Nagradna igra KTC Dobra kob nagrađuje

Ostvari kupnju bilo kojeg Deerhunter artikla i osvoji štap za pucanje Deerhunter M440.

Pravila nagradne igre


Nagradna igra održava se od 29.5. do 24.6.2023. godine.

Pravo sudjelovanja imaju svi  građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 29.05. do 24.06.2023. godine OSTVARE KUPNJU  bilo kojeg DEERHUNTER  artikla.

GLAVNA NAGRADA: ŠTAP ZA PUCANJE DEERHUNTER M440

Javno izvlačenje nagrada održano je 26.6.2023. u Upravi KTC d.d.
Pravila nagradne igre
Na temelju čl.69.Zakona o igrama  na  sreću  Nar. Nov. br. 87 -  2009., a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara  Nar. Nov. br.8  - 2010., uprava trgovačkog društva  KTC d.d. iz Križevaca, Ulica N. Tesle 18, je dana 23-svibnja 2023., nakon  dobivenog  odobrenja  Ministarstva   financija   od  22.svibnja  2023.  godine donijela
 
P R A V I L A      N A G R A D N E    I G R E
 
Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „KTC DOBRA KOB NAGRAĐUJE“,  je KTC  d.d. N.Tesle 18,  Križevci, MB 3953467. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i nagrađivanja kupaca u lovačkoj trgovini *Dobra kob*, N.Tesle 18, Križevci.
 
Članak 2.
Nagradna igra održava se  od  29.05.  do  24.06. 2023. godine.
 
Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, ur.broja i datuma izdavanja odobrenja biti će objavljena na internetskim stranicama tvrtke KTC.
 
Članak 4.

Pravo sudjelovanja imaju svi  građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 29.05. do 24.06.2023. godine OSTVARE KUPNJU  bilo kojeg DEERHUNTER  artikla..
 Na blagajni će dobiti  kopiju računa za kupljenu robu,  na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke...
ime i prezime, adresu, broj telefona.
Ispunjenu kopiju  računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju.
 
Članak 5.

Svaki sudionik može u za to predviđene kutije na blagajnama KTC- a ubacivati  neograničeni broj ispunjenih kopija računa za sudjelovanje u nagradnoj igri.
 
Članak 6.
U nagradnoj  igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici KTC-a , te  članovi njihovih užih obitelji.
 
Članak 7. 
Nagradni fond sastoji se od  jedne nagrade:
 
ŠTAP ZA PUCANJE DEERHUNTER M440…………………………….153,83 EURA
                         
Članak  8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se  26.06. 2023.  u  Upravi KTC d.d.
U slučaju da kopija računa nije uredno popunjena i ne sadrži propisane podatke, izvući će se druga kopija  računa. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 3 predstavnika KTC-a .
O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani  sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju.
 
Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena  na  KTC INTERNETSKIM STRANICAMA najkasnije u roku od 14 dana od izvlačenja.  Dobitnik nagrade bit će kontaktirani telefonom ili pismeno obavješteni o dobivenoj nagradi u roku od 8 dana od izvlačenja.
 
Članak 10.
Preuzimanjem  nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
 
Članak 11.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviđene nagradnim fondom , dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.
 
Članak 12.
Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne podignu svoje nagrade, priređivač ih je dužan pismeno izvjestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavjesti.Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo , a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija .Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona /N.Novine 127/00/.
 
Članak 13.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri  sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom  i video materijalu.
 
Članak 14.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici  će o prekidu igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.
 
Članak 15.

Sudionik koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri a KTC d.d. ih objavi na svojim intrnetskim stranicama.
 
Članak 16.
U slučaju spora izmeđa priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud Križevci.
 
KLASA:UP/I-460-02/23-01/246
URBROJ: 513-07-21-01-23-2
Zagreb, 22.svibnja 2023.
Izvučeni dobitnik

ŠTAP ZA PUCANJE DEERHUNTER M440
  1. Stjepan Kelemen, Dedina 25, Križevci, Dobra kob-lovački dućan

Novosti u KTC-u

Prijavite se na newsletter

Budite uvijek u toku i ne propustite korisne informacije.