Javno priznanje “Povelja Grada Đurđevca”
Nagrade su samo rezultat uspješnog rada!
Dana 05. travnja 2023. na svečanoj sjednici Grada Đurđevca trgovačkom društvu KTC d.d.
dodijeljeno je javno priznanje “Povelja Grada Đurđevca”.

Povelju je u ime KTC d.d. preuzela predsjednica Uprave Daliborka Kranjčić,
a uručili su je gradonačelnik Grada Đurđevca Hrvoje Janči i predsjednik
Gradskog vijeća Grada Đurđevca Željko Lacković.

Naime, u objašnjenju se navodi da se iznimno cijeni ulaganje KTC d.d.
na području Đurđevca u iznosu od 4,5 milijuna eura u prošloj godini
čime je uređen novi trgovački centar u sklopu kojeg je novi suvremeni
supermarket od 1200 m2, benzinska pumpa, poljoljekarna i caffe bar.

Zahvaljujemo Gradu Đurđevcu na vrijednom priznanju.