Nagradna igra "Dukat i KTC nagrađuju"

Kupi barem jedan proizvod marke Dukat, President ili Galbani i osvoji glavnu nagradu automobil Škoda Fabia Ambition 1,0 TSI ili jedan od 10 poklon paketa u vrijednosti od 20 €.

Pravila nagradne igre

Nagradna igra održava se od 01.3. do 31.3.2024.

Pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01. do 31.3.2024. godine ostvare kupnju barem jednog proizvoda marke Dukat, President ili Galbani.
 

Na blagajni će dobiti kopiju računa za kupljenu robu, na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke:
  1. Ime i prezime, adresu, broj telefona
  2. Ispunjenu kopiju  računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju

GLAVNA NAGRADA: ŠKODA FABIA AMBITION 1,0 TSI
UTJEŠNE NAGRADE: 10 poklon paketa u vrijednosti po 20 EUR
 
Pravila nagradne igre
Na temelju čl.69.Zakona o igrama na sreću Nar. Nov. br. 87 - 2009., a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara Nar. Nov. br.8 - 2010., uprava trgovačkog društva KTC d.d. iz Križevaca, Ulica N. Tesle 18, je dana 29.02.2024., nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija od 08.veljače 2024. godine donijela
 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „DUKAT I KTC NAGRAĐUJU“, je KTC d.d. N.Tesle 18,
Križevci, MB 3953467. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i nagrađivanja kupaca
u svim supermarketima KTC.
 
Članak 2.
Nagradna igra održava se od 01.03. do 31.03. 2024. godine.
 
Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, ur.broja i datuma izdavanja odobrenja biti će objavljena na
internetskim stranicama tvrtke KTC.
 
Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01. do 31.03.2024. godine
OSTVARE KUPNJU BAREM JEDNOG PROIZVODA MARKE DUKAT, PRESIDENT ili GALBANI.
Na blagajni će dobiti kopiju računa za kupljenu robu, na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke...
ime i prezime, adresu, broj telefona.
Ispunjenu kopiju računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju.
 
Članak 5.
Svaki sudionik može u za to predviđene kutije na blagajnama KTC- a ubacivati neograničeni broj
ispunjenih kopija računa za sudjelovanje u nagradnoj igri.
 
Članak 6.
U nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici KTC-a i Dukat-a, te članovi njihovih užih obitelji.
 
Članak 7.
Nagradni fond sastoji se od
1. Glavna nagrada
Aautomobil Škoda Fabia Ambition 1,0 TSI…………….……………………...…...20.000,01 EUR
 
2.- 11 . Utješne nagrade
10 poklon paketa u vrijednosti po 20 EUR…………………………………...……..200,00 EUR
 
Ukupno fond nagrada……………………………..…………………………20.200,01 EUR
 
Članak 8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se 12. 04. 2024 u Upravi KTC d.d.
U slučaju da kopija računa nije uredno popunjena i ne sadrži propisane podatke, izvući će se druga
kopija računa. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 3 predstavnika KTC-a i javnog
bilježnika. O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani sudionici imaju pravo prisustvovati
javnom izvlačenju.
 
Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena na KTC INTERNETSKIM STRANICAMA najkasnije u roku od 14 dana
od izvlačenja. Dobitnici nagrada bit će kontaktirani telefonom ili pismeno obavješteni o dobivenoj
nagradi u roku od 8 dana od izvlačenja.
 
Članak 10.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
 
Članak 11.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviđene nagradnim
fondom , dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.
 
Članak 12.
Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne podignu svoje nagrade, priređivač
ih je dužan pismeno izvjestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti
kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavjesti.Ako dobitnik ni u naknadnom roku
ne podigne nagradu gubi na nju pravo , a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti
Ministarstvu financija .Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona /N.Novine
127/00/.
 
Članak 13.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada,
njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u
tiskovnom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.
 
Članak 14.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran,
odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu igre biti obavješteni putem
dnevnog tiska.
 
Članak 15.
Sudionik koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti
nakon što ih Ministarstvo financija odobri a KTC d.d. ih objavi na svojim intrnetskim stranicama.
 
Članak 16.
U slučaju spora izmeđa priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud Križevci.
 
KLASA:UP/I-460-02/24-01/40
URBROJ: 513-07-21-01-24-2
Izvučeni dobitnici
GLAVNA NAGRADA: AUTOMOBIL ŠKODA FABIA AMBITION 1,0 TSI
1. Milijana Horvat, Trnovec Bartolovečki, Varaždin
 
10 POKLON PAKETA U VRIJEDNOSTI PO 20 EUR:
2. Dario Frantal, G.Polje, Bjelovar
3. Maja Dumančić, Požega
4. Mladen Tihomir, Križevci
5. Nevenka Lebinac, Veliki Grđevac, Bjelovar
6. Kristina Miković, Zagreb, Križevci
7. Tamara Vaclavek, Bjelovar
8. Stjepan Smiljanec, Krapina
9. Sara Jozić, Bjelovar
10. Albin Krog, Krapina
11. Eva Novak, Križevci

Novosti u KTC-u

Prijavite se na newsletter

Budite uvijek u toku i ne propustite korisne informacije.