Eko vrećice isfuraj, svijet u propast ne guraj

Ostvari kupnju u iznosu od najmanje 10€ i više i osvoji vrijedne nagrade.

Pravila nagradne igre

Ostvari kupnju u iznosu od najmanje 10€ i više u razdoblju od 01.02.2023. do 15.12.2023. godine u bilo kojem OBJEKTU KTC UGOSTITELJSTVA i osvoji vrijedne nagrade.
Pravo dvostrukog sudjelovanja u nagradnoj igri ostvaruju svi kupci koji uz utrošenih 10 eura kupe i eko vrećicu iz ponude KTC  ugostiteljstva. 
Pravila nagradne igre
Na temelju čl.69.Zakona o igrama  na  sreću  Nar. Nov. br. 87 -  2009., a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara  Nar. Nov. br.8  - 2010., uprava trgovačkog društva  KTC d.d. iz Križevaca, Ulica N. Tesle 18, je dana 21.siječnja 2023. godine, nakon dobivenog  odobrenja  Ministarstva   financija  od  20.siječnja  2023. godine  donijela sljedeća
 
P R A V I L A      N A G R A D N E    I G R E

Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom  EKO VREĆICE ISFURAJ, SVIJET U PROPAST NE GURAJ je  KTC  d.d. N.Tesle 18,  Križevci, MB 3953467. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i nagrađivanja kupaca u KTC  UGOSTITELJSTVU.
 
Članak 2.
Nagradna igra održava se  od  01.02. 2023  do 15.12.2023..
 
Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, ur.broja i datuma izdavanja odobrenja biti će objavljena na internetskim stranicama tvrtke KTC.
 
Članak 4.

Pravo sudjelovanja imaju svi  građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01.02.2023. do 15.12.2023.godine OSTVARE KUPNJU u iznosu od 10 EUR i više u bilo kojem OBJEKTU KTC UGOSTITELJSTVA.
Pravo dvostukog sudjelovanja u nagradnoj igri ostvaruju svi kupci koji uz utrošenih 10 eura kupe i eko vrećicu iz ponude KTC  ugostiteljstva.
Kupci će na blagajni  dobiti  kopiju računa za kupljenu robu (ili dvije kopije računa ako kupe eko vrećicu), na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke...
ime i prezime, adresu, broj telefona.
Ispunjenu kopiju  računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju.
  
Članak 5.
Svaki sudionik može u za to predviđene kutije na blagajnama KTC- a ubacivati  neograničeni broj ispunjenih kopija računa za sudjelovanje u nagradnoj igri.
 
Članak 6.
U nagradnoj  igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici KTC-a , te  članovi njihovih užih obitelji.
Članak 7.
Nagradni fond sastoji se od
1. krug – 01.02.- 14.05.2023.  ………………………………..….. APARAT ZA KAVU SMEG…..486,58 EUR
2. krug -  15.05. -31.08.2023.  .......……………………...……… MIKSER SMEG ……………….724,56 EUR
3. krug – 01.09.- 15.12. 2023.  ......………………………….…....BLENDER SMEG…………….281,70  EUR
 
GLAVNA NAGRADA
(završno izvlačenje- sudjeluju svi računi iz sva 3 kruga)
 SEGWAYS65P, TORBA, DRŽAČ MOBITELA I KACIGA……………………………. 1.106,00 EUR
 
UKUPNO FOND NAGRADA.................................................................................……….2.598,84 EUR
(UKUPNO FOND NAGRADA  u  kn  19.580,96   po fiksnom  tečaju konverzije 7,53450)
                                        
Članak  8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se u restoranu Klara Križevci
1. KRUG – 25.05.2023. u 10 sati
2.KRUG – 15.09.2023. u 10 sati
3.KRUG I ZAVRŠNO IZVLAČENJE – 22.12.2023. u 10 sati
 
U slučaju da kopija računa nije uredno popunjena i ne sadrži propisane podatke, izvući će se druga kopija  računa. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 3 predstavnika KTC-a.
O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani  sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju.
 
Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena  NA KTC INTERNETSKIM STRANICAMA najkasnije u roku od 10 dana nakon izvlačenja.  Dobitnici  nagrada bit će telefonski obavješteni o dobivenoj nagradi u roku od 2 dana od izvlačenja ili pismeno u roku od 8 dana ako u međuvremenu ne podignu nagradu.Rok za preuzimanje nagrada je 30 dana.
 
Članak 10.
Dobitnici  poklone preuzimaju u RESTORANIMA KTC uz predočenje osobne iskaznice, te potpisivanje formulara o preuzimanju nagrade.

Članak 11.
Preuzimanjem  nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 12.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviđene nagradnim fondom , dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.

Članak 13.
Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne podignu svoje nagrade, priređivač ih je dužan pismeno izvjestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavjesti.Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo , a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija .Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona /N.Novine 127/00/.
 
Članak 14.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri  sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom  i video materijalu.
 
Članak 15.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici  će o prekidu igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.
 
Članak 16.
Sudionik koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri a KTC d.d. ih objavi na svojim intrnetskim stranicama.
 
Članak 17.
U slučaju spora izmeđa priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud Križevci.
 
KLASA:UP/I-460-02/23-01/8
URBROJ: 513-07-21-01-23-2
Prvi krug-izvučeni dobitnik
APARAT ZA KAVU SMEG
Dalibor Tičak, Matije Gupca 63, Zabok
Drugi krug-izvučeni dobitnik
MIKSER SMEG
Klaudia Krajačić, M. Gupca 45, Mursko Središće
Treći krug-izvučeni dobitnik
BLENDER SMEG
Filip Kompari, Križevačka 16, Koprivnica
Glavna nagrada-izvučeni dobitnik
SEGWAY AYS65P, TORBA, DRŽAČ MOBITELA I KACIGA
Nikola Turčin, Punikve 3a, Ivanec

Novosti u KTC-u

Prijavite se na newsletter

Budite uvijek u toku i ne propustite korisne informacije.