O tvrtki

krizevci-iz-zraka

Zgrada Uprave u Križevcima

KTC d.d.

Vlasnik
Ivan Katavić

Nadzorni odbor:

Predsjednik Nadzornog odbora:
Ivica Katavić

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora:
Siniša Katavić

Članica Nadzornog odbora:
Ankica Kolonić

Uprava:

Predsjednica Uprave:
Daliborka Kranjčić

Članovi Uprave:
Ivana Pavić
Miroslav Gegač

Prokuristi:

Melanija Zorko
Irena Tukša
Danijela Ivanček
Martina Bojko
Marijana Sabolović
Anita Pofuk
Ivan Šiško