IZVLAČENJE 10.04.2017. – Dobitnici nagrada su:

 1. Darko Bengez, Rovišće, Žabljak 94, RC BJELOVAR
 2. Dubravka Ivanić, Novaki 84, Dubrava, RC VRBOVEC
 3. Nikola Grah, Gub. Prosenik, Zabok, RC – ZABOK
 4. Anica Knežić, Strosmayerova 21, Sisak – RC SISAK
 5. Ljiljana Tomljanović, Ulica M. Tita 59, St. Gradac, RC PITOMAČA
 6. Stjepan Horvat, D. Kraljevec, G. Kraj 85, RC PRELOG
 7. Valentina Hrgetić, Stubička 10, Nova Šarovka, RC SLATINA
 8. Ruža Kolar, Mačkovec, B. J. Jelačića, Čakovec, RC ČAKOVEC
 9. Ivan Lipovšćak, Brodac 4, Duga Resa, RC KARLOVAC
 10. Mirjana Kulaš, Pčelić 17, RC VIROVITICA
 11. Biserka Doroghij, Druškovec 3, Maruševec, RC IVANEC
 12. Zdenka Tuk, Kolodvorska 11A, Badljevina, RC DARUVAR
 13. Đurđica Bešuir, Kunovec Breg, Koprivnička 186, Koprivnica, RC – KOPRIVNICA
 14. Ana Nemet, Hrv. Mučenika 218, V. Pisanica, RC – VELIKA PISANICA
 15. Marija Gregurović, Matije Gupca 8, Krapina, RC – KRAPINA
 16. Ivan Hruška, Bjeliševac 16, Kutjevo, RC – KUTJEVO
 17. Miodrag Komlenović, Vl. Nazora 148, 44320 Kutina, RC – KUTINA
 18. Davor Ćuže, Jagodnjak 174, Požega, RC – POŽEGA
 19. Milica Benčak, Međa 1, RC – KRIŽEVCI
 20. Veronika Poslon, Mostari 85, Dubrava, RC – VRBOVEČKA DUBRAVA