igra održava se od 01.03.2021. do 30.04.2021.

Pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01.03. do 30.04.2021. godine ostvare kupnju odabranog proizvoda koji je uvjet sudjelovanja u pojedinom krugu
(U SVIM KRUGOVIMA POTREBNO JE KUPITI SAMO JEDAN ODABRANI PROIZVOD)

1. Krug - od 01.03. do 31.03. 2021. – uvjet sudjelovanje je:
- Sadnica breskve goli k. ili sadnica maline kont.
- Vreća BC hibrida kukuruza 25 MK
- Smjesa PPT-1 25kg ili superkoncentrat za piliće PPT-DO -40% 25/1
- Plantella Organik 25kg
- Univerzalna trava 1kg

2. Krug - od 01.04. do 30.04. 2020. – uvjet sudjelovanja je:
- Humokompovit H-3 floreo 45l
- Lucerna 1kg
- Polyamin 1l ili Polyamin 0,2l
- Motivell Profi Pack ili Motivell Com Pack
- Brostarter 10kg

Glavna nagrada – ŠKODA KAROQ EDITIO 2,0 TDI
Utješne nagrade 1. Krug – 21 poklon bona KTC po 500,00 kn
Utješne nagrade 2. Krug – 21 poklon bona KTC po 1.000,00 kn
Pravila nagradne igre
Na temelju čl.69.Zakona o igrama  na  sreću  Nar. Nov. br. 87 -  2009., a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara  Nar. Nov. br.8  - 2010., uprava trgovačkog društva  KTC d.d. iz Križevaca, Ulica N. Tesle 18,  je dana 16.02.2021. godine, nakon  dobivenog  odobrenja  Ministarstva   financija  od 01.veljače 2021.  godine  donijela sljedeća
 
 
P R A V I L A   N A G R A D N E    I G R E 
 
Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „KTC POLJOLJEKARNE nagrađuju -  nagradna igra proljeće 2021. godine“,  je KTC  d.d. N.Tesle 18,  Križevci, MB 3953467. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i nagrađivanja kupaca u maloprodaji SVIH POLJOLJEKARNI KTC..
 
Članak 2.
Nagradna igra održava se od  01.03.2021. do 30.04.2021.
 
Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, ur.broja i datuma izdavanja odobrenja biti će objavljena na internetskim stranicama tvrtke KTC.
 
Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi  građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01.03. do 30.04.2021. godine  ostvare kupnju odabranog proizvoda koji je uvjet sudjelovanja u pojedinom  krugu
(U SVIM KRUGOVIMA POTREBNO JE KUPITI SAMO JEDAN ODABRANI PROIZVOD)
 
1. krug - od 01.03. do 31.03. 2021. – uvjet sudjelovanje je
-sadnica breskve goli k.  ILI   sadnica maline  kont (Fragaria planta)
-vreća BC hibrida kukuruza 25 MK (BC institut)
-smjesa PPT-1 25 kg  ili superkoncentrat za piliće PPT -DO -40% 25/1 (Koka Vindija)
- plantella Organik 25 kg (Unichem Agro)
- univerzalna trava 1 kg  (Mladen commerce)
 
 
2. krug - od 01.04. do 30.04. 2020. – uvjet sudjelovanja je
-Humokompovit H-3 floreo 45 l
-lucerna 1 kg  (Marcon)
-Polyamin  1 l   ILI    Polyamin 0,2 l (Zeleni hit)
-Motivell  Profi  Pack ili Motivell  Com Pack (Orchem)
-Brostarter 10 kg  (TSH Čakovec)
 
Na blagajni će kupac dobiti kopiju računa za kupljenu robu, na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke...
ime i prezime, adresu, broj telefona.
Ispunjenu kopiju  računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju.
 
Članak 5.
Svaki sudionik može u za to predviđene kutije na blagajnama KTC- a ubacivati  neograničeni broj ispunjenih kopija računa za sudjelovanje u nagradnoj igri.
 
Članak 6.
U nagradnoj  igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici KTC-a , te  članovi njihovih užih obitelji.
 
 
Članak 7.
Nagradni fond sastoji se od :.
1. KRUG- 21 poklon bona KTC po 500,00 kn...................................................10.500,00 kn
2.KRUG – 21 poklon bona KTC po  1.000,00 kn...............................................21.000,00 kn
                                                                                                                           31.500,00 kn
 
glavna nagrada – ULAZE RAČUNI OBA KRUGA
automobil ŠKODA KAROQ EDITIO 2,0 TDI………………………………...166.078,00 kn
 
 
                                                                Ukupno fond nagrada....................197.578,00  kn                 
 
  NAGRADE NISU ZAMJENJIVE ZA NOVAC.  
                                    
 
 
Članak  8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se za svaki krug posebno po isteku perioda trajanja u Vrtnom centru
Križevci kako slijedi
 
a) za prvi krug izvlačenje je............................................ 15.04.2021.
b) za drugi krug izvlačenje je .....................................… 15.05.2021.
 
U slučaju da kopija računa nije uredno popunjena i ne sadrži propisane podatke, izvući će se druga kopija računa. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 3 predstavnika KTC-a  I JAVNI BILJEŽNIK .
 
 O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani  sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju.
 
Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena  NA KTC INTERNETSKIM STRANICAMA ODMAH NAKON IZVLAČENJA.  Dobitnici  nagrada bit će telefonski obavješteni o dobivenoj nagradi u roku od 2 dana od izvlačenja ili pismeno u roku od 8 dana ako u međuvremenu ne podignu nagradu.
 
Članak 10.
Dobitnik  poklone  preuzima u ROBNOM CENTRU KTC  uz predočenje osobne iskaznice, te potpisivanje formulara o preuzimanju nagrade.
 
Članak 11.
Preuzimanjem  nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
 
Članak 12.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviđene nagradnim fondom , dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika. 
 
Članak 13.
Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne podignu svoje nagrade, priređivač ih je dužan pismeno izvjestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavjesti.Ako dobitnik ni u naknadnom roku
 ne podigne nagradu gubi na nju pravo , a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija .Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona /N.Novine 127/00/.
 
Članak 14.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri  sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom  i video materijalu.
 
Članak 15.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici  će o prekidu igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.
 
Članak 16.
Sudionik koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri a KTC d.d. ih objavi na svojim intrnetskim stranicama.
 
Članak 17.
U slučaju spora izmeđa priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud Križevci.
 
 
KLASA:UP/i-460-02/21-01/27
URBROJ: 513-07-21-01-21-2
 
Prvi krug-izvučeni dobitnici
21 poklon bona KTC po 500,00 kn
 1. Eugen Horvat, Mala Pisanica 22, RC-6P Velika Pisanica
 2. Stjepan Knapić, Zamladinec 43, RC-6Z Križevci
 3. Milan Poljan, Narta 110, P-6J Bjelovar
 4. Ana Dergez, Kalinovac, Dravska 69, RC-6S Pitomača
 5. Anica Krčelić, Gušće, Kratečko 21, RC-6C Sisak
 6. Zvonko Juren, Čađavica, Šaševo 38, RC-6D Slatina
 7. Ivan Petek, Vadina, A. Peteka 12, RC-6M Zabok
 8. Ivan Kovačević, Požega, Dr. V. Mačeka 9, RC-6K Požega
 9. Kristina Rasonja, Križevci, Donji Cubinec 41, RC-Markovićeva
 10. Ivica Špehar, Mala Švarča 94, RC-6T, Karlovac
 11. Željko Tomljanović, Rezovac, Rezovački put 57, RC Virovitica
 12. Ante Koberac, Krapje 134, RC-6L Kutina
 13. Branko Čerkez, Vrbovec, Zagrebačka 134, P-6V Vrbovec
 14. Danica Zajec, Radobojski Bregi 51, RC-6I Krapina
 15. Bernarda Hamer, Selnica, Zrinskih 63, P-6Y Mursko Središće
 16. Ranka Stanković, Rasinja, Ludbreški Ivanec 20, RC-6F Koprivnica
 17. Mario Kovačić, Nedelišće, Varaždinska 44, RC-6N Čakovec
 18. Jurković Zdravko, Vukanović 106, RC-6N Čakovec
 19. Hinko Hluščika, G. Daruvar, Praška 13, RC-6G Daruvar
 20. Valent Gladović, Dubravec 93, RC-6B Ivanec
 21. Vladimir Meštrić, Presečno 65, RC-6U Jalžabet
Drugi krug-izvučeni dobitnici
21 poklon bona KTC po 1.000,00 kn
 1. Mihaela Bešan, Trg Petra Zrinskog 11, Vrbovec, P-6V Vrbovec
 2. Anđelka Novak, V. Nazora 8, Lopatinec, RC-6N Čakovec
 3. Željko Bengez, Podsusedsko dolje 41, RC-6M Zabok
 4. Ankica Marinović, Stara Lipa 26, Požega, RC-6K Požega
 5. Biserka Poje, Ivanečko Naselje 48, Ivanec, RC-6B Ivanec
 6. Josip Obadić, Cerje Jesenjsko 46, Gornje Jesenje, RC-6I Krapina
 7. Goran Cindrić, Cetingrad Grabarska 86, RC-6T Karlovac
 8. Valent Car, Obrež Kalnički 7, Orehovec, RC-6Z Križevci
 9. Vesna Dam, Vinički put 6, Koprivnica, RC-6F Koprivnica
 10. Josip Fičko, P. Sesvete, A. Mihanovića 5, RC-6S Pitomača
 11. Margita Džambas, Bukovčani 14, Lipik, RC-6G Daruvar
 12. Vesna Filković, Kozice 189, RC-6D Slatina
 13. Sanja Brletić, Bulinac 99, RC-6P Velika Pisanica
 14. Vladimir Kostrić, Tirol 13A, Hr. Kostajnica, RC-6C Sisak
 15. Nevenka Dobranić, Rudarska 4, Mursko Središće, P-6Y Mursko Središće
 16. Alojz Horvatić, Varaždinska 123, Jakopovec, RC-6U Jalžabet
 17. Branka Perlić, Stjepana Sanića 2, Lipovljani, RC-6L Kutina
 18. Darko Duvnjak, Podravska 52, Virovitica, Fitoapoteka Virovitica
 19. Vedran Znamenaček, Dežanovac 157, Daruvar, P-6J Bjelovar
 20. Josip Srbljinović, Selnica Miholečka28, Križevci, Markovićeva 64
 21. Katarina Šafanić, Vrtna 1, Lopatinec, RC-6N Čakovec
Glavna nagrada-izvučeni dobitnik
Glavna nagrada - ŠKODA KAROQ EDITIO 2,0 TDI
Zdravko Bakač, Sivica Duga 51, Podturen, RC-6N Čakovec

Novosti u KTC-u

Prijavite se na newsletter

Budite uvijek u toku i ne propustite korisne informacije.