Nagradna igra KTC benzinske postaje nagrađuju 2022.

Ostvari jednokratnu kupnju u iznosu od 250,00 kn ili više na bilo kojoj KTC benzinskoj postaji i sudjeluj u nagradnoj igri.

Pravila nagradne igre

Nagradna igra održava se od 14.02.2022 do 18.12.2022.

Prvi krug traje od 14.02. do 30.04.2022.
Drugi krug traje od 01.05. do 31.07.2022.
Treći krug traje od 01.08. do 31.10.2022.
Četvrti krug traje od 01.11. do 18.12.2022.

Pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 14.02.2022. do 18.12.2022. godine ostvare jednokratnu kupnju u iznosu od 250,00 kn ili više na bilo kojoj KTC benzinskoj postaji.

Nagrade svakog kruga: 10 x Diners kartica po 1.000,00 kn
Glavna nagrada: 1 x Diners kartica od 10.000,00 kn

Završno izvlačenje nagrada biti će 23.12.2022. u 11 sati, u Upravi tvrtke, N. Tesle 18, Križevci.
Pravila nagradne igre
Na temelju čl.69.Zakona o igrama  na  sreću  Nar. Nov. br. 87 -  2009., a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara  Nar. Nov. br.8  - 2010., uprava trgovačkog društva  KTC d.d. iz Križevaca, Ulica N. Tesle 18, je dana .08.veljače 2022. godine, nakon dobivenog  odobrenja  Ministarstva   financija  od  07.02.2022.  godine  donijela sljedeća
 
P R A V I L A      N A G R A D N E    I G R E

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom  KTC BENZINSKE POSTAJE NAGRAĐUJU je KTC  d.d. N.Tesle 18,  Križevci, MB 3953467. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i nagrađivanja kupaca  na  benzinskim postajama  KTC
 
Članak 2.
Nagradna igra održava se  od  14.02. 2022  do 18.12.2022..
 
Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, ur.broja i datuma izdavanja odobrenja biti će objavljena na internetskim stranicama tvrtke KTC.
 
Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi  građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 14.02.2022. do 18.12.2022..godine OSTVARE JEDNOKRATNU KUPNJU GORIVA u iznosu od 250,00  kn i više na bilo kojoj benzinskoj postajinu  KTC.
Na blagajni će dobiti  kopiju računa za kupljenu robu , na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke...
ime i prezime, adresu, broj telefona.
Ispunjenu kopiju  računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju.
 
 
Članak 5.
Svaki sudionik može u za to predviđene kutije na blagajnama KTC- a ubacivati  neograničeni broj ispunjenih kopija računa za sudjelovanje u nagradnoj igri.
 
Članak 6.
U nagradnoj  igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici KTC-a , te  članovi njihovih užih obitelji.
 
Članak 7.
Nagradni fond sastoji se od
1. krug – 14.02.- 30.04.2022.  ………………………………..….. 10 Diners kartica po 1.000,00 kn
2. krug -  01.05. -31.07.2022.  .......……………………...………  10 Diners kartica  po 1.000,00 kn
3. krug – 01.08.- 31.10.2022.  ......………………………….….... 10 Diners kartica  po 1.000,00 kn
4. krug – 01.11.. - 18.12.2022.    ..………………………….….… 10 Diners kartica po 1.000,00 kn
Ukupno 40 Diners kartica po 1.000,00 kn…………………………………………….40.000,00 kn
(iskoristivo u KTC  supermarketima, restoranima , poljoljekarnama  i benzinskim postajama)
GLAVNA NAGRADA (završno izvlačenje- sudjeluju svi računi iz sva 4 kruga)
Diners kartica   u vrijdnosti  od  10.000,00 kn
UKUPNO FOND NAGRADA.................................................................................50.000,00 kn
                                        
Članak  8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se u Upravi tvrtke, N. Tesle 18, Križevci
1. KRUG – 10.05.2022. u 11 sati
2.KRUG – 10.08.2022. u 11 sati
3.KRUG – 10.11.2022. u 11 sati
4.KRUG – 23.12.2022. u 11 sati
U slučaju da kopija računa nije uredno popunjena i ne sadrži propisane podatke, izvući će se druga kopija  računa. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od javnog bilježnikai 3  predstavnika KTC-a. O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani  sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju.
 
Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena  NA KTC INTERNETSKIM STRANICAMA najkasnije u roku od 10 dana nakon izvlačenja.  Dobitnici  nagrada bit će telefonski obavješteni o dobivenoj nagradi u roku od 14 dana od izvlačenja ili pismeno u roku od 14 dana ako u međuvremenu ne podignu nagradu.Rok za preuzimanje nagrada je 30 dana.
 
Članak 10.
Dobitnici Diners kartice preuzimaju putem pošte nakon što ispune potrebnu dokumentaciju prema traženju Diners Cluba i nakon što kartice budu izrađene (najviše 30 dana od izvlačenja)

Članak 11.
Preuzimanjem  nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
 
Članak 12.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviđene nagradnim fondom , dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.
 
Članak 13.
Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne podignu svoje nagrade, priređivač ih je dužan pismeno izvjestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavjesti.Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo , a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija .Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona /N.Novine 127/00/.
 
Članak 14.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri  sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom  i video materijalu.
 
Članak 15.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici  će o prekidu igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.
 
Članak 16.
Sudionik koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri a KTC d.d. ih objavi na svojim intrnetskim stranicama.
 
Članak 17.
U slučaju spora izmeđa priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud Križevci.
 
KLASA:UP/I-460-02/22-01/32
URBROJ: 513-07-21-01-22-2
Prvi krug-izvučeni dobitnici
10 x Diners kartica po 1.000,00 kn
 1. Sović Stjepan, Gornja Stubica, Banšćica 1b, P-4G Zabok
 2. Tessari Mladen, Lipik, Frankopanska 52, RC 4E Pakrac
 3. Bais Miroslav, Jalžabet, Vinogradska 16, RC-4K Jalžabet
 4. Mercluft Darko, Prekopakra, Matkovec 37, RC 4E Pakrac
 5. Dačnik Josip, Mihovljan 360A, RC-4F Krapina
 6. Ružić Marin, Šemovec, Koprivnička 41, RC-4J Varaždin
 7. Horvat Romina, Jalžabet, Novakovec, Vinogradska 2, RC-4J Varaždin
 8. Benić Zvonko, Požega, K.Krešimira 47, RC-4H Požega
 9. Lehpamer Vinko, Slatina, M. Trnine 49, P-4A Virovitica
 10. Kokić Vanja, Kaštel Novi, Cesta Pape I. Pavla II 311, RC 4E Pakrac
Drugi krug-izvučeni dobitnici
10 x Diners kartica po 1.000,00 kn
 1. Mario Husnjak, Brodarovec 23, Maruševec, Rc-4d Ivanec
 2. Antonio Raić, Miroslava Krleže 224, Bjelovar, P-4l Vrbovec
 3. Ida Novak, M. Gupca 44, Zabok, Rc-4d Ivanec
 4. Zvonko Bedenik, V. Nazora 69, Petrijanec, Rc-4d Ivanec
 5. Dragutin Tušek, Jazvine 26a, Radoboj, Rc-4f Krapina
 6. Darko Barišić, Donje Mrzlo Polje 105, P-4t Karlovac
 7. Ivan Ladušić-Hanzir, Otrovanec 129, Pitomača, Rc-4i Pitomača
 8. Dragica Rizzi, Dr. Milana Nemičića 10, Karlovac, Rcp-4t Karlovac
 9. Milan Kozina, Petrovski Vidovec 7, Rc-4f Krapina
 10. Đuro Mičuda, I. Mažuranića 58, Vrbovec, P-4l Vrbovec
Treći krug-izvučeni dobitnici
10 x Diners kartica po 1.000,00 kn
 1. Valentina Zajec Škrebek, Miholec 102, Sv.P.Orehovec, RC-15 Križevci
 2. Sanja Žiher, Karane 84, Križevci, RC-15 Križevci
 3. Tomislav Kalauz, Majstora Radovana 32, Zagreb, RC-15 Križevci
 4. Marija Blažević, Ulica Svetog Roka 26, Osijek, RC-4I Pitomača
 5. Milan Gorup, Petrovsko 18, Petrovsko, RC-4F
 6. Franjo Plečko, Selno 103, Krapinske Toplice, P-46 Zabok
 7. Danijela Kovač, Ivana Zajca 10, Virovitica, P-4A Virovitica
 8. Milan Kovačević, Golobrdci 55, Požega, RC-4H Požega
 9. Marina Šerbeđija, Antuna Mihanovića 9, Podravske Sesvete, , RC-4I Pitomača
 10. Marina Rihtarić, Stjepana Širca 23, Pakrac, RC-4E Pakraca
Četvrti krug-izvučeni dobitnici
10 x Diners kartica po 1.000,00 kn
 1. Danica Križek, Vuglovec 84, Ivanec, RC-4D
 2. Damir Makšan, Varaždinska 43, Jakopovec, Turčin, RC-4J Varaždin
 3. Mirjana Vincek,Varaždinska 62, Trnovec, Trnovec Bartolovečki, RC-4K Jalžabet
 4. Natalija Husnjak, Brodarevec 23, Maruševec, RC-4D Ivanec
 5. Robert Jurman, Škarićevo 40, Krapina, RC-4F Krapina
 6. Danijel Begović, Tina Ujevića 45, Pitomača, RC-4I Pitomača
 7. Mario Jakobović, Julija Kempfa 53, Požega, RC-4H Požega
 8. Josip Gojak, Stara cesta 25, Duga Resa, P-4T Karlovac
 9. Štefica Valent, Imbriovec 37a, Đelekovec, RC-4B Koprivnica
 10. Marijan Štabić, Donja Glogovnica 62, Križevci, RC-15 Križevci
Glavna nagrada-izvučeni dobitnik
10 x Diners kartica po 10.000,00 kn
Zdravko Milek, Milekovo Selo 17, Donja Stubica, P-4G Zabok

Novosti u KTC-u

Prijavite se na newsletter

Budite uvijek u toku i ne propustite korisne informacije.