Nagradna igra KTC benzinska Đurđevac nagrađuje

Ostvare jednokratnu kupnju goriva u iznosu od 30,00 eur (226,00 kn) ili više na  benzinskoj postaji  KTC Đurđevac i sudjelouj u nagradnoj igri.

Pravila nagradne igre

Nagradna igra održava se od 1.3. do 31.3.2023. godine.

Pravo sudjelovanja imaju svi  građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01.03.2023. do 08.04.2023. godine ostvare jednokratnu kupnju goriva u iznosu od 30,00 eur (226,00 kn) ili više na  benzinskoj postaji  KTC Đurđevac.

Nagradani fond sasatoji se od:
1. nagrada: E- romobil Neon
2.-4. nagrada:poklon bon u vrijednosti po 100,00 eur

Javno izvlačenje nagrada održat će se u Đurđevcu na benzinskoj postaji 11.04.2023. u 10 sati.
Pravila nagradne igre
Na temelju čl.69.Zakona o igrama  na  sreću  Nar. Nov. br. 87 -  2009., a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara  Nar. Nov. br.8  - 2010., uprava trgovačkog društva  KTC d.d. iz Križevaca, Ulica N. Tesle 18, je dana 28.veljače 2023. godine, nakon dobivenog  odobrenja  Ministarstva   financija  od  27.veljače  2023.  godine  donijela sljedeća
 
P R A V I L A      N A G R A D N E    I G R E

Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom  KTC BENZINSKA POSTAJA ĐURĐEVAC NAGRAĐUJE je KTC  d.d. N.Tesle 18,  Križevci, MB 3953467. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i nagrađivanja kupaca  na  benzinskoj postaji  KTC Đurđevac.
 
Članak 2.
Nagradna igra održava se  od  01.03.2023. do 08.04.2023..
 
Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, ur.broja i datuma izdavanja odobrenja biti će objavljena na internetskim stranicama tvrtke KTC.
 
Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi  građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01.03..2023. do 08.04.2023..godine OSTVARE JEDNOKRATNU KUPNJU GORIVA u iznosu od 30,00 eur (226,00 kn) ili više na  benzinskoj postaji  KTC Đurđevac.
Na blagajni će dobiti  kopiju računa za kupljenu robu , na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke...
ime i prezime, adresu, broj telefona.
Ispunjenu kopiju  računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju.
 
Članak 5.
Svaki sudionik može u za to predviđene kutije na blagajnama KTC- a ubacivati  neograničeni broj ispunjenih kopija računa za sudjelovanje u nagradnoj igri.
 
Članak 6.
U nagradnoj  igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici KTC-a , te  članovi njihovih užih obitelji.
 
Članak 7.
Nagradni fond sastoji se od
1. nagrada :  E- romobil Neon……………………..…...318,49 eur
2.- 4 nagrada : poklon bon u vrijednosti po100,00 eur
                                   ukupno     ………………………...300,00 eur
UKUPNO FOND NAGRADA ………………………….618,49 eur (4.660,00 kn)
                                        
Članak  8. .
Javno izvlačenje nagrada održat će se u Đurđevcu na benzinskoj postaji 11.04.2023. u 10 sati.
U slučaju da kopija računa nije uredno popunjena i ne sadrži propisane podatke, izvući će se druga kopija  računa. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od  3  predstavnika KTC-a. O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani  sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju.
 
Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena  NA KTC INTERNETSKIM STRANICAMA najkasnije u roku od 10 dana nakon izvlačenja.  Dobitnici  nagrada bit će telefonski obavješteni o dobivenoj nagradi u roku od 14 dana od izvlačenja ili pismeno u roku od 14 dana ako u međuvremenu ne podignu nagradu.Rok za preuzimanje nagrada je 30 dana.
 
Članak 10.
Preuzimanjem  nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
 
Članak 11.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviđene nagradnim fondom , dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.
 
Članak 12.
Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne podignu svoje nagrade, priređivač ih je dužan pismeno izvjestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavjesti.Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo , a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija .Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona /N.Novine 127/00/.
 
Članak 13.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri  sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom  i video materijalu.
 
Članak 14.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici  će o prekidu igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.
 
Članak 15.
Sudionik koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri a KTC d.d. ih objavi na svojim intrnetskim stranicama.
 
Članak 16.
U slučaju spora izmeđa priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud Križevci.
 
KLASA:up/i-460-02/23-01/81
URBROJ: 513-07-21-01-23-2
Izvučeni dobitnici
Električni romobil Neon 8,5"
Janja Divković, Molve Ledine 6, Molve

Poklon bon 100,00 EUR
Danijel Petrović, Mičetinac 79, Mičetinac, Đurđevac
Josip Zglavnik, Tina Ujevića 38, Đurđevac
Kristina Čižmešinkin, Medvedička 138, Novo Virje

Novosti u KTC-u

Prijavite se na newsletter

Budite uvijek u toku i ne propustite korisne informacije.