Pravila nagradne igre „Uskršnja potraga“

Na temelju čl. 69. Zakona o igrama na sreću  Nar. Nov. br. 87 –  2009., a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara  Nar. Nov. br.8  – 2010., uprava trgovačkog društva  KTC d.d. iz Križevaca, Ulica N. Tesle 18, je dana …………………………………, nakon dobivenog odobrenja Ministarstva   financija od  ………………………………………….. godine donijela

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „Podravka i KTC vas vode na more – uskršnja potraga*  je KTC d.d. N.Tesle 18,  Križevci, MB 3953467. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i nagrađivanja kupaca u svim supermarketima KTC.

 

Članak 2.

Nagradna igra održava se od 21.03. do 16.04. 2022. godine.

 

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, ur. broja i datuma izdavanja odobrenja biti će objavljena na internetskim stranicama tvrtke KTC.

 

Članak 4.

Pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od  21.03. do 16.04.2022. godine  u prodajnom prostoru bilo kojeg KTC supermarketa skeniraju QR kod (putem KTC mobilne aplikacije). Predmetni QR kodovi će se nalaziti na raznim lokacijama unutar prodajnog prostora, a zadatak kupca je da pronađu uskršnje jaje te ih svojim mobilnim uređajem putem mobilne aplikacije skeniraju.

Svi skupljeni QR  kodovi  poslani od strane kupaca  bit će  pospremljeni unutar sustava a dobitnici će biti odabrani  slučajnim odabirom.

U nagradnoj mogu sudjelovati registrirani članovi Kluba vjernosti. 

 

Članak 5.

Svaki sudionik može jednom dnevno skenirati jedan QR kod.

  

Članak 6.

U nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici KTC-a, te članovi njihovih užih obitelji.

 

Članak 7.

Nagradni fond sastoji se od :

 15  ARANŽMANA ZA DVIJE OSOBE u KTC HOTELIMA BAŠKA VODA I MAKARSKA

 Vrijednost jednog aranžmana …………………………………………………………………..2.000,00 kn

UKUPNA VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA (15 aranžmana) ……………………30.000,00 kn

 

Aranžmani su iskoristivi  prema raspoloživosti slobodnih kapaciteta u hotelima, a zaključno s 15.06.2022. ili  od 15.09.2022. do kraja sezone.

Aranžman se sastoji se od 2 noćenja s doručkom za dvije osobe u dvokrevetnoj sobi ili aparmanu.
( boravišna pristojba i garaža nisu u cijeni)

 

Članak  8.

Izvlačenje nagrada.

Dobitnici će biti odabrani slučajnim odabirom i proglašeni  20.04.2022.

 

Članak 9.

Imena dobitnika bit će objavljena na KTC INTERNETSKIM STRANICAMA najkasnije u roku od 14 dana od izvlačenja. Dobitnici nagrada bit će kontaktirani telefonom ili pismeno obaviješteni o dobivenoj nagradi u roku od 8 dana od izvlačenja.

 

Članak 10.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

 

Članak 11.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.

 

Članak 12.

Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne iskoriste svoje nagrade, priređivač ih je dužan pismeno izvjestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za korištenje nagrada koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavjesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne iskoristi nagradu gubi na nju pravo, a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija. Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona /N.Novine 127/00/.

 

Članak 13.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom  i video materijalu.

 

Članak 14.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici  će o prekidu igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

 

Članak 15.

Sudionik koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri a KTC d.d. ih objavi na svojim intrnetskim stranicama.

 

Članak 16.

U slučaju spora izmeđa priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud Križevci.