Izvučeni dobitnici nagradne igre – KTC POLJOLJEKARNE nagrađuju- jesen donosi nagrade.

KTC KRAPINA 6I
1. BOŽIDAR KOLAREC, USKA ULICA 12, KRAPINA, – KTC POKLON BON OD 1.000,00 KN
2. STJEPAN BARILAR, TKALCI 48, – KTC POKLON BON OD 500,00 KN
3. NIKOLINA KRALJ, ĐURMAHEL 28A, – KTC POKLON BON OD 300,00 KN

KTC ZABOK 6M
1. DRAGUTIN VUZEM, ORATJE 6, KRAPINSKE TOPLICE, – KTC POKLON BON OD 1.000,00 KN
2. JOSIP JANĐEL, DUBROVČAN 29, VEL.TRGOVIŠĆE, – POKLON BON OD 500,00 KN
3. SUZANA NOVAČIĆ, STUBIČKA SLATINA 45, OROSLAVLJE, – KTC POKLON BON OD 300,00 KN

KTC KRIŽEVCI 10
1. NIKOLA CRNČIĆ, MARTINCI 60, APATOVAC, – KTC POKLON BON OD 1.000,00 KN
2. RUŽICA BUNTAK, KOSOVEC 83, KRIŽEVCI, – KTC POKLON BON OD 500,00 KN
3. MARIJA PETRIĆ, IVANEC 33, KRIŽEVCI, – KTC POKLON BON OD 300,00 KN

KTC KARLOVAC 6T
1. GORDANA ABRAMOVIĆ, GORNJA TREBINJA 36, – KTC POKLON BON OD 1.000,00 KN
2. PETAR BUBANJ, DONJE POKUPJE 3, KARLOVAC, – POKLON BON OD 500,00 KN
3. STJEPAN ČURILOVIĆ, PEĆURKOVO BRDO 10, DUGA RESA, – KTC POKLON BON OD 300,00 KN

KTC KUTINA 6L
1.STJEPAN KRZNARIĆ, K.ZVONIMIRA 74, KUTINA, – KTC POKLON BON OD 1.000,00 KN
2.VELJKO CAREVIĆ, VINOGRADSKA 30, STUPOVAČA, – KTC POKLON BON OD 500,00 KN
3.ŠTIMAC VLASTA, MEĐURIĆ 31, BANOVA JARUGA, – POKLON BON OD 300,00 KN

KTC VELIKA PISANICA 6P
1. RADMILA PERKOVIĆ, AL.STEPINCA 26, VELIKA PISANICA, – POKLON BON OD 1.000,00 KN
2. ŽELJKO FILIPOVIĆ, BABINAC 170, BULINAC, – KTC POKLON BON OD 500,00 KN
3. MARIO TOTH, MALA PISANICA 58, VELIKI GRĐEVAC, – POKLON BON OD 300,00 KN

KTC KOPRIVNICA 6F
1. DARKO PUKLAVEC, ZABLATJE 78, – KTC POKLON BON OD 1.000,00 KN
2. IVAN ŠLABEK, GORNJA 4, NOVIGRAD PODRAVSKI, – KTC POKLON BON OD 500,00 KN
3. STRAH DRAGUTIN, APATIJA 16, LUDBREG, – KTC POKLON BON OD 300,00 KN

KTC SISAK 6C
1 .IVICA KOSIĆ, SISAČKA SELA 24, – KTC POKLON BON OD 1.000,00 KN
2. TOMISLAV BLAŽEVIĆ, TOPOLOVAC 172, – POKLON BON OD 500,00 KN
3. NEVENKA MAŽAR, PAVLA I MICE KOSTELAC 31, TOPOLOVAC, SISAK, – POKLON BON OD 300,00 KN

KTC JALŽABET 6U
1. ANA-MARIJA HUZJAK, B.B.RADIĆ 92, VRBANOVEC, MARTIJANEC, – KTC POKLON BON OD 1.000,00 KN
2. DAMIR CUKOR, ČIČKOVINA 48, MARTIJANEC, – KTC POKLON BON OD 500,00 KN
3. PREDRAG MAGIĆ, DONJI KUČAN, VARAŽDINSKA 122, – KTC POKLON BON OD 300,00 KN

KTC VIROVITICA
1. VANJA GOUD, NIKOLE TRICKA 22, VIROVITICA, – KTC POKLON BON OD 1.000,00 KN
2. ZRINKO SEDLAČEK, SV.NIKOLE TAVELIĆA ODV XI/6, PODGORJE, VIROVITICA, – KTC POKLON BON OD 500,00 KN
3. ŽELJKO HUMNOVČAN, GRABROVNICA 21, PITOMAČA, – KTC POKLON BON OD 300,00 KN

KTC SLATINA
1. IVICA PAVIN, JORGIĆ 71, MOSLAVINA, – KTC POKLON BON OD 1.000,00 KN
2. MIRJANA STRIBER, NOVA BUKOVICA, – KTC POKLON BON OD 500,00 KN
3. ŽELJKO ŽAGAR, DONJI MELJANI 92A, – KTC POKLON BON OD 300,00 KN

KTC POŽEGA 6K
1. ALEN IVANKOVIĆ, CVJETKOVA 10B, OSIJEK, – KTC POKLON BON OD 1.000,00 KN
2. IVICA DIDOVIĆ, SREDNJI LIPOVAC, – KTC POKLON BON OD 500,00 KN
3. DANKO FRANIĆ, B.P.ŠUBIĆA 14, POŽEGA, – KTC POKLON BON OD 300,00 KN

KTC MURSKO SREDIŠĆE 6Y
1. JURICA LOVRENČIĆ, PODTUREN, – KTC POKLON BON OD 1.000,00 KN
2. DRAGUTIN GOLUBIĆ, BRODEC 86, VRATIŠINEC, – KTC POKLON BON OD 500,00 KN
3. STANKO POKOS, VARAŽDINSKA 125, JAKOPOVEC, – KTC POKLON BON OD 300,00 KN

KTC ČAKOVEC 6N
1. KRISTIJAN GREGORINČIĆ, G.DUBRAVA 23, – KTC POKLON BON OD 1.000,00 KN
2. JOSIP DOMINIĆ, ČRIČAN 9, MACINAC, – KTC POKLON BON OD 500,00 KN
3. STJEPAN ĐURANIĆ, ZAGREBAČKA 7, ČAKOVEC, – KTC POKLON BON OD 300,00 KN

KTC DARUVAR
1. MARINO SANDRINI, IVANA MAŽURANIĆA 16, LIPIK, – KTC POKLON BON OD 1.000,00 KN
2. LJERKA LEMBERT, BORIŠ 7A, KONČANICA, – KTC POKLON BON OD 500,00 KN
3. ZDENKO VESELI, KONČANICA 200, KONČANICA, – KTC POKLON BON OD 300,00 KN

KTC BJELOVAR 6J
1. ŽELJKO ŠTEKOVIĆ, IVANA V.TRNSKOG, BJELOVAR, – KTC POKLON BON OD 1.000,00 KN
2. ZDRAVKO LOVRIĆ, DOMANKUŠ 19, – KTC POKLON BON OD 500,00 KN
3. IVANA SKUKAN, SEVERIN 218, SEVERIN, – KTC POKLON BON OD 300,00 KN

KTC VRBOVEČKA DUBRAVA
1. JOSIP JAGAR, RADULEC 19, – KTC POKLON BON OD 1.000,00 KN
2. SNJEŽANA PLANTAK, HAGANJ 5, DUBRAVA, – KTC POKLON BON OD 500,00 KN
3. DARKO SUDICKI, PARUŽEVAC 33, DUBRAVA, – KTC POKLON BON OD 300,00 KN

KTC PRELOG 6A
1. FRANJO KUNIĆ, LUKA LUDBREŠA 109, 42233 SV.ĐURĐ, – KTC POKLON BON OD 1.000,00 KN
2. IVAN GOLOMBUŠ, ČAKOVEČKA 72, PRELOG, – KTC POKLON BON OD 500,00 KN
3. IVANKA NOVAK, CVJETNA 30, D.KRALJEVEC, – POKLON BON OD 300,00 KN

KTC IVANEC 6B
1. MASTIN ŠTEFANIJA, ŽELJEZNICA 14, IVANEC, – KTC POKLON BON OD 1.000,00 KN
2. KRUNOSLAV MARKAČ, DONJA VOĆA 228B, – POKLON BON OD 500,00 KN
3. STJEPAN ANTOLIĆ, GREDA 176, MARUŠEVEC, – KTC POKLON BON OD 300,00 KN

KTC VRBOVEC 6V
1. MARIJAN TURK, LUKA 128, VRBOVEC, – KTC POKLON BON OD 1.000,00 KN
2. ŠTEFICA PAVIĆ, CELINE 189, VRBOVEC, – KTC POKLON BON OD 500,00 KN
3. MARIJA HORVAT, S.KAPELA 74, – KTC POKLON BON OD 300,00 KN

KTC PITOMAČA 6S
1. ZDRAVKO GUCEK, A.G.MATOŠA 30, PITOMAČA, – KTC POKLON BON OD 1.000,00 KN
2. TOMO VELIČAN, BRAĆE RADIĆA 163, PITOMAČA, – KTC POKLON BON OD 500,00 KN
3. BOŽIDAR BEGOVIĆ, T.UJEVIĆA 86, PITOMAČA, – KTC POKLON BON OD 300,00 KN

KTC KRIŽEVCI 6Z
1. FRANJO ADAMIĆ, POFUKI 35, – KTC POKLON BON OD 1.000,00 KN
2. VLADIMIR PEČNIK, SV.MARTIN 40, – KTC POKLON BON OD 500,00 KN
3. NIKOLA BREZOVAC, NOVI GLOG 46, – KTC POKLON BON OD 300,00 KN

ČESTITAMO SVIM DOBITNICIMA!