Nagradna igra KTC poljoljekarne nagrađuju jesen 2022.

Ostvari kupnju odabranog proizvoda koji je uvjet sudjelovanja u pojedinom  krugu i sudjeluj u nagreadnoj igri.

Pravila nagradne igre

Nagradna igra održava se od 15.9. do 31.10.2022. godine.

Nagradni fond sastoji se od :
1. Glavna nagrada – Dacia Sandero Essential 1,0 TC e 90
2. 21 poklon bona KTC po  500,00 kn


Pravo sudjelovanja imaju svi  građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 15. do 31.10.2022. godine OSTVARE KUPNJU BC INSTITUT – 100 kg sjemena ozimih žitarica (pšenica, ječam, tritikale ili zob), GENERA Tornado Forte 1 litra ili Tornado Forte 5 litara, KOKOT ENO inox posuda  310 l ili kvasac  Vason VK ferm 20g, GRANARIUM  Travna smjesa universal Sun folija 1kg, HOLCIM Agrocal terra plus 25 kg.(uvjet je samo jedan proizvod)

Javno izvlačenje nagrada održat će se 12.11. 2022. ispred Vrtnog centra u Ulici N.Tesle
Pravila nagradne igre
Na temelju čl.69.Zakona o igrama  na  sreću  Nar. Nov. br. 87 -  2009., a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara  Nar. Nov. br.8  - 2010., uprava trgovačkog društva  KTC d.d. iz Križevaca, Ulica N. Tesle 18,  je dana 17.08.2022., nakon  dobivenog  odobrenja  Ministarstva   financija  od  09. kolovoza  2022.  godine  donijela sljedeća
 
P R A V I L A   N A G R A D N E    I G R E
Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „KTC POLJOLJEKARNE nagrađuju -  nagradna igra jesen 2022.  godine“,  je KTC  d.d. N.Tesle 18,  Križevci, MB 3953467. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i nagrađivanja kupaca u maloprodaji SVIH POLJOLJEKARNI KTC..
 
Članak 2
.
Nagradna igra održava se od  15.09.2022. do 31.10.2022.
 
Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, ur.broja i datuma izdavanja odobrenja biti će objavljena na internetskim stranicama tvrtke KTC.
 
Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi  građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 15.09. do 31.10.2022. godine,   ostvare kupnju odabranog proizvoda koji je uvjet sudjelovanja (uvjet je samo jedan proizvod)
 
           -BC INSTITUT – 100 kg sjemena ozimih žitarica (pšenica, ječam, tritikale ili zob)
           -GENERA Tornado Forte 1 litra ili Tornado Forte 5 litara
           -KOKOT ENO inox posuda  310 l  ILI kvasac  Vason VK ferm 20 G
           -GRANARIUM  Travna smjesa universal Sun folija 1 kg
           -HOLCIM Agrocal terra plus 25 kg
          
 
Na blagajni će kupac dobiti kopiju računa za kupljenu robu, na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke...
ime i prezime, adresu, broj telefona.
Ispunjenu kopiju  računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju.
 
Članak 5.
Svaki sudionik može u za to predviđene kutije na blagajnama KTC- a ubacivati  neograničeni broj ispunjenih kopija računa za sudjelovanje u nagradnoj igri.
 
Članak 6.
U nagradnoj  igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici KTC-a , te  članovi njihovih užih obitelji.
 
Članak 7.
Nagradni fond sastoji se od :.
1. Utješne nagrade – 21 poklon bona KTC po  500,00 kn………………….…….....10.500,00 kn
2. Glavna nagrada – Dacia Sandero Essential 1,0 TC e 90……….……………....103.535.00 kn
 
                                                                Ukupno fond nagrada...........……….......114.035,00 kn                  
 
NAGRADE NISU ZAMJENJIVE ZA NOVAC.  
                                    
Članak  8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se  12.11.2022. u Križevcima, ispred Vrtnog centra u Ulici N.Tesle.
U slučaju da kopija računa nije uredno popunjena i ne sadrži propisane podatke, izvući će se druga kopija računa. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 3 predstavnika KTC-a  I JAVNI BILJEŽNIK .
 O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani  sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju.
 
Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena  NA KTC INTERNETSKIM STRANICAMA ODMAH NAKON IZVLAČENJA.  Dobitnici  nagrada bit će telefonski obavješteni o dobivenoj nagradi u roku od 2 dana od izvlačenja ili pismeno u roku od 8 dana ako u međuvremenu ne podignu nagradu.
 
Članak 10.
Dobitnik  poklone  preuzima u Poljoljekarni  KTC  uz predočenje osobne iskaznice, te potpisivanje formulara o preuzimanju nagrade.
 
Članak 11.
Preuzimanjem  nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
 
Članak 12.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviđene nagradnim fondom , dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.
 
Članak 13.

Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne podignu svoje nagrade, priređivač ih je dužan pismeno izvjestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavjesti.Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo , a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija .Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona /N.Novine 127/00/.
 
Članak 14.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri  sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom  i video materijalu.
 
Članak 15.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici  će o prekidu igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.
 
Članak 16.
Sudionik koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri a KTC d.d. ih objavi na svojim intrnetskim stranicama.
 
Članak 17.
U slučaju spora izmeđa priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud Križevci.
 
KLASA:UP/I-460-02/22-01/343
URBROJ:  513-07-21-01-22-2
Izvučeni dobitnici
DACIA SANDERO ESSENTIAL 1,0 TC e 90
Franjo Klekar, Hrastovljani 141, RC-6A Prelog,

21 POKLON BON KTC PO 500,00 KN
 1. Ines Sabljak, Stari Gradac, M. Tita 30, RC-6S Pitomača
 2. Predrag Magić, Varaždinska 122, Donji Kućan, Varaždin, RC-6U Jalžabet
 3. Nikola Nekić. A. Starčevića 5, Slatina, RC-6D Slatina
 4. Ana Palnec, M. Gupca 59, Mursko Središće, P-6Y Mursko Središće
 5. Mladen Grabić, Sela 212, Sela, RC-6C Sisak
 6. Marko Martinčić, Primorska 22, Požega, RC-6K Požega
 7. Ivan Hiržin, Klekovnik 149A, RC-6 Ivanec
 8. Stjepan Štefoić, Bočkovec 85, Križevci
 9. Zdravko Bosak, Dubovec 67, Gornja Stubica, RC-6M Zabok
 10. Željka Lipovac, A. Šenoe 19a, Bjelovar, P-6J Bjelovar
 11. Katarina Keireš, Trg Kralja Petra Krešimira IV 2/1, Daruvar, RC-6G Daruvar
 12. Marija Razlog, Petra Berislavića 40, Virovitica, Virovitica
 13. Damir Pavleković, Apatovec, Brežanci 23, RC-6Z Križevci
 14. Đuro Baranašić, Franciškovićeva 89, Veliki Grđevac, RC-6P Velika Pisanica
 15. Ivica Arambašić, Bartola Kašića 99, Slavonski Brod, RC-6L Kutina
 16. Vesna Cirkvenčić, Orehovica, RC-6A Prelog
 17. Mario Kunštek, Petrovsko 8, Petrovsko, RC-6I Krapina
 18. Jana Salopek, Brezani 72, RC-6T Karlovac
 19. Slavko Holek, Miklinovec 58, Koprivnica, RC-6F Koprivnica
 20. Ivan Gradečki, Gradečki Pavlovec 143, Gradec, P-6V Vrbovec
 21. Stjepan Novak, Slakovec 79, Nedelišće, RC-6N Čakovec

Novosti u KTC-u

Prijavite se na newsletter

Budite uvijek u toku i ne propustite korisne informacije.