Pravni podaci KTC d.d.

KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.
Tel: 048/62 85 54
Nikole Tesle 18, Križevci (sjedište tvrtke)
Upisan kod Trgovačkog suda u Varaždinu
MBS: 010041454
OIB: 95970838122
Transakcijski račun Erste banka IBAN: HR3924020061100021715
RBA IBAN: HR8324840081100168975
PBZ IBAN: HR2923400091102711809
OTP IBAN: HR8324070001100348226
POBA IBAN: HR6423860021110009597
Slatinska banka IBAN: HR4724120091120008609
Splitska banka IBAN: HR7423300031152379226
Zagrebačka banka IBAN: HR9023600001102078994
Iznos temeljnog kapitala 29 808 000,00 kn (uplaćen u cijelosti),
podijeljen na 29 808 dionica nominalne vrijednosti 1000,00 kn
Predsjednik Upravnog odbora Ivica Katavić
Zamjenik predsjednika Upravnog odbora: Siniša Katavić
Članovi Upravnog odbora: Daliborka Kranjčić, Ankica Kolonić, Irena Tukša, Miroslav Gegač
Glavna izvršna direktorica: Daliborka Kranjčić
Izvršni direktori: Irena Tukša, Miroslav Gegač, Ivana Pavić, Ivan Šiško, Anita Pofuk, Marijana Sabolović, Danijela Ivanček, Melanija Zorko, Martina Bojko