Kontakt

UPITI I INFORMACIJE

Pitanja, prijedlozi, primjedbe e-mail: info@ktc.hr
Broj Telefona centrale KTC-a: 048/628 554

On-line upiti

unosom kvačice u prazno polje dajem privolu.

 

TAJNICA UPRAVE TVRTKE
+Martina Sokač Sačarić, inf. martina.sokac@ktc.hr, Tel: 048/628 507, Fax: 048/628 609

IZVRŠNI DIREKTORI
-Daliborka Kranjčić dipl. inf., glavna izvršna direktorica daliborka.kranjcic@ktc.hr, Tel: 048/628 507, Fax: 048/628 609
Ivan Šiško, oec., pomoćnik glavne izvršne direktorice za marketing, e-mail: ivan.sisko@ktc.hr, Tel: 048/628 516
Miroslav Gegač, dipl.oec., izvršni direktor, e-mail: miroslav.gegac@ktc.hr, Tel: 048/628 514
Ivana Pavić, mr.sc., izvršna direktorica, e-mail: ivana.kovacec@ktc.hr, Tel: 048/628 518
Marina Ivanović, struč.spec.ing.agr., izvršna direktorica, e-mail: marina.ivanovic@ktc.hr, Tel: 048/628 515
Danijela Ivanček, dipl.oec., izvršna direktorica, e-mail: danijela.ivancek@ktc.hr, Tel: 048/628 520
Marijana Sabolović Jendriš, dipl.oec., izvršna direktorica e-mail: marijana.sabolovic@ktc.hr, Tel: 048/628 517
Irena Tukša, dipl.oec., izvršna direktorica, e-mail: irena.tuksa@ktc.hr, Tel: 048/628 513
Melanija Zorko, dipl.oec., Izvršna direktorica, e-mail: melanija.zorko@ktc.hr, Tel: 048/628 512
Martina Bojko, dipl.oec., izvršna direktorica, e-mail: martina.bojko@ktc.hr, Tel: 048/628 511

PRAVNA SLUŽBA
+Valentina Hegedić Brkić, dipl.iur., e-mail: valentina.hegedic@ktc.hr, Tel: 048/628 521, Fax: 048/628-607
Ivana Bošnjak, mag.iur. e-mail: ivana.bosnjak@ktc.hr, Tel: 048/628 522, Fax: 048/628-607

ZAŠTITA NA RADU
+Igor Tomić, univ.bacc.ing.mech, e-mail: igor.tomic@ktc.hr, Tel: 048/628 519

KOMERCIJALA
+Viši referenti:
Sandra Bugan Ščetar, dipl.oec. e-mail: sandra.bugan-scetar@ktc.hr, Tel: 048/628 558
Valentina Katana, oec. e-mail: valentina.katana@ktc.hr, Tel: 048/628 569
Anita Pofuk, dipl.ing.agr. e-mail: anita.pofuk@ktc.hr, Tel: 048/628 555
Referenti nabave:
Prehrana:

Bojan Falk, dipl. oec. e-mail: bojan.falk@ktc.hr, Tel: 048/628 533
Vesna Gegač, inf. e-mail: vesna.gegac@ktc.hr, Tel: 048/628 546
Mihovil Radoš, dipl.oec. e-mail: mihovil.rados@ktc.hr, Tel: 048/628 532
Lucija Matejaš e-mail: lucija.matejas@ktc.hr, Tel: 048/628 560
Martina Leskovar, oec. e-mail: martina.leskovar@ktc.hr, Tel: 048/628 547
Tanja Petrač Sokač, dipl. oec. e-mail:tanja.petrac@ktc.hr, Tel: 048/628 556
Tomislav Šiško, dipl. oec. e-mail:tomislav.sisko@ktc.hr, Tel: 048/628 562
Neprehrana:
Anica Puškar, dipl.inf. e-mail: anica.puskar@ktc.hr, Tel: 048/628 537
Suzana Mužić, dipl.oec. e-mail: suzana.muzic@ktc.hr, Tel: 048/628 544
Nina Nemec, ing.polj. e-mail: nina.nemec@ktc.hr, Tel: 048/628 542
Mihaela Huzjak Tukša, dipl.oec. e-mail: mihaela.huzjak-tuksa@ktc.hr, Tel: 048/628 557
Dubravko Ružić, oec e-mail: dubravko.ruzic@ktc.hr, Tel: 048/628 535
Tatjana Sokač, oec. e-mail: tatjana.sokac@ktc.hr, Tel: 048/628 540
Poljoprivreda:
Valentina Bedoić, oec e-mail:valentina.bedoic@ktc.hr, Tel: 048/628 567
Đuro Vilar, dipl.ing.agr. e-mail:djuro.vilar@ktc.hr, Tel: 048/628 563
Martina Hustić, email: martina.hustic@ktc.hr, Tel: 048/628 585
Vesna Roginek Duh, email: vesna.roginek-duh@ktc.hr, Tel: 048/628 561
Izrada cijena:
Đurđa Katanović, e-mail: djurdja.katanovic@ktc.hr, Tel: 048/628 530, Fax: 048/628 642
Vjekoslava Jasek, e-mail: vjekoslava.jasek@ktc.hr, Tel: 048/628 543, Fax: 048/628 644
Ksenija Matus, e-mail: ksenija.matus@ktc.hr, Tel: 048/628 531, Fax: 048/628 639

TRANZIT
+Sandra Knajp, oec. e-mail: sandra.knajp@ktc.hr, Tel: 048/628 539
Rajna Sinjeri, dipl.ing.agr. e-mail:rajna.sinjeri@ktc.hr, Tel: 048/628 509
Tanja Delić, e-mail: tanja.delic@ktc.hr, Tel: 048/628 630

KADROVSKA SLUŽBA
+Radojka Vrapčević, e-mail: rada.vrapcevic@ktc.hr, Tel: 048/628 587, Fax: 048/628 630
Sanja Sokač, e-mail: sanja.sokac@ktc.hr, Tel: 048/628 588, Fax: 048/628 630
Svjetlana Kovačec, e-mail: svjetlana.kovacec@ktc.hr, Tel: 048/628 536

RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE
+Marina Hodak, e-mail: marina.hodak@ktc.hr, Tel: 048/628 570, Fax: 048/628 707
Silvija Čapek, e-mail: silvija.capek@ktc.hr, Tel: 048/628 586
Lidija Miklečić, e-mail: lidija.miklecic@ktc.hr, Tel: 048/628 572
Blaženka Pofuk, e-mail: blazenka.pofuk@ktc.hr, Tel: 048/628 651
Đurđa Lacić, e-mail: djurdja.lacic@ktc.hr, Tel: 048/628 576
Mirjana Sokač, e-mail: mirjana.sokac@ktc.hr, Tel: 048/628 671
Marija Gujić, e-mail: marija.gujic@ktc.hr, Tel: 048/628 581
Mihaela Patafta, e-mail: mihaela.patafta@ktc.hr, Tel: 048/628 571
Milica Jakopović, e-mail: milica.jakopovic@ktc.hr, Tel: 048/628 580
Andreja Picig, e-mail: andreja.picig@ktc.hr, Tel: 048/628 577
Josipa Perinec-Majerić, e-mail: josipa.perinec-majeric@ktc.hr, Tel: 048/628 589
Martina Muli, e-mail: martina.muli@ktc.hr, Tel: 048/628 575
Marijana Jeren-Jendrek, e-mail: marijana.jeren@ktc.hr, Tel: 048/628 578
Andreja Ðurakić-Tomić, e-mail: andreja.djurakic-tomic@ktc.hr, Tel: 048/628 584
Ana Kos Grabar, e-mail: ana.kos-grabar@ktc.hr, Tel: 048/628 574
Željka Horvat, e-mail: zeljka.horvat@ktc.hr, Tel: 048/628 579
Martina Lovreković, e-mail: martina.lovrekovic@ktc.hr, Tel: 048/628 582
Romana Hunjak-Kučar, e-mail: romana.hunjak-kucar@ktc.hr, Tel: 048/628 573

INFORMATIKA
+Alen Sačarić, e-mail: alen.sacaric@ktc.hr, Tel: 048/628-550, fax: 048/628 700
Ivica Jazvec, e-mail: ivica.jazvec@ktc.hr, Tel: 048/628 551
Miro Ivoci, e-mail: miro.ivoci@ktc.hr, Tel: 048/628 549
Hrvoje Višak, e-mail: hrvoje.visak@ktc.hr, Tel: 048/628 553
Matija Matejaš, e-mail: matija.matejas@ktc.hr, Tel: 048/628 548
Ivan Novosel, e-mail: ivan.novosel@ktc.hr, Tel: 048/628-552
Robert Prašnički, e-mail: robert.prasnicki@ktc.hr, Tel: 048/628-652

MARKETING
+Dragutin Sačarić, diplomant marketinga (VS), e-mail: dragutin.sacaric@ktc.hr Tel: 048/628 598
Irena Drožđek-Belani, dipl.oec. e-mail: irena.drozdek-belani@ktc.hr, Tel: 048/628 510
Jelena Martić, e-mail: jelena.martic@ktc.hr Tel: 048/628 541
Tomislav Martinčić, e-mail: tomislav.martincic@ktc.hr Tel: 048/628 599

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
+ e-mail: sluzbenik@ktc.hr Tel: 048/628 522, Fax: 048/628 509