Nagradna igra KTC Poljoljekarne nagrađuju

Ostvari kupnju odabranog proizvoda i sudjeluj u nagradnoj igri.

Pravila nagradne igre

Nagradna igra održava se od 1.3. do 30.4.2024. godine.

Prvi krug traje od 1.3. do 30.3.2024.
Drugi krug traje od 2.4. do 30.4.2024.

Pravo sudjelovanja imaju svi  građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01.03. do 30.04.2024. godine  ostvare kupnju odabranog proizvoda koji je uvjet sudjelovanja u pojedinom  krugu
(U SVIM KRUGOVIMA POTREBNO JE KUPITI SAMO JEDAN ODABRANI PROIZVOD)

1. krug - od 1.3. do 30.3. 2024. - uvjet sudjelovanje je
-sadnica jabuke goli korijen ili ribiz kontejnirano (Fragaria Planta)
-vreća OS hibrida kukuruza 25 MK ili 75 MK (Poljoprivredni institut Osijek)
-smjesa za piliće PPT-1 21 % 25 kg ili Kostodar 2 kg (Koka Vindija)
-plantella Organik 25 kg ili Biogrena 25 kg (Unichem agro)
 

2. krug - od 2.4. do 30.4. 2024. - uvjet sudjelovanja je
-zemlja za cvijeće 50 litara (Marcon)
-Brostarter 10 kg ili Brostarter 25 kg (TSH Čakovec)
-Mospilan 20 SP 2,5 kg ili Mospilan 20 SP 50 g ili Mospilan 20 SG 200 g ili Mospilan 20 SG 1 kg ( Novag Agrochemicals)
- travna smjesa univerzalna 1 kg (Mladen commerce)
- Polyamin 1 l ili 0,2 l ili Polyfeed 9-12-36 200 g ili 20-20-20 200 g (Zeleni hit)

Javno izvlačenje nagrada održat će se za svaki krug posebno po isteku perioda trajanja u Vrtnom centru Križevci:
Prvi krug: 11.04.2024.
Drugi krug i završno izvlačenje: 11.05.2024.
Pravila nagradne igre
Na temelju čl.69.Zakona o igrama na sreću Nar. Nov. br. 87 - 2009., a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara Nar. Nov. br.8 - 2010., uprava trgovačkog društva KTC d.d. iz Križevaca, Ulica N. Tesle 18, je dana 29.02.2024. godine, nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija od 09. veljače 2024. godine donijela sljedeća
 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „KTC POLJOLJEKARNE nagrađuju - nagradna igra proljeće
2024. godine“, je KTC d.d. N.Tesle 18, Križevci, MB 3953467. Nagradna igra priređuje se s ciljem
promidžbe priređivača i nagrađivanja kupaca u maloprodaji SVIH POLJOLJEKARNI KTC..
 
Članak 2.
Nagradna igra održava se od 01.03.2024. do 30.04.2024.
 
Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, ur.broja i datuma izdavanja odobrenja biti će objavljena na
internetskim stranicama tvrtke KTC.
 
Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01.03. do 30.04.2024.
godine ostvare kupnju odabranog proizvoda koji je uvjet sudjelovanja u pojedinom krugu
(u svakom krugu potrebno je kupiti samo jedan proizvod)
 
1. krug - od 01.03. do 30.03.2024. - uvjet sudjelovanje je
-sadnica jabuke goli korijen ili ribiz kontejnirano (Fragaria Planta)
-vreća OS hibrida kukuruza 25 MK ili 75 MK (Poljoprivredni institut Osijek)
-smjesa za piliće PPT-1 21 % 25 kg ili Kostodar 2 kg (Koka Vindija)
-plantella Organik 25 kg ili Biogrena 25 kg (Unichem agro)
 
2. krug - od 02.04. do 30.04. 2024. - uvjet sudjelovanja je
-zemlja za cvijeće 50 litara (Marcon)
-Brostarter 10 kg ili Brostarter 25 kg (TSH Čakovec)
-Mospilan 20 SP 2,5 kg ili Mospilan 20 SP 50 g ili Mospilan 20 SG 200 g ili Mospilan 20 SG 1 kg (
Novag Agrochemicals)
- travna smjesa univerzalna 1 kg (Mladen commerce)
- Polyamin 1 l ili 0,2 l ili Polyfeed 9-12-36 200 g ili 20-20-20 200 g (Zeleni hit)
 
Na blagajni će kupac dobiti kopiju računa za kupljenu robu, na kojoj će poleđini upisati sljedeće
podatke...
ime i prezime, adresu, broj telefona.
Ispunjenu kopiju računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju.
 
Članak 5.
Svaki sudionik može u za to predviđene kutije na blagajnama KTC- a ubacivati neograničeni broj
ispunjenih kopija računa za sudjelovanje u nagradnoj igri.
 
Članak 6.
U nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici KTC-a , te članovi njihovih užih obitelji.
 
Članak 7.
Nagradni fond sastoji se od :.
1. KRUG- 22 poklon bona KTC po 70 ,00 eur...................................................1.540,00 eur
2.KRUG - 22 poklon bona KTC po 70,00 eur......................……………………..1.540,00 eur
3.080,00 eur
glavna nagrada - ULAZE RAČUNI OBA KRUGA
 
automobil HYUNDAI BAYON 1,0 T-GDI 100 KS ISG 6MT STYLE PAK COOL
+ LED PAKET DRAGON RED ……………………………………………..21.080,00 eur
 
Ukupno fond nagrada..……...........….24.160,00 eur
 
NAGRADE NISU ZAMJENJIVE ZA NOVAC.
 
Članak 8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se za svaki krug posebno po isteku perioda trajanja u Vrtnom centru
Križevci kako slijedi
 
a) za prvi krug izvlačenje je............................................ 11.04.2024.
b) za drugi krug izvlačenje je .....................................… 11.05.2024.
 
U slučaju da kopija računa nije uredno popunjena i ne sadrži propisane podatke, izvući će se druga
kopija računa. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 3 predstavnika KTC-a i javni
bilježnik.
O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani sudionici imaju pravo prisustvovati javnom
izvlačenju.
 
Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena NA KTC INTERNETSKIM STRANICAMA najkasnije 14 dana nakon
izvlačenja.. Dobitnici nagrada bit će telefonski obavješteni o dobivenoj nagradi u roku od 2 dana od
izvlačenja ili pismeno u roku od 8 dana ako u međuvremenu ne podignu nagradu.
 
Članak 10.
Dobitnik poklon bonove može iskoristiti u poljoljekarnama KTC uz predočenje osobne iskaznice, te
potpisivanje formulara o preuzimanju nagrade.. Glavnu nagradu dobitnik preuzima u Vrtnom centru KTC
Križevci.
 
Članak 11.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
 
Članak 12.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviđene nagradnim
fondom , dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.
 
Članak 13.
Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne podignu svoje nagrade, priređivač
ih je dužan pismeno izvjestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti
kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavjesti.Ako dobitnik ni u naknadnom roku
ne podigne nagradu gubi na nju pravo , a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti
Ministarstvu financija .Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona /N.Novine
127/00/.
 
Članak 14.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada,
njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u
tiskovnom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.
 
Članak 15.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran,
odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu igre biti obavješteni putem
dnevnog tiska.
 
Članak 16.
Sudionik koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.
Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri a KTC d.d. ih objavi na svojim
internetskim stranicama.
 
Članak 17.
U slučaju spora izmeđa priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud Križevci.
 
KLASA:UP/I-460-02/24-01/29
URBROJ: 513-07-21-01-24-2
Prvi krug
22 POKLON BON KTC PO 70,00 EUR
 
1. Josip Katalenić, Rezovac, Virovitica
2. Nedeljka Baruškin Katulić, Virje, Đurđevac
3. Darinka Marciuš, Nedelišće, Čakovec
4. Zoran Kokot, Križevci
5. Nedeljko Antunović, Vrbovec
6. Marija Kolarić, Peklenica
7. Narcisa Košutić-Smiljanić, Koprivnica
8. Antun Balaš, Donji Kućan, Varaždin
9. Ljubica Škrnjec, Sela, Sisak
10. Barbara Pintarić,  Ivanec
11. Tomislav Giba,  Pitomača
12. Mihaela Modrušan, Bjelovar
13. Dobrila Krajnović, Daruvar
14. Berislav Križan,  Velika Pisanica
15. Antun Žitnik, Zabok
16. Ankica Vranešić, Karlovac
17. Katarina Friščić, Prelog
18. Krunoslav Kunštić, Krapina
19. Jela Krupljan, Kutina
20. Željko Vinković, Požega
21. Andreja Mezak, Slatina
22. Zdravko Lauš, Križevci
 
Drugi krug
Javno izvlačenje nagrada održat će se 11. 05. 2024 u Vrtnom centru Križevci.
Glavna nagrada
Javno izvlačenje nagrada održat će se 11. 05. 2024 u Vrtnom centru Križevci.

Novosti u KTC-u

Prijavite se na newsletter

Budite uvijek u toku i ne propustite korisne informacije.