Pravni podaci KTC d.d.
KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.
Tel: 048/62 85 54
Nikole Tesle 18, Križevci (sjedište tvrtke)
Upisan kod Trgovačkog suda u Bjelovaru
MBS: 010041454
OIB: 95970838122
Transakcijski račun

Erste banka IBAN:

HR3924020061100021715

RBA IBAN:

HR8324840081100168975

PBZ IBAN:

HR2923400091102711809

OTP IBAN:

HR8324070001100348226

POBA IBAN:

HR6423860021110009597

Zagrebačka banaka IBAN:

HR9023600001102078994

 

Iznos temeljnog kapitala 29 808 000,00 kn (uplaćen u cijelosti), podijeljen na 29 808 dionica nominalne vrijednosti 1000,00 kn
Vlasnik
Ivan Katavic
Nadzorni odbor:
Predsjednik Nadzornog odbora
Ivica Katavić
Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Siniša Katavić
Članica Nadzornog odbora
Ankica Kolonić
Uprava:
Predsjednica Uprave
Daliborka Kranjčić
Članovi Uprave
Ivana Pavić
Miroslav Gegač
Prokuristi:
Miroslav Gegač
Ivana Pavić
Anita Pofuk
Danijela Ivanček
Marijana Sabolović
Melanija Zorko
Martina Bojko