Nagradna igra KTC poljoljekarne nagrađuju jesen 2021.

Za sudjelovanje kupi jedan odabranog  proizvoda i osvoji vrijedne nagrade.

Pravila nagradne igre

Nagradna igra održava se od 13.09.2021. do 30.10.2021.

Pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 13.09. do 30.10.2021. godine ostvare kupnju odabranog proizvoda koji je uvjet sudjelovanja.

Uvjet sudjelovanje je:
- BC INSTITUT – 100 kg sjemena ozimih žitarica (pšenica, ječam, tritikale ili zob)
- GENERA - Tornado Forte 1 litra ili Tornado Forte 5 litara
- KOKOT ENO - Inox posuda 310 litara ili Kvasac VASON VK FERM 20 g
- GRANARIUM - Lucerna 1 kg
- HOLCIM - Agrocal terra plus 25 kg
- PETROKEMIJA - 50 KG Gnojiva (NPK 15:15:15 ili UREA ili KAN ili NPK 7:20:30)

Glavna nagrada – Dacia Duster Essential 1,0
Utješne nagrade – 21 poklon bon KTC po 1.000,00 kn
Pravila nagradne igre
Na temelju čl.69.Zakona o igrama  na  sreću  Nar. Nov. br. 87 -  2009., a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara  Nar. Nov. br.8  - 2010., uprava trgovačkog društva  KTC d.d. iz Križevaca, Ulica N. Tesle 18,  je dana 19.08.2021., nakon  dobivenog  odobrenja  Ministarstva   financija  od  28. srpnja 2021.  godine  donijela sljedeća
 
P R A V I L A   N A G R A D N E    I G R E

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „KTC POLJOLJEKARNE nagrađuju -  nagradna igra jesen 2021.  godine“,  je KTC  d.d. N.Tesle 18,  Križevci, MB 3953467. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i nagrađivanja kupaca u maloprodaji SVIH POLJOLJEKARNI KTC..
 
Članak 2.
Nagradna igra održava se od  13.09.2021. do 30.10.2021.
 
Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, ur.broja i datuma izdavanja odobrenja biti će objavljena na internetskim stranicama tvrtke KTC.
 
Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi  građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 13.09. do 30.10.2021. godine,   ostvare kupnju odabranog proizvoda koji je uvjet sudjelovanja (uvjet je samo jedan proizvod)
 
           -BC INSTITUT – 100 kg sjemena ozimih žitarica (pšenica, ječam, tritikale ili zob)
           -GENERA Tornado Forte 1 litra ili Tornado Forte 5 litara
           -KOKOT ENO inox posuda  310 l  ILI KVASAC VASON VK FERM 20 G
           -GRANARIUM Lucerna 1 kg
           -HOLCIM Agrocal terra plus 25 kg
          - PETROKEMIJA  - 50 KG GNOJIVA (NPK 15:15:15  ili UREA ili KAN ili NPK 7:20:30)
 
Na blagajni će kupac dobiti kopiju računa za kupljenu robu, na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke...
ime i prezime, adresu, broj telefona.
Ispunjenu kopiju  računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju.
 
Članak 5.
Svaki sudionik može u za to predviđene kutije na blagajnama KTC- a ubacivati  neograničeni broj ispunjenih kopija računa za sudjelovanje u nagradnoj igri.
 
Članak 6.
U nagradnoj  igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici KTC-a , te  članovi njihovih užih obitelji.
 
Članak 7.
Nagradni fond sastoji se od :.
1. Utješne nagrade – 21 poklon bona KTC po  1.000,00 kn………………….…….....21.000,00 kn
2. Glavna nagrada – Dacia Duster Essential  1,0…………….……….……………..106.191,75 kn
 
                                                                Ukupno fond nagrada...........……….......127.191,75 kn                 
 
  NAGRADE NISU ZAMJENJIVE ZA NOVAC.  
                                    
Članak  8.

Javno izvlačenje nagrada održat će se  11.11.2021. u Križevcima, ispred Vrtnog centra u Ulici N.Tesle.
U slučaju da kopija računa nije uredno popunjena i ne sadrži propisane podatke, izvući će se druga kopija računa. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 3 predstavnika KTC-a  I JAVNI BILJEŽNIK .
 O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani  sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju.
 
Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena  NA KTC INTERNETSKIM STRANICAMA ODMAH NAKON IZVLAČENJA.  Dobitnici  nagrada bit će telefonski obavješteni o dobivenoj nagradi u roku od 2 dana od izvlačenja ili pismeno u roku od 8 dana ako u međuvremenu ne podignu nagradu.
 
Članak 10.

Dobitnik  poklone  preuzima u Poljoljekarni  KTC  uz predočenje osobne iskaznice, te potpisivanje formulara o preuzimanju nagrade.
 
Članak 11.
Preuzimanjem  nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
 
Članak 12.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviđene nagradnim fondom , dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.
 
Članak 13.
Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne podignu svoje nagrade, priređivač ih je dužan pismeno izvjestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavjesti.Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo , a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija .Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona /N.Novine 127/00/.
 
Članak 14.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri  sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom  i video materijalu.
 
Članak 15.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici  će o prekidu igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.
 
Članak 16.
Sudionik koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri a KTC d.d. ih objavi na svojim intrnetskim stranicama.
 
Članak 17.
U slučaju spora izmeđa priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud Križevci.
 
KLASA:UP/I-460-02/21-01/324
URBROJ: 513-07-21-01-21-2
 

Novosti u KTC-u

Prijavite se na newsletter

Budite uvijek u toku i ne propustite korisne informacije.