Tjedni menu Bistro Petrinja

UTORAK 02.01
Mahune s kobasicom 17,00 kn

SRIJEDA 03.01.

Vinski gulaš sa svinjetinom 17,00 kn

ČETVRTAK 04.01.

Fino varivo s kobasicom    17,00 kn

PETAK 05.01.

Špek fileki 17,00 kn

PONEDJELJAK 08.01.

Vinski gulaš sa svinjetinom 17,00 kn

UTORAK 09.01.

Mahune s junetinom 17,00 kn

SRIJEDA 10.01.

Grah zelje s kobasicom 17,00 kn

ČETVRTAK 11.01.

Fino varivo s kobasicom 17,00 kn

PETAK 12.01.

Špek fileki 17,00 kn

PONEDJELJAK 15.01.

Fino varivo s kobasicom    17,00 kn

UTORAK 16.01

Grah sa suhom vratinom  17,00 kn

SRIJEDA 17.01.

Mahune s kobasicom 17,00 kn

ČETVRTAK 18.01.

Vinski gulaš sa svinjetinom  17,00 kn

PETAK 19.01.

Špek fileki 17,00 kn

PONEDJELJAK 22.01.

Mahune s junetinom  17,00 kn

UTORAK 23.01

Grah na seljački 17,00 kn

SRIJEDA 24.01.

Vinski gulaš sa svinjetinom  17,00 kn

ČETVRTAK 25.01.

Fino varivo s kobasicom 17,00 kn

PETAK 26.01

Špek fileki 17,00 kn

PONEDJELJAK 29.01.

Grah s kobasicom  17,00 kn

UTORAK 30.01

Vinski gulaš sa svinjetinom 17,00 kn

SRIJEDA 31.01.

Mahune s kobasicom  17,00 kn