Tjedni menu Bistro Petrinja

ČETVRTAK 31.08.
Fino varivo s kobasicom 17,00 kn

PETAK 01.09.
Špek fileki 17,00 kn

PONEDJELJAK 04.09.
Mahune s kobasicom17,00 kn

UTORAK 05.09.
Vinski gulaš sa svinjetinom 17,00 kn

SRIJEDA 06.09.
Grah sa suhom vratinom 17,00 kn

ČETVRTAK 07.09.
Fino varivo s kobasicom   17,00 kn

PETAK 08.09.
Špek fileki 17,00 kn

PONEDJELJAK 11.09.
Fino varivo sa kobasicom 17,00 kn

UTORAK 12.09.
Grahna seljački 17,00 kn

SRIJEDA 13.09.

Vinski gulaš sa svinjetinom  17,00 kn

ČETVRTAK 14.09.
Mahune s junetinom 17,00 kn

PETAK 15.09.

Špek fileki 17,00 kn

PONEDJELJAK 18.09.
VInski gulaš sa svinjetinom 17,00 kn

UTORAK 19.09
Fino varivo s kobasicom 17,00 kn

SRIJEDA 20.09.

Grah s juneitnom 17,00 kn

ČETVRTAK 21.09.
Mahune s kobasicom 17,00 kn

PETAK 22.09.

Špek fileki 17,00 kn

PONEDJELJAK 25.09.
Mahune s junetinom 17,00 kn

UTORAK 26.09
Grah s kobasicom  17,00 kn

SRIJEDA 27.09.

Vinski gulaš sa svinjetinom  17,00 kn

ČETVRTAK 28.09.
Fino varivo s kobasicom 17,00 kn

PETAK 22.09.

Špek fileki 17,00 kn