Nagradna igra “Dukat i KTC nagrađuju”

Kupi jedan od odabranih proizvoda marke Dukat, President, Galbani ili Sirela u KTC supermarketima te sudjeluj u nagradnoj igri i osvoji vrijedne nagrade.

Pravila nagradne igre


Nagradna igra održava se od 01.04. do 30.03. 2022. godine

Nagradni fond sastoji se od 60 NAGRADA.

Pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01.04. do 30.04.2022. godine ostvare kupnju barem jednog proizvoda marke Dukat, President, Galbani ili Sirela.


Završno izvlačenje nagrada održano je 08.05.2022. u 10 sati, u Upravi KTC d.d.
Pravila nagradne igre
Na temelju čl.69.Zakona o igrama  na  sreću  Nar. Nov. br. 87 -  2009., a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara  Nar. Nov. br.8  - 2010., uprava trgovačkog društva  KTC d.d. iz Križevaca, Ulica N. Tesle 18, je dana 24.03.2022., nakon  dobivenog  odobrenja  Ministarstva   financija   od  23.ožujka  2022.  godine donijela
 
P R A V I L A      N A G R A D N E    I G R E
 
Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „DUKAT I KTC NAGRAĐUJU“,  je KTC  d.d. N.Tesle 18,  Križevci, MB 3953467. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i nagrađivanja kupaca u svim  supermarketima  KTC.
 
Članak 2.
Nagradna igra održava se  od  01.04.  do  30.04. 2022. godine.
 
Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, ur.broja i datuma izdavanja odobrenja biti će objavljena na internetskim stranicama tvrtke KTC.
 
Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi  građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01. do 30.04.2022. godine OSTVARE KUPNJU  BAREM JEDNOG PROIZVODA MARKE DUKAT, PRESIDENT, GALBANI ili SIRELA..
 Na blagajni će dobiti  kopiju računa za kupljenu robu,  na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke...
ime i prezime, adresu, broj telefona.
Ispunjenu kopiju  računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju.
 
Članak 5.
Svaki sudionik može u za to predviđene kutije na blagajnama KTC- a ubacivati  neograničeni broj ispunjenih kopija računa za sudjelovanje u nagradnoj igri.
 
Članak 6.
U nagradnoj  igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici KTC-a i Dukat-a, te  članovi njihovih užih obitelji.
 
Članak 7.
 
Nagradni fond sastoji se od 
1. POKLON BON KTC u vrijednosti od 1.000,00 kn ….30 poklon bonova………….………......30.000,00 kn
2.HLADNJAK s dvoja vrata Gorenje NRS9182VXB1………..………………..…..………….…….10.000,00 kn
3.Kuhinjski robot BOSH MUM 54100                          5 kom*2.000,00 kn……………….…..….10.000,00 kn
4.Blender BOSH  MMB 21 POR                                  10 kom*600,00 kn………………………….6.000,00 kn
5.Friteza DELIMANO na paru 7 l TOP model            10 kom*1.900,00 kn……………………...19.000,00 kn
6.Aparat za vakumiranje STATUS SV 2000                  4 kom* 1.250,00 kn……………………….5.000,00 kn
 
  Ukupno fond nagrada……………………………..………………………………………...80.000,00 kn
 
                                  
Članak  8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se 08.05. 2022. u  Upravi KTC d.d.
U slučaju da kopija računa nije uredno popunjena i ne sadrži propisane podatke, izvući će se druga kopija  računa. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 3 predstavnika KTC-a .
 O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani  sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju.
 
Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena  na  KTC INTERNETSKIM STRANICAMA najkasnije u roku od 14 dana od izvlačenja.  Dobitnici  nagrada bit će kontaktirani telefonom ili pismeno obavješteni o dobivenoj nagradi u roku od 8 dana od izvlačenja.
 
Članak 10.
Preuzimanjem  nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
 
Članak 11.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviđene nagradnim fondom , dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.
 
Članak 12.
Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne podignu svoje nagrade, priređivač ih je dužan pismeno izvjestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavjesti.Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo , a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija .Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona /N.Novine 127/00/.
 
Članak 13.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri  sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom  i video materijalu.
 
Članak 14.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici  će o prekidu igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.
 
Članak 15.
Sudionik koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri a KTC d.d. ih objavi na svojim intrnetskim stranicama.
 
Članak 16.
U slučaju spora izmeđa priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud Križevci.
 
KLASA:UP/I-460-02/22-01/121
URBROJ: 513-07-21-01-22-2
Izvučeni dobitnici
KTC Poklon bon 1.000,00 kn
 1. Bosak Stjepan, Bjelovar, Vidikovac 55B, RC-50 Bjelovar
 2. Braičić Zdenko, Sisak, Dobriše Cesarića 36, RC 41 Sisak
 3. Gizdavec Katarina, Sveti Đurđ, Struga 124A, RC-88 Koprivnica
 4. Orelj Nada, Velika Gorica, Bapče 10, RC-8B, Velika Gorica
 5. Mišak Martinjak Verica, Sveti Križ Začretje, Lj. Gaja 7, RC-60 Zabok
 6. Cerovec-Topolovec Renata, Krapina, Kralja Petra Svačića 16, RC-77 Krapina
 7. Zgorelac Slađana, Koprivnica, J. Vargovića 2, RC-42 Pitomača
 8. Čižić Nino, Virovitica, Ivana Zajca 38, RC-46 Virovitica
 9. Nestić Verica, D. Vidovec, Glavna 15, RC-62 Prelog
 10. Čanđar Zlatko, Šumećani, Ivanićgradska 157, P-89 Čazma
 11. Magić Ivan, Vrbovec, Naselje S. Radića 26, RC-48 Vrbovec
 12. Šadek Kata, Molve, Virovska 32, RC-40 Koprivnica
 13. Rogan Ivan, Kutina, A. B. Šimića 12, RC Kutina
 14. Knapić Ivanka, Križevci, Koruška 37, TC-07 Križevci
 15. Klobučarić Dario, Podbrest, Vladimira Nazora 19, RC-87 Varaždin
 16. Lastman Mihael, Selnica, Zebanska 3, RC-64 Čakovec
 17. Filić Joakim, Požega, I. Šveara 17, RC 44 Požega
 18. Jadranka Kljaić, Petrinja, Vl. Stahuljaka 18, RC-79 Petrinja
 19. Bratković Gabrijela, Mihovljan, Velika Veternička 27, RC-58 Ivanec
 20. Sabo Danijela, Mursko Središće, A. Cesarca 6, RC-86 Mursko Središće
 21. Bosiljevac Jasenka, Duga Resa, Podvožić 49, RC-8A Karlovac
 22. Draga Hrandek, Križevci, Podgajec 117, RC-95 Križevci
 23. Šturbek Milica, Sudovec, Varaždinska 64, RC-95 Križevci
 24. Pepelko Melanija, Jalžabet, Ludbreška 17, RC-74 Jalžabet
 25. Jagušt Dijana, Veliki Zdenci, Zd. Orlovac 78, RC-76 Grubišno Polje
 26. Rogić Marin, Pakrac, Sedlar 25, RC-69 Pakrac
 27. Badrov Marinela, Lipik, Dobrovac, Hrv. Brannitelja 3, RC-69 Pakrac
 28. Lach Ani, Virovitica, Vinogradska ulica 42A, RC-46 Virovitica
 29. Klika Sanja, Daruvar, Vrbovac, Slavonska 21, RC-78 Daruvar
 30. Kunštek Milica, Radoboj, Radoboj 351, RC-77 Krapina

KuhinjskiI robot BOSH MUM 54100
 1. Kokić Tatjana, Sisak, Andrije Hebranga 7, RC 41 Sisak
 2. Jantoljak Marija, Žunci 25, RC-48 Vrbovec
 3. Dudašek Nada, Đurđevac, Kr. Tomislava 106, RC-59 Đurđevac
 4. Spitek Marija, Starogradska 22, Đurđevac, RC-59 Đurđevac
 5. Premerl Mateja, Zabok, Jakuševac 46, RC-60 Zabok

Blender BOSH MMB 21 POR
 1. Pahel Mihael, Bjelovar, Prespa 203, RC-50 Bjelovar
 2. Vincek Petra, Rakovec, Mlaka 38, RC-48 Vrbovec
 3. Lazar Lidija, Krapina, Bobovlje 68, RC-77 Krapina
 4. Sagrak Nikola, Bjelovar, Veliko Korenovo 31, RC-50 Bjelovar
 5. Cepanec Tea, Turčin, Varaždin Breg, Dugi Vrh 32A, RC-87 Varaždin
 6. Gavranović Vera, Sisak, Odranska 29, RC 41 Sisak
 7. Horvat Željkica, Sisak, Hrastelnica 26, RC-41 Sisak
 8. Kolar Patarčec Ksenija, Prelog, Sveti Juraj u Trnju 84, RC-62 Prelog
 9. Gotlin Anđelko, Radoboj 192/A, RC-77 Krapina
 10. Poslončec Antun, Krapina, Magistratska 9, RC-77 Krapina

Hladnjak GORENJE NRS9182VXB1
 1. Herčeg Dragutin, Zabok, Špičkovina 35-a, RC-60 Zabok
 2. Friteza DELIMANO na paru 7L TOP MODEL
 3. Žuljić Dino, Donji Vidovec, Matije Gupca 51, RC 62 Prelog
 4. Škvorc Ljiljana, Macinec, Vukanovec 49, RC-64 Čakovec
 5. Kuščer Melita, Požega, Brestovac, Dolački Put 8, RC 44 Požega
 6. Konštek Petra, Petrovsko, Benkovec Petrovski 16, RC-77 Krapina
 7. Hršak Sanja, Petrovsko, Petrovsko 14A, RC-77 Krapina
 8. Abramović Danijela, Kutina, Kutinica, Selska 53, RC Kutina
 9. Marđetko Vesna, Goričan, M. Smoleka 13, RC-62 Prelog
 10. Gojković Snježana, Reka, Logorište 15, P-88 Koprivnica
 11. Klajzner Ivana, Koprivnica, Lj. Posavskog 26, RC-40 Koprivnica
 12. Marković Anđelina, Koprivnica, Varaždinska cesta 118A, P-88 Koprivnica

Aparat za vakumiranje STATUS SV 2000
 1. Sabljak Višnja, Požega, Pakračka 4, RC 44 Požega
 2. Vuzem Vesna, Đurmanec, Gornji Macelj 82, RC-77 Krapina
 3. Košutić Kruno, Radoboj, Gornja Šemnica 182, RC-77 Krapina
 4. Maturanec Tamara, Bjelovar, Baranjska 6, RC-50 Bjelovar

Novosti u KTC-u

Prijavite se na newsletter

Budite uvijek u toku i ne propustite korisne informacije.