O tvrtki

krizevci-iz-zraka

Zgrada Uprave u Križevcima

 

KTC d.d.

Vlasnik
Ivan Katavić

Upravni odbor:

Predsjednik Upravnog odbora:
Ivica Katavić

Zamjenik predsjednika Upravnog odbora:
Siniša Katavić

Članovi Upravnog odbora:
Daliborka Kranjčić – glavna izvršna direktorica
Ankica Kolonić – nadzor, plan i analiza
Miroslav Gegač – izvršni direktor
Irena Tukša – izvršni direktor

Izvršni direktori:

Glavna izvršna direktorica:
Daliborka Kranjčić

Ivan Šiško
Miroslav Gegač
Ivana Pavić
Anita Pofuk
Danijela Ivanček
Marijana Sabolović
Irena Tukša
Melanija Zorko
Martina Bojko